Sydpolen smelter seks gange hurtigere end for 40 år siden: Gemmer på enorm vandstandsstigning

Afsmeltningen af Antarktis går meget hurtigt, og det er mere bekymrende end afsmeltningen af Grønland, siger forsker.

Østantarktis er også sårbar overfor klimaforandringer, konkluderer forskere i en ny undersøgelse. Man har tidligere fokuseret på afsmeltningen fra Vestantarktis. Men Østantarktis er større, og indeholder mere is end Vestantarktis, så det er bekymrende, konkluderer en af forskerne bag undersøgelsen. (Foto: © Reuters Staff / Reuters © Scanpix)

Siden 1979 er verdenshavene steget med omkring 1,3 cm alene på grund af afsmeltning af Antarktis. Det er en af konklusionerne i en undersøgelse, som en række internationale forskere netop har udgivet.

Det lyder måske ikke umiddelbart af meget.

Men forskerne konkluderer også, at afsmeltningen af Antarktis er accelereret de seneste årtier. Det skyldes især, at verdenshavene bliver varmere. Og det bekymrer Shfaqat Abbas Khan, DTU Space, der i sommer var med til at skrive en rapport med lignende konklusioner om iskappen på Antarktis.

- Vi skal være mere bekymrede for Antarktis end nogen anden iskappe på kloden. Iskappen over Antarktis er cirka tolv gange større end Grønlands indlandsis og har potentiale til at give enorme vandstandsstigninger, forklarer han.

Han peger desuden på, at vandstandsstigninger fra Antarktis ironisk nok går særligt hårdt ud over den nordlige halvkugle på grund af den ændrede massefordeling.

- Når isen over Antarktisk smelter, påvirkes vi i Danmark langt mere, end hvis isen på Grønland smelter, siger han.

Oversete Østantarktis smelter også

Jens Hesselbjerg Christensen er professor ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Han finder det især interessant, at undersøgelsen ser på afsmeltning på Østantarktis.

I mange andre undersøgelser har forskerne nemlig været fokuseret på Vestantarktis, da et potentielt kollaps af de vestantarktiske ishylder kan give store og hurtige globale vandspejlsstigninger.

- Men her er fokus på Østantarktis, hvilket ofte overses, siger Jens Hesselbjerg Christensen.

Isbjerge kælver mere og isen, der er i kontakt med havene, smelter hurtigere på Antarktis. (Foto: CHRIS LARSEN © Scanpix)

Undersøgelsen konkluderer, at Østantarktis er mere sårbar overfor klimaforandringerne, end man tidligere har troet.

- Det er væsentligt fordi, at Østantarktis indeholder mere is end Vestantarktis og den Antarktiske halvø tilsammen, forklarer en af hovedforfatterne bag undersøgelsen, Eric Rignot, fra University of California i en pressemeddelelse.

Har undersøgt udviklingen over fire årtier

I undersøgelsen har forskerne set på udviklingen over 40 år. Og netop det gør den særlig interessant.

- Når man snakker om klimaændringer, er det enorm vigtigt at analysere data over en så lang tidsperiode som muligt. Man kan sagtens have et til to år med stor afsmeltning, som ikke repræsenterer tendensen over længere periode. Undersøgelsen er vigtig, fordi den giver et godt indblik i den antarktisk massebalance over fire årtier, siger Shfaqat Abbas Khan.

Jens Hesselbjerg Christensen understreger, at der til trods for den store mængde data er en usikkerhed i forhold til de nøjagtige tal. Det skyldes, at undersøgelsen arbejder med en kompliceret model, hvor afsmeltningen er opdelt i en række forskellige komponenter: Sne- og overfladesmeltning, kælvning af isbjerge og smeltning af den landis, der møder havet. Og i hver komponent er der beregningsusikkerheder.

- Det betyder, at nogle af detaljerne i undersøgelsen stadig kan blive reviderede, men jeg tror, at de overordnede konklusioner står på ret sikker grund, siger han.