Ny rapport: Krydstogtskibe forurener som tusindvis af biler

Farlige partikler vælter ud af krydstogtskibenes skorstene, mens de ligger stille.

Krydstogtskib ved Langelinie. Københavns Havn. (Foto: Torben Huss © Scanpix)

Opdateret: Det er blevet tilføjet artiklen, at Københavns Kommune ønsker at etablere landstrøm. Desuden præciseres det, at det var Copenhagen Malmø Port, der sagde nej til et gratis landstrømsanlæg i 2018.

Et krydstogtskib, der ligger i en dansk havn, udleder samme mængde luftforurening som flere tusinde personbiler, der kører i byens gader.

Det er konklusionen i rapporten, som danske forskere netop har udgivet.

Seniorforsker Steen Solvang Jensen fra Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet har været med til at lave rapporten.

- Vi beregner meget høje koncentrationer i 25 til 70 meters højde for spidsværdier af kvælstofdioxid, også koncentrationer væsentligt over grænseværdierne. Det oplever vi faktisk ikke andre steder herhjemme, selv ikke på Danmarks mest trafikerede byvej, H.C. Andersens Boulevard i København, siger han.

Grænseværdien - den såkaldte spidsværdi - for NO2 i EU er 200 mikrogram pr. kubikmeter, som kun må overskrides i 18 timer i løbet af et år. Men den grænse bliver altså overskredet i området nær krydstogtskibe.

Ved jordoverfladen er luftforureningen fra krydstogtskibene dog relativ lille. Alligevel bekymrer de nye tal Steen Solvang Jensen.

- For der er etagebyggerier, der ligger tæt på krydstogtskibenes kaj i dag, og der er planer om udbygning i fremtiden, forklarer Steen Solvang Jensen.

Og har man eksempelvis stue og altan lige ud til krydstogtskibet, kan man altså blive udsat for meget luftforurening.

Tidligere undersøgelser har vist, at passagerer på dækket af krydstogtskibene også udsættes for partikelmængder, der er sundhedsskadelige.

Hundredevis af krydstogtskibe

Beregningerne er lavet med tal fra krydstogtskibe, der lagde til i København og Aarhus i 2017.

I alt lagde 463 krydstogtskibe til i danske havne i 2017. Københavns Havn stod for 70 procent, Aarhus for 8 procent, Rønne for 6 procent, mens resten fordeles på landets andre havne.

Dermed er forureningen fra krydstogtskibene også klart værst i hovedstaden, men stadig bemærkelsesværdig i Aarhus og de andre byer.

Østenvind gør forureningen værre

Forskerne har især set på to typer luftforurening: Den med de helt små partikler, der er under 2,5 mikrometer i diameter (PM2,5) samt NOx.

- De er interessante, fordi de har stor betydning for menneskers sundhed. Og så har EU også grænseværdier for PM2,5 og NO2, fortæller Steen Solvang Jensen.

Høje koncentrationer af de to typer forurening har blandt andet været associeret med astma hos børn, kronisk bronkitis, blodpropper i hjernen og for tidlig død.

Hvor meget, forureningen betyder for de mennesker, der bor tæt på krydstogtskibenes kaj, afhænger dog af vindretningen. For hvis der er østenvind i København eller Aarhus, blæser den især ind i etagebyggerierne.

Land-strøm kan løse problemet

Krydstogtskibe forurener ikke kun, når de sejler og lægger til. For store dieselmotorer kører hele tiden, selv når skibet ligger stille i havnen, fordi de leverer de store mængder strøm, sådan et flydende luksushotel kræver.

Og motorerne kører oftest på stærkt forurenende olietyper - også kaldet bunker diesel eller heavy fuel oil.

Derfor er der også en oplagt mulighed for at undgå størstedelen af forureningen. Nemlig at slukke motoren i de i snit tolv timer, hvor skibet ligger stille.

Men det kræver, at skibet kan få strømmen fra land i stedet.

- Med landstrøm ville der ikke være nogen lokal forurening fra skorstenene fra skibene, siger Steen Solvang Jensen.

København vil etablere landstrøm

I august 2018 kom det frem, at Copenhagen Malmø Port havde takket nej til at modtage et gratis landstrøms-anlæg fra den danske producent PowerCon. Det anlæg er nu installeret i Kristiansand i Norge i stedet.

Den beslutning fik i efteråret miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til at bestille en kortlægning af forureningen fra krydstogtskibe. Den nye rapport er første skridt på vejen.

I foråret kom dog allerede en rapport fra COWI, der fastslog, at landstrøm kan halvere NOx-forureningen fra krydstogtskibe i København.

Rapporten fik Københavns Kommune til at igangsætte en proces frem mod etableringen af landstrøm. Hvornår landstrøms-løsningen bliver etableret, er ikke afgjort endnu.

I første omgang har Steen Solvang Jensen og hans kollegaer præsenteret resultaterne for Miljøministeriet.

FacebookTwitter