Store virksomheder og organisationer går sammen om at beskytte havet mod havvindmøller

Energiselskabet Ørsted og Danmarks Naturfredningsforening er blandt underskriverne på en række anbefalinger til myndighederne.

Anbefalingerne skal sørge for, at havmiljøet og biodiversiteten ikke bliver presset selvom der de kommende år er planer om at opsætte en stor mængde havvindmølleparker (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) (Foto: © Henning Bagger, Ritzau Scanpix)

I tirsdags landede en ny aftale mellem landene fra Østersø-regionen.

De otte lande - heriblandt Danmark - aftalte, at der frem mod 2030 skal sættes havvindmøller op i Østersøen med en kapacitet på 19,6 gigawatt.

En lignende aftale blev der også lavet i maj for Nordsøen. Her blev landene enige om, at der skal sættes havvindmøller op med en kapacit på hele 150 gigawatt. Det er nok til at give grøn strøm til 230 millioner europæiske husstande i 2050.

Den massive udbygning af vedvarende energi skal afhjælpe både klimakrisen og gøre os uafhængige af gas og olie fra eksempelvis Rusland.

Men en af slagsiderne ved de mange havvindmøller er, at naturen kan komme under pres. Opførelsen af de store havvindmølleparker kan påvirke biodiversiteten og havmiljøet.

Derfor har Tænketanken Hav, der er stiftet af Velux Fonden, lavet anbefalinger til politikerne og myndighederne omkring, hvordan man bedst passer på havmiljøet.

- Der skal udbygges tusinde havvindmøller i Østersøen og Nordsøen de næste år. Det er derfor mere afgørende end nogensinde før, at vi sikrer bedre miljøhensyn, så den massive udbygning af vedvarende energi ikke forværrer den biodiversitetskrise, som vi også befinder os i, siger Liselotte Hohwy Stokholm, der er direktør i Tænketanken Hav.

Der er flere medunderskrivere på anbefalingerne som blandt andet Ørsted, Danmarks Naturfredningsforening og Green Power Denmark.

I anbefalingerne opfordrer underskriverne blandt andet til, at naturen indtænkes, når man opsætter havvindmøller, at naturen bliver genoprettet og man laver grundige udpegninger af, hvor havvindmølleparkerne vil påvirke naturen mindst.

Påvirker alt fra fugl til fisk

Når man opsætter havvindmøller kan det give flere forskellige problemer for miljøet og biodiversiteten.

- Havpattedyr kan blive påvirket af støj enten fra havvindmøllerne eller fordi skibe skal sejle nye ruter, og dermed laver støj i nye områder, siger Karsten Dahl, der er havbiolog og seniorforsker ved Aarhus Universitet.

Det marine liv som fisk og lignende kan også blive påvirket.

- Havvindmøllerne kan give ændrede strømforhold fordi de bremser bølgerne og vandbevægelserne, og det kan gøre, at næringsstofferne i vandet bliver ændret. Det påvirker alt sammen et større kredsløb, siger Karsten Dahl.

Også i luften kan havvindmølleparkerne få konsekvenser.

- Danmark er et vigtigt område for havfugle, og når man opstiller vindmøllerne, kan havfuglene prøve at undgå områder med mange vindmøller. Det kan påvirke vores bestande af havfugle, siger Karsten Dahl.

Karsten Dahl fortæller, at man i dag ofte kigger på en enkelt havvindmølle ad gangen, når man skal vurdere, hvordan det påvirker miljøet. Men det skal gerne ændres.

- Nu skal vi skifte gear, fordi udbygningen skal foregå meget voldsomt. Så der er behov for at se på, hvordan alle de her havvindmølleparker samlet vil påvirke miljøet både nu, men også om eksempelvis ti år.

Underskriverne på Tænketanken Havs anbefalinger er blandt andet Ørsted, RWE, Green Power Denmark og Dansk Ornitologisk Forening. (Foto: © Bo Amstrup / Ritzau Scanpix, Ritzau Scanpix)

Klimaminister kommer med ros

Når man taler om at styrke biodiversiteten og havmiljøet, kan det være svært at forestille sig, at man samtidig også kan sætte store havvindmølleparker op.

Men hos Tænketanken Hav understreger direktøren, at de ikke ønsker at stå i vejen for havvindmølleprojekter med deres anbefalinger.

- Vi tænker at naturen og udbygningen kan gå hånd i hånd, således at vi både tager hånd om biodiversitetskrisen og tager klimakrisen alvorligt, siger Liselotte Hohwy Stokholm.

Dan Jørgensen har endnu ikke set alle anbefalingerne, og kan derfor ikke svare på alle DRs spørgsmål, men han hilser det nye initiativ fra Tænketanken Hav velkomment.

- Klimakrisen og biodiversitetskrisen er uløseligt forbundne og det er helt centralt for regeringen, at et sundt havmiljø og den massive udbygning af havvind, vi har sat i gang, går hånd i hånd, siger klimaminister Dan Jørgensen i et skriftlig svar til DR.

- Vi arbejder lige nu på højtryk for at finde den helt rigtige måde at indtænke blandt andet bæredygtighed i fremtidige havvindudbud. Derfor er jeg opløftet over det meget seriøse bidrag, der i dag er kommet fra Tænketanken Hav og dets medlemmer, fortsætter Dan Jørgensen.