Nye tal: Danmarks energiforbrug og CO2-udledning steg i 2018

Den foreløbige energistatistik for 2018 er deprimerende læsning, som viser, at Danmark blev mere sort sidste år.

Mindre vind får skylden for, at forbruget af kul og olie steg i 2018 i forhold til 2017. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Sidste år brugte vi danskere mere energi - og en større andel af energien kom fra kul og olie end i 2017.

Det er ifølge Ingeniøren nogle af de deprimerende detaljer i den foreløbige Energistatistik for 2018.

Tallene blev udgivet af Energistyrelsen i går og omfatter det samlede danske energiforbrug til først og fremmest el, varme og transport.

Samlet set steg vores energiforbrug med 0,2 pct. Og stigningen ses for stort set alle brændstoftyper. Men særligt vores kulforbrug går den forkerte vej.

Kulforbruget stiger igen

I 2017 faldt vores kulforbrug med 25,5 procent, mens forbruget af kul steg med 1,9 procent i 2018.

Forbruget af olie og vedvarende energi er også steget, mens forbruget af naturgas faldt.

Det stigende energiforbrug betyder, at vores udledninger af CO2 steg.

I korrigerede tal ender det med en stigning i CO2 på 1,3 pct, skriver avisen.

Energistyrelsen forklarer overfor Ingeniøren, at den stigende CO2-udledning "formodentlig" skyldes mindre vind i 2018.

Tallene viser en kedelig tendens med stigende energiforbrug og CO2-udledning, der kommer efter flere år, hvor det ellers er gået i en positiv retning.

Energisektoren står i EU for 70 procent af vores CO2-udledning, så det er her, der er størst potentiale for at nedbringe vores klimaaftryk.

Desværre går det indtil videre i den forkerte retning i forhold til at nå målsætningerne i Paris-aftalen.