Overblik: Her er regeringens klimaplan - ind til videre

Danmark skal have to energiøer, så vi kan eksportere grøn strøm, lyder et af forslagene.

Regeringen vil efter sommerferien præsentere flere klimatiltag. (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

Regeringen har i dag fremlagt det, de selv kalder "første hug" af den klimaplan, som skal vise, hvordan Danmark får skåret CO2-udledningerne ned med 70 procent.

Tilsammen sparer regeringens forslag to millioner ton drivhusgasser i 2030. I alt er der brug for omkring 19 milioner ton, hvis vi skal nå målet om at reducere vores udslip med 70 procent i 2030.

Få overblikket over, hvad der indtil videre er kommet på bordet her, og hvor meget CO2 de forskellige tiltag sparer.

1

Danmark skal have to energiøer

Regeringen vil bygge to energiøer. En i Østersøen ved Bornholm og en i Nordsøen.

De skal kunne levere strøm til Danmark, men også til Polen og Holland.

Øerne skal kombineres med en satsning på teknologier, der kan omdanne overskudsstrømmen fra vindmøllerne til grønt brændstof, så det kan opbevares og bruges i for eksempel biler og busser.

Så meget CO2 sparer det: Energiøerne giver ikke nogen CO2-besparelser nu og her, men er forudsætningen for, at Danmark kan blive elektrificeret.

(Foto: Henning Bagger © Scanpix)
2

CO2 skal indfanges

Regeringen vil investere i teknologier, der gør det muligt at indfange og lagre CO2, så den ikke ender i atmosfæren og opvarmer jorden.

Det kan for eksempel være at indfange CO2 fra industrien og omdanne den til grøn energi eller lagre den i jorden.

Så meget CO2 sparer det: Forslaget vil reducere udslip af drivhusgasser med 0,3 millioner ton CO2 i 2030.

(Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)
3

Penge til en grønnere industri

Industrien skal have tilskud til at omstille til mere grøn strøm og bruge energien mere effektivt.

Regeringen vil derudover sætte penge af til mere biogas. Biogas er nødvendigt for nogle industrier, som ikke kan bruge den grønne strøm. Det gælder for eksempel en virksomhed som Aalborg Portland, der laver cement. For at lave cement kræves så høje temperaturer, at det ikke kan klares med vedvarende energi.

Så meget CO2 sparer det: Forslaget vil reducere udslip af drivhusgasser med 0,3 millioner ton CO2 i 2030.

(Foto: Henning Bagger © Scanpix)
4

Vi skal sortere mere affald

Danskerne skal sortere mere affald, og affaldssorteringen skal ensrettes, så man sorterer på samme måde i hele landet.

Derudover skal Danmark investere mere i genanvendelsesanlæg i stedet for forbrændingsanlæg. Og der skal importeres mindre affald til Danmark.

Så meget CO2 sparer det: 0,7 millioner ton CO2. For at nå målet om 70 procents reduktion skal der findes CO2-besparelser for knap 19 millioner ton frem mod 2030.

(Foto: Morten Stricker © Scanpix)
5

Farvel til flere gas- og oliefyr

Det skal være billigere for danskerne at skifte deres gamle olie- eller gasfyr ud med en varmepumpe eller fjernvarme.

Det vil regeringen sikre ved blandt andet at skrue på afgifterne, så den grønne varme bliver billigere. Derudover vil de give flere penge til en skrotpræmie og gøre det muligt for flere at få en varmepumpe på abonnement, så anskaffelsen bliver billigere.

Og så skal kommunerne fremover vælge grønne løsninger, når de planlægger varmeprojekter.

Så meget CO2 sparer det: 0,7 millioner ton CO2. For at nå målet om 70 procents reduktion skal der findes CO2-besparelser for knap 19 millioner ton frem mod 2030.

(Foto: Henning Bagger © Scanpix)
6

Biomasse skal være bæredygtig

Regeringen vil gøre det til et lovkrav, at den biomasse, vi bruger i Danmark, er bæredygtig.

Det betyder, at de træer, som vi brænder af som biomasse, skal være fældet lovligt. De fældede træer skal genplantes, så de kan optage den CO2, der bliver udledt, når de brændes af. Samtidig skal naturområder beskyttes, og der skal tages hensyn til biodiversiteten.

Så meget CO2 sparer det: Biomasse tæller som vedvarende energi i klimaregnskabet, selv om det ikke altid er grønt. Et krav om bæredygtighed vil altså gøre noget godt for klimaet og mindske CO2-udledningerne, men det vil ikke kunne tælles med i 70 procentsmålet.

(Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)
FacebookTwitter