Tørre slimhinder og luftvejsgener: Ozonforurening blæser ind over Danmark

Onsdag ventes en ekstraordinær høj koncentration af den sundhedsskadelige luftart ozon over det sydøstlige Danmark.

Ud over meget varme temperaturer kan man på onsdag opleve luftvejsgener og tørre slimhinder på grund af særligt høje koncentrationer af de sundhedsskadelige luftart ozon. (Foto: MARIA HEDEGAARD © Scanpix)

Flere steder i Frankrig kører bilerne langsommere, folk er blevet frarådet at dyrke hård fysisk aktivitet, og grill-kullene er for længst pakket væk.

Det skyldes, at koncentrationen af den sundhedsskadelige luftart ozon flere steder i landet for 12. dag i træk er særlig høj.

Mandag forventes koncentrationen at nå helt op på 190-220 mikrogram pr. kubikmeter, og det har altså fået de franske myndigheder til at sænke fartgrænserne med 20 kilometer i timer på motorvejene omkring Paris og fraråde hård fysisk aktivitet udendørs.

Med vind fra Syd kan vi i de kommende dage forvente, at den høje koncentration af ozon vil bevæge sig mod nord og også kunne måles i Danmark.

Ifølge DCE - Nationalt Center for Miljø og Energis prognoser vil koncentrationen af ozon nå op på mellem 140 - 160 mikrogram pr. kubikmeter i det sydøstlige Danmark på onsdag.

Enkelte steder er der risiko for, at den kommer helt op på over 180 mikrogram pr. kubikmeter. Sker det, vil Miljøstyrelsen udsende information til offentligheden.

Normalt ligger ozonkoncentrationen på mellem 50 – 100 mikrogram pr. kubikmeter.

Prognosekort fra Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.

- Der vil stå, at nogle personer vil kunne opleve luftvejsgener, og at man i det tilfælde med fordel kan begrænse udendørs aktivitet, siger seniorforsker fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Thomas Ellermann. Han har ansvar for luftovervågning i Danmark.

Ifølge Thomas Ellermann er det særligt folk, der i forvejen har luftvejsproblemer, der vil kunne mærke den høje koncentration af ozon.

Ozon skabes nær jorden

De fleste kender nok mest til den ozon, der findes i stratosfæren, og som beskytter jorden mod solens UV-stråler. Men ozon-gasser kan også dannes nær jordoverfladen under bestemte forhold, forklarer Thomas Ellermann.

Der er to årsager til, at der kommer meget ozon på onsdag. Ozon dannes som følge af udledningen af organiske stoffer og kvælstofoxider under sollys og høj varme. Derfor dannes der høje koncentrationer af ozon i landene syd for Danmark.

- Det er altså de høje temperaturer - i kombination med vind fra syd - der vil transportere luft med høje ozonkoncentrationer op over Danmark, siger han.

Er vind- og skyforhold optimale, kan temperaturen på onsdag ifølge DMI nå helt op på 36 varmegrader. Det kan dermed blive den varmeste dag nogensinde målt i Danmark.

Miljøstyrelsen arbejder med to beredskabsniveauer for koncentrationen af ozon. 180 mikrogram pr. kubikmeter udløser en besked til befolkningen med generel information, mens man ved 240 mikrogram pr. kubikmeter vil komme med en decideret advarsel.

180-mikrogramsgrænsen opleves omkring hvert tredje år - senest i 2016 - mens smog-alarmen ved 240 mikrogram pr. kubikmeter aldrig er nået i Danmark.

Thomas Ellermann forventer heller ikke, at ozonkoncentrationen denne gang vil nå op på 240 mikrogram pr. kubikmeter.

- Koncentrationen topper normalt om eftermiddagen eller først på aftenen. Ozonkoncentrationen forventes at være faldet til mere normalt niveau på torsdag som følge af skift i de meteorologiske forhold fra onsdag til torsdag, siger han og tilføjer:

- I det hele taget oplever vi sjældnere og sjældnere meget høje koncentrationer af ozon. Det skyldes, at man har reduceret udledningen af organiske stoffer.

Ingen grund til at lade bilen stå

For at reducere udledningen af organiske stoffer endnu mere, har man i Frankrig sænket hastighedsgrænserne flere steder. Det er dog ikke noget, man i Danmark skal forberede sig på ifølge Thomas Ellermann.

- Jeg kan godt teoretisk forstå, hvorfor man sænker hastigheden, men om det rent faktisk har en effekt vil kræve en del mere forskning, siger han og tilføjer:

- Hovedparten, af den ozon vi får i Danmark, er noget, der kommer sydfra, og vindretningen er dermed den væsentligste faktor for, om koncentrationen de kommende dage stiger eller falder.

Artiklen er opdateret med normalkoncentrationen for ozon samt en faktaboks med sundhedsskadelige risici.

FacebookTwitter