Værste klimascenarie er desværre for optimistisk

Nye undersøgelser af den globale økonomiske vækst anslår, at klimaforskernes værste mareridt faktisk er endnu værre end hidtil troet.

Den økonomisk vækst betyder større udledning af CO2 - her fra et kulkraftværk i Polen - og det betyder, at forskernes klimascenarier ikke passer længere. (Foto: © Peter andrews, Scanpix)

Hvordan klimaforandringerne kommer til at påvirke menneskeheden i fremtiden, afgøres af vores adfærd. De fremtidsudsigter vurderes af forskerne indenfor fire scenarier.

Og det ser jo normalt ikke godt ud. Slet ikke. Heller ikke denne gang.

Ny forskning viser nemlig, at klimaforskernes værst tænkelige scenarium - kaldet RCP 8,5 - måske sætter barren for katastrofale forandringer af klimaet for lavt.

Det skriver New Scientist.

En undersøgelse af den globale økonomis udvikling tyder nemlig på, at væksten er større end forudset - og dermed kan situationen faktisk være værre end det hidtil værst tænkelige.

RCP 8,5 er den værste af fire udviklingsbaner for udledninger af drivhusgasser. Den indikerer en situation, hvor verdenssamfundet intet gør for at forhindre klimaforandringerne.

Vækst giver større udledninger

Men det mål er sandsynligvis sat for lavt, vurderer forskere fra University of Illinois, Urbana-Champaign.

- Vores estimater indikerer, at der på grund af højere økonomiske vækstrater, er en 35 procent større sandsynlighed for, at koncentrationen af udledninger i år 2100 overstiger RCP 8,5, siger Peter Christensen fra universitetet til New Scientist.

Alligevel viser resultaterne, at udledningerne måske er højere end forventet - selv hvis vi den nuværende klimaindsats fortsætter og forøges.

Udledningen af drivhusgasser fra EU er fx steget støt de seneste fire år, i takt med den økonomiske vækst.

Sidst udviklingen af drivhusgasser gik den rigtige vej, var under den økonomiske krise.