Olieselskaber i Danmark slipper billigere fra klima-regning: Scorer milliarder i rabat til CO2-forurening

Ekspert advarer om, at CO2-rabatter til olievirksomheder er et problem for de danske klimamål.

Olieraffinaderiet i Fredericia er en af landets største udledere af CO2. I mange år har raffinaderiet ikke nedbragt sit udslip. Men de nye amerikanske ejere lover, at de vil investere i grønne løsninger. (Foto: Peter Langkilde DR)

Selvom det er en af de mest forurenende brancher, man kan tænke sig, får olieindustrien i Danmark milliarder i rabat for deres CO2-udslip.

Og støtten vil fortsætte frem til 2030, hvor olieselskaberne får lov at beholde hovedparten af deres gratis CO2-kvoter fra EU. Det bekræfter Europa-Kommissionen i et svar til DR.

Olieindustrien rummer flere af de største udledere af CO2 i Danmark. De to store raffinaderier Fredericia og Kalundborg og Total Energies, der udvinder olie i Nordsøen.

De er som flere andre store selskaber undtaget dansk CO2-afgift. I stedet betaler de for CO2-kvoter i EU.

En aktindsigt fra Energistyrelsen dokumenterer, at olieselskaberne i Danmark i dag får gratis CO2-kvoter fra EU til 1,2 millioner ton CO2. Det svarer til en støtte på 480 millioner kroner om året. Og det dækker over halvdelen af deres udslip af klimaskadelige drivhusgasser, som de ikke skal betale for.

- Lige netop for olieindustrien betyder de gratis kvoter, at de globale udledninger øges, siger Lars Gårn Hansen, der miljøøkonomisk vismand i det Økonomiske Råd.

Og det udgør et problem for de danske klimamål i 2030.

- Alt andet lige bliver det sværere at nå de danske klimamål om 70 procent, fordi EU understøtter en produktion, der har stor klimaudledning, advarer Lars Gårn Hansen, der også er professor ved Københavns Universitet.

Hånden på hjertet: Vi betaler for lidt

I Fredericia viser administrerende direktør Finn Bjørn Schousboe rundt på raffinaderiet. Indtil for nylig var det ejet af Shell. Men nu har det amerikanske selskab Crossbridge Energy købt det.

- Det er der, vi raffinerer råolien, siger han og peger på de enorme rør og tårne. Her bliver fremstillet alt fra benzin til biler og olie til skibe.

Finn Bjørn Schousboe, administrerende direktør i Crossbridge Energy. (Foto: Peter Langkilde DR © DR)

- Netop den proces udleder rigtig meget CO2, forklarer han.

Raffinaderiet er med et årligt udslip på 414.000 ton CO2 en af de mest CO2-forurenende virksomheder i Danmark. I år står selskabet til at få dækket gratis CO2-kvoter til udslip af 283.000 ton CO2.

Direktøren medgiver, at de betaler for lidt for deres forurening.

- Vi må alle sammen hånden på hjertet erkende, at skaderne fra CO2-udledning er ikke prissat rigtigt. Det er simpelthen ikke dyrt nok at udlede CO2, siger Finn Bjørn Schousboe.

Så du er klar til at betale mere for den CO2 I udleder?

- Ja, det er jeg.

Kritik af grøn reform

Tanken bag EU’s gratis kvoter er, at de skal beskytte de mest forurenende brancher mod at betale for meget for udledninger. Frygten er, at produktionen rykker ud af EU, hvor det kan være endnu mere forurenende.

EU-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en ny, stor klimaplan: New Green Deal. Men den vil ikke ændre på olieindustriens særstatus, og olieselskaberne får lov til at beholde hovedparten af deres CO2-kvoter frem til 2030.

Men lige netop for olieindustrien er frygten for at skubbe klimaproblemet videre til udlandet ubegrundet, understreger Lars Gårn Hansen fra det Økonomiske Råd.

- Hvis højere afgifter fører til, at olieudvindingen reduceres i Danmark, vil der være en reel effekt på klimaet på en tredjedel af den reducerede produktion, forklarer Lars Gårn Hansen.

Altså risikerer politikerne ikke, at det giver bagslag for klimaet at pålægge højere afgifter på olieindustrien. For falder produktionen af olie og gas i Danmark, vil det spare klimaet for en tredjedel af forureningen, forklarer professoren.

Grønt signal i nytårstale

I sin nytårstale sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at de virksomheder, der forurener, fremover bør betale for deres udslip.

- I år vil vi træffe beslutning om en ny og ambitiøs afgiftCO2. Den skal sikre, at de virksomheder, der belaster klimaet, selv betaler for deres udledning, understregede hun.

Udfordringen for politikerne er, at olieindustrien ikke forventes at nedbringe deres udslip af CO2 frem mod 2030. Men den politik der bliver ført nu, regner Energistyrelsen ligefrem med at udledningerne fra oliesleskaberne vil stige med 200.000 ton CO2 til 2,3 millioner ton i 2030.

Dette forår skal folketingets partier forhandle om en ny grøn skattereform, der skal hæve den danske CO2-afgift. På forhånd er det aftalt, at den også skal omfatte de brancher som olieindustrien, der i dag er undtaget dansk CO2-afgift.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) har ikke ønsket at medvirke i et interview.

Og Socialdemokratiet klimaordfører Anne Paulin ønsker ikke at sige, om regeringspartiet går ind for en højere CO2-afgift på olieindustrien.

- Alle virksomheder og alle brancher skal bidrage til den grønne omstilling, det gælder selvfølgelig også for olieindustrien, udtaler Anne Paulin.

Venstres klimaordfører Marie Bjerre vil ikke medvirke i et interview. Hun oplyser, at der endnu ikke er indkaldt til møde om den grønne skattereform.

Det har ikke været muligt at lave interview med EU's kommissær med ansvar for klima, Frans Timmermands.

Men en talsperson for Europa-Kommissionen skriver i en mail, at de har overvejet en væsentlig reduktion af olieindustriens gratis kvoter. Men det blev droppet, blandt andet fordi olieindustrien er under hård international konkurrence.

I stedet vil der ske en mindre reduktion af olieindustriens gratis kvoter på 2,5 procent årligt fra 2026.

Det franske olieselskab Total Energies skriver i en skriftlig kommentar:

- Gratiskvoterne har ingen indvirkning på vores strategi og fokus på at drive en sikker og energieffektiv produktion i den danske del af Nordsøen, lyder det fra Ole Hansen, udviklingsansvarlig hos Total Energies.

”Svært at flytte et raffinaderi”

På anlægget i Fredericia bruger amerikanske Crossbridge Energy især olie og gas til at drive deres produktion. Igennem en årrække har de ikke nedbragt deres udslip af drivhusgasser.

Ved Fredericia står amerikanske Crossbridge Energy for at raffinere olien, der kommer ind i rør fra Nordsøen. (Foto: Peter Langkilde DR)

Men topchefen, Finn Bjørn Schousboe, forklarer, at de har planer om at investere i alternative brændsler som elektricitet og grøn brint. De har som mål at blive helt CO2-neutrale.

Han bliver ikke skræmt af udsigten til højere afgifter i Danmark.

Så en ensartet høj CO2-afgift vil ikke få jer til at flytte arbejdspladser og produktion ud af landet?

- Nej, det vil det ikke, siger Finn Bjørn Schousboe, administrerende direktør i Crossbridge i Fredericia.

- Nu er det temmelig svært at flytte et raffinaderi. Der er temmelig meget, der skal graves op. Så det er ikke der vi er.