Ny energirapport: Vi kan godt nå målene fra Paris-aftalen

Vedvarende energi giver håb om, at vi kan holde temperaturstigningen under 1,5 grader.

IEA, der står bag rapporten, har lavet en køreplan for, hvordan verden kan være klimaneutral i 2050 på energiområdet. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Verdens forbrug af energi står for 75 procent af udledningen af drivhusgasser.

Det betyder, at fossile brændstoffer er en af hovedkilderne til klimaforandringerne.

Selvom det kan se sort ud for klimaet, er der alligevel et lille lys i mørket.

Ifølge en ny rapport fra IEA (International Energy Agency) kan vi nemlig nå målene fra Paris-aftalen, der blev lavet på klimatopmødet COP21 i 2015.

Rapporten er derfor et opråb fra IEA om, at verdens nationer skal stramme sig an og sørge for, at de nødvendige klimatiltag bliver indført. Hvis de gør det, kan vi overholde målene.

Rapporten glæder Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

- IEA har for første gang lavet en køreplan for, hvordan vi kan bruge energieffektivitet og vedvarende energi til at blive klimaneutrale i 2050, siger han og fortsætter:

- IEA viser samtidig med køreplanen, at det er muligt, selvom det kræver mange store ændringer, og vi skal gentænke vores energisystemer.

Vi skal ikke udlede mere, end vi fjerner

Et af hovedmålene i Paris-aftalen er, at middeltemperaturen i verden ikke skal stige mere end 1,5 grader i forhold til den førindustrielle periode.

Den nye rapport viser, at det faktisk er muligt inden for energiområdet.

Men ifølge IEA kræver det, at vi rammer net zero udledning i 2050. Det betyder, at vi ikke udleder flere drivhusgasser, end vi fjerner fra atmosfæren.

I fremtiden skal vi ifølge IEA se mange flere af netop disse: Solcelleanlæg. Det er nemlig vedvarende energi, ligesom energi fra kilder som vind og hav. (Foto: © PRAPAN CHANKAEW, Scanpix)

Brian Vad Mathiesen fortæller, at der særligt er to hovedpointer i rapporten i forhold til at nå målet.

- Vi skal have meget mere vedvarende energi, og vi skal kunne opnå det samme, som vi kan i dag, men med mindre energi. Energibesparelse er en af nøglebrikkerne til at få klimaregnskabet til at gå op, siger han.

Teknologien er opfundet og klar

Ifølge IEA er det allerede nu muligt at få mere vedvarende energi ud i verden.

Vi skal derfor ikke vente på, at grønne og effektive teknologier bliver opfundet - de er her allerede, understreges det i rapporten.

Det er Brian Vad Mathiesen helt enig i.

- De teknologier, vi allerede kender og har, skal ud og arbejde for os. Det er ikke nok at tale om, hvad vi skal om fem år. Vi skal lave en plan over, hvad vi skal gøre i dag og i morgen. Her er de grønne teknologier vigtige, siger han og fortsætter:

- Teknologierne skal skaleres op, og så skal vi finde en måde at gøre teknologierne billigere på.

Særligt ét initiativ fra IEA roser Brian Vad Mathiesen.

I rapporten skriver de, at fossile brændstoffer skal udfases. De opfordrer til, at regeringer rundt omkring i verden forbyder nye fossile projekter. Vi skal altså ikke etablere nye miner og olie- og gasfelter.

- Det er meget vigtigt, at vi udfaser fossile brændstoffer, for de modarbejder den grønne omstilling, siger han.

En glad klimaforsker

Brian Vad Mathiesen ser i den nye rapport et klart skifte i IEA's tilgang til, hvordan vi klarer klimakrisen.

- Det virker til, at IEA har efterladt deres traditionelle fokus. Engang var deres løsning at blive ved med at bruge fossile brændstoffer for derefter at lagre al den CO2, der bliver udledt, siger han og fortsætter:

- Med rapporten erkender de, at vedvarende energi og energieffektivisering er essentielle redskaber for, at vi kan nå målene fra Paris-aftalen.

Han er derfor glad for den nye rapport. Det batter nemlig noget, når det er IEA, der går ud og lægger kursen om.

- IEA er nok verdens mest indflydelsesrige organisation på energiområdet. Derfor er jeg også meget positivt stemt overfor, at de fremlægger en plan, der blandt andet fokuserer på vedvarende energi og energieffektivisering.