Østersøen viser os klimaforandringernes konsekvenser

Østersøen kan fungere som en tidsmaskine, der kan vise os fremtidens klimaforandrede havområder. Det bør udnyttes, mener forskere.

(Foto: Pelle Rink © © Pelle Rink)

Klimaforandringerne forventes at forårsage drastiske forandringer af verdenshavene. Men ingen ved præcist hvad konsekvenserne bliver.

Derfor kan det være en god idé at vende blikket mod Østersøen, der er ét af de havområder i verden, der både er et af de mest nøje undersøgte og mest påvirkede, og som derfor kan bruges som eksempel på, hvad der er i vente andre steder.

Østersøen kan på en måde være en tidsmaskine at rejse til fremtidens klima i. Og det foreslår et internationalt hold af forskere fra blandt andet DTU, at vi udnytter.

I Østersøen foregår forandringerne i et højere tempo end andre steder, og der er samtidig erfaring med, hvad man kan gøre for at imødegå store udfordringer som opvarmning, forsuring, næringsstofbelastning og iltmangel repræsenterer.

Udfordringer som i nogle farvande allerede kan ses, mens de i andre forventes at kunne ses snart.

Fart på forandringerne

Forskerholdet anbefaler derfor, at resten af verden bruger Østersøen som en model for, hvad man kan forvente i andre kystfarvande, og hvordan man bedst reagerer på det.

Forandringerne sker hurtigere i Østersøen end andre steder, fordi vandvolumen er lille, og fordi der er en begrænset udveksling af vand til og fra det åbne hav, som får processerne til at foregå i et hurtigere tempo.

Blandt andet er havtemperaturen i Østersøen steget med 1,5 grader, mens det kun gælder 0,5 grader i andre farvande de seneste 30 år.

Også områder med iltmangel er tidoblet i Østersøen inden for det seneste århundrede, mens pH-værdien - også kaldet surhedsgraden - er nede på niveauer, som først forventes i andre havområder i det kommende århundrede.

Det er ændringer, der påvirker livet i Østersøen, og som også kan indikere, hvordan livet i andre havområder bliver påvirket i fremtiden.

Internationalt samarbejde

Udover klimaforandringer har Østersøen også været påvirket af mange andre menneskeskabte aktiviteter, som har ændret livsbetingelserne i økosystemet. For eksempel overfiskeri og en stigning i antallet af fremmedstoffer.

Men efter en længere periode med dårlige forhold i Østersøen, har det de seneste år set meget bedre ud, fortæller Brian MacKenzie, der er professor ved DTU Aqua ved Dansk Teknologisk Universitet, som er én blandt flere internationale forskere, der står bag udmeldingen i det videnskabelige tidsskrift Science Advances.

- Der har længe været problemer med forurening og fremmede stoffer, som skabte problemer for dyr og derfor også mennesker. Der er stadig problemer, men livet i Østersøen er blevet bedre gennem de sidste ti til tyve år, siger Brian MacKenzie.

- På den måde kan Østersøen efter vores mening være et forbillede og forhindre, at tingene bliver så dårlige andre steder.

Ifølge ham er de forbedringer, forskerne har set i Østersøen, skabt af et internationalt samarbejde blandt de forskellige lande.

De er blevet enige om standardiserede dataindsamlinger for overvågning af økosystemer, og fører en i vid udstrækning en miljøpolitik med det formål at forbedre livsbetingelser og biodiversiteten i Østersøen og sikre et mindre udslip af fremmedstoffer.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk