Pingvinerne dør, mens ormene trives: Klimaforandringer truer Sydpolens dyreliv

Når isen på Antarktis svinder, ændres fødekæden.

Kejserpingvinen er den største pingvinart, der findes. De er meget afhængige af havisen, og netop derfor er de særligt udsatte, når klimaet forandrer sig. Foto: (Christopher Michel / Wikimedia (Creative Commons))

Antarktis smelter seks gange hurtigere end for fyrre år siden. Det var konklusionen på en stor undersøgelse, som udkom tidligere på ugen.

Nu viser et forskningsprojekt fra engelske forskere, at afsmeltningen vil have store konsekvenser for dyrelivet i Antarktis.

Flere typer pingviner, blandt andet Adeliepingviner og Kejserpingviner, vil være særligt udsatte.

- Pingvinerne lever blandt andet af krill - små krebsdyr, hvis foder koncentreres lige under isen – og med mindre havis er der færre krill på grund af madmangel, og dermed mindre føde til pingvinerne, siger Katherine Richardson, som forsker i klimaforandringernes betydning for havenes økosystem på Københavns Universitet.

Ligesom pingviner vil pukkelhvaler også være udsatte, når klimaet i de kommende år ændrer sig.

Kejserpingvinen får færre ynglesteder

Klimaforandringerne betyder også, at især kejserpingvinerne får færre ynglesteder – og derfor er de særligt udsatte, vurderer forskerne.

Den antarktiske krill er afgørende føde for mange dyr, blandt andet pingviner. Foto: Uwe Kils

Kathrine Richardson har ikke selv været med til at lave den nye undersøgelse. Men hun mener, at den udmærker sig ved netop at se på flere af klimaforandringernes konsekvenser samlet.

- Hidtil har forskere ofte prøvet at se, hvordan organismer vil reagere på klimaforandringer ved at udsætte dem for varmere temperaturer, og se hvad der sker. Men klimaforandringer er meget mere end temperaturstigninger, siger Kathrine Richardson.

Blandt andet betyder klimaforandringerne, at havis forsvinder. De dyr, der lever på eller lige ved havisen vil altså være særligt udsatte, mens de dyr, som lever i åbent hav kan få flere levesteder.

Flere orme, søstjerner og søpindsvin

Derfor vurderer forskerne også, at visse arter i det Antarktiske miljø vil have en fordel ud af klimaforandringerne. Blandt andet vil orme, søstjerner og søpindsvin nyde godt af mindre havis.

Det skyldes, at arterne lever på havets bund, og de vil derfor få flere levesteder, efterhånden som havisen smelter.

- Når man ændrer bunden af fødekæden, det vil sige de små planktonorgansimer, har det følger hele vejen gennem fødekæden, og i visse tilfælde vil det betyde færre dyr i fødekædens top – altså færre fisk og større dyr, forklarer Katherine Richardson.

Hun forsker selv i, hvordan klimaforandringerne vil påvirke den modsatte side af kloden – Nordatlanten. Og her ser man lignende ændringer i fødekæder, vurderer hun.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk