Millioner til naturprojekter: Her er de udvalgte steder i Danmark

Den Danske Naturfond uddeler 10 millioner til 15 lokale naturprojekter, der skal sikre sjældne dyrearter og vild natur.

Der findes næsten ikke noget bedre end at komme ud og nyde den danske natur. Og nu kan det blive endnu bedre i 15 områder fordelt over Danmark. Den Danske Naturfond har uddelt 10 millioner til 15 naturprojekter. Lokale ildsjæle og foreninger har haft mulighed for at søge del i pengene. Der var 72 ansøgere, og nu er 13 af områderne blevet offentliggjort.

Klik rundt på kortet og se, hvor i landet projekterne er placeret.

I Jylland får 10 områder tilskud, mens tre steder på Sjælland er med i denne omgang. To steder mangler endnu at blive offentliggjort, så der er stadig håb for, at dit lokale naturområde får en håndsrækning.

Fokus på truede og sjældne dyr

I de offentliggjorte projekter er der flere steder fokus på at sikre sjældne eller truede dyrearters levesteder.

Særligt sommerfugle får flere steder bedre levevilkår, men også fugle og forskellige arter af tudser kan se frem til et opgraderet hjem. Blandt de dyrearter, der er i fokus, er billearten Grøn Pragttorbist, sommerfuglen Ensianblåfugl og Strandtudsen.

Søer og enge er også populære tiltag i naturområderne, og så er der afsat penge til at lave stier og informationstavler i flere af områderne, så man kan orientere sig om naturlivet.

Genopretning af overdrev

Projekterne handler i høj grad også om at genoprette tidligere natur.

Særligt overdrev er et omdrejningspunkt. Overdrev opstår, når kvæg eller heste spiser af de grønne godter, og dermed får noget beplantning lov til at vokse, mens andet bliver spist.

Overdrev er en truet naturtype på grund af landbrug og gødning, og flere steder arbejdes der nu for at få de artsrige blomstrende overdrev tilbage.

Andre steder arbejdes der blandt andet for genskabe enge, så marker kan vokse sammen med den øvrige urørte natur.

Tiltagene er med til at sikre, at forskellige planter bevares i områderne, så natur- og dyrelivet får bedre mulighed for at trives og sprede sig.