Sprøjtegift forvandler bier til asociale, dårlige forældre

Verdens mest anvendte insektgifte har vist sig at have endnu en skadelig effekt på de i forvejen nødlidende bier.

Der er registreret 288 biarter i Danmark gennem tiden. 47 arter er ikke set siden 1974, men i samme periode er 26 nye arter kommet til fra syd. (Foto: Toby Melville © Scanpix)

Hvad har Danmark tilfælles med Rumænien, Ungarn og Tjekkiet?

Svar: Alle fire lande har en regering, der i april stemte imod et EU-forslag om at forbyde brug af en gruppe sprøjtegifte, som går under navnet neonikotinoider. Og det er på trods af, at en rapport fra EU tidligere i år fastslog, at neonikotinoider er en stor trussel mod bier.

Neonikotinoider dræber ikke bierne direkte, men til gengæld påvirker giftene insekternes immunforsvar, deres hukommelse, deres evne til at finde mad og deres formering (der udklækkes færre bier) i så høj grad, at bierne dør eller helt forsvinder fra nogle områder.

Og nu viser forskning fra Harvard University, at giftene også påvirker biers sociale adfærd. De bruger mindre tid på at tage sig af deres larver, er mindre sociale med andre bier og dårligere til at holde deres rede varm, når de bliver udsat for neonikotinoider.

Miljøstyrelsen: Ikke en trussel i Danmark

Neonikotinoider - eller neoniks, som de også kaldes - kom på markedet i 90’erne. I dag er det de mest anvendte insektgifte globalt.

I 2013 udstedte EU er forbud mod tre slags neoniks. Dog kun midlertidigt - og med undtagelser. Forbuddet kom bl.a. fordi, at bi-kolonier i Europa og USA var begyndt at lide en pludselig massedød, og neoniks var sammen med ændringer i klima- og levesteder hovedmistænkt.

Siden har adskillige forskningsresultater vist, at neonikotioniderne er gift for bierne. Især de vilde bier er sårbare. Og i 2018 besluttede EU altså - uden om Danmark - helt at forbyde neoniks i seks måneder.

I Danmark har Miljøstyrelsen fastholdt, at sprøjtegiftene ikke udgør en risiko med “den begrænsede danske anvendelse".

Derfor har styrelsen også efter EU-forbuddet i 2013 givet dispensation til, at landmænd kunne blive ved med at bejdse deres raps med neoniks for at beskytte dem mod jordlopper.

Europas bier lider videre

Forskerne fra Harvard University har bugt "skjult kamera" og simple QR-koder til at spore bierne og deres adfærd efter, at de har været udsat for neonikotinoider, (© Harvard University)

Men i maj i år sagde Miljøstyrelsen for første gang stop og afslog en ansøgning om at smøre raps med et neonikotinoid. Årsag: Der findes et brugbart alternativ.

Til gengæld gik EFSA - EUs uafhængige ekspertorgan, der rådgiver om kemi og fødevarer - i juni i modsatte retning og gav tilladelse til at en række andre EU-lande kan anvende neoniks. Årsag: Der er ingen brugbare alternativer.

Mens politikere - og eksperter - bokser videre med at finde ud af, hvad der skal forbydes og dispeneres, lider bier og andre insekter videre.

Ifølge IPBES, der er et videnskabeligt, internationalt råd for natur og biodiversitet, er omkring 40 procent af Europas bier i nedgang.

Og det kan blive værre for de danske bier: I 2017 fandt forskere ud af, at mindst 76 procent af flyvende insekter fra tyske naturbeskyttelsesområder var forsvundet. Eksperter frygter, at det kan være lige så slemt i Danmark.

Facebook
Twitter