Rekord: 30 procent af gassen er nu grøn biogas

Modsat er forbruget af naturgas faldet med 28 procent i forhold til sidste år.

Biogas kan laves af gylle fra eksempelvis køer. Det gør det til en grønnere energikilde end naturgas - og når den ovenikøbet er danskproduceret, giver det os en bedre forsyningssikkerhed. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix Danmark)

Der er sparetider i Danmark, når det kommer til blandt andet vores gasforbrug. Efter Rusland i februar sendte tropper ind i Ukraine, har særligt naturgas været i fokus herhjemme.

Danmark vil nemlig gerne være uafhængig af russisk naturgas, som vi blandt andet får en del af, når vi importerer naturgas fra Tyskland.

Og det har givet mere plads til biogas herhjemme, der er mindre klimaskadeligt end naturgas.

Nye tal fra Energistyrelsen viser, at i de første ni måneder af 2022 dækkede biogas cirka 30 procent af den gas, der i gasledningerne.

Det er godt nyt, mener Frank Rosager, der er direktør i brancheorganisationen Biogas Danmark.

- Ændringen skyldes til dels, at flere generelt sparer på gassen, mens der er blevet produceret mere biogas de seneste år. Derfor ser vi, at en større del af gassen i gasnettet er biogas, siger Frank Rosager.

De nye tal viser, at forbruget af naturgas er faldet med cirka 28 procent i forhold til samme periode sidste år.

Samtidig er andelen af biogas steget fra 21,3 procent til 29,6 procent i forhold til sidste år.

Og det er et skridt i den rigtige retning, hvis vi skal nå Folketingets plan, om at al gas i Danmark skal være grønt inden 2030.

Dansk biogas sikrer os

Poul Alberg Østergaard, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, har set på de nye tal fra Energistyrelsen.

Han er også positiv stemt over udviklingen.

- Det særligt interessante ved biogas er, at det er produktion vi har herhjemme, siger Poul Alberg Østergaard.

Tidligere havde vi også en større mængde dansk naturgas.

Men Tyra-gasfeltet i Nordsøen er i disse år ved at blive renoveret, og vi kan derfor ikke få dansk naturgas herfra, som vi kunne førhen.

Når vi nu derfor importerer naturgas, er det eksempelvis fra Norge eller via Tyskland - og i Tyskland får de en del af deres naturgas fra Rusland, da de ikke selv har en nævneværdig naturgasproduktion.

- Så alt det importerede naturgas, vi kan erstatte med vores egen biogas, er en fordel i forhold til forsyningssikkerhed mod et land som Rusland, siger han.

100 procent biogas i 2030?

Ifølge Poul Alberg Østergaard har biogasproduktionen i Danmark potentiale til at blive endnu større.

Vi kan dermed muligvis nå Folketingets mål om, at der skal være 100 procent biogas i det danske gasnet i 2030.

Men der skal laves flere tiltag for, at vi kommer derhen, mener Poul Alberg Østergaard.

- Der skal være styr på logistikken. Biogasanlæggene skal kunne kobles til gasnettet, hvor det er passende - men gasnettet findes ikke i hele landet i dag, siger Poul Alberg Østergaard og fortsætter:

- En udbygning skal derfor ses som en mulighed for at få mere biogas ind på nettet – ikke som en mulighed for at udbrede natur- eller biogas til nye opvarmningsformål.

Derudover skal vi have styr på ressourcerne til at producere biogas. Det er nemlig langt fra alt gylle og lignende rester, der bliver brugt til biogas.

- I dag er det primært fra gylle fra landbrugsproduktion eller rester fra fødevareindustrien, som vi har til at producere biogas. Vi skal have overblik over alle de mulige ressourcer til at lave biogas og sørge for, at vi får brugt alle ressourcerne, siger Poul Alberg Østergaard.