Vandet kan stige med over to meter i år 2100 - og sende millioner på flugt

En ny ekspertvurdering forudsiger katastrofale vandstandsstigninger, hvis ikke vi reducerer udledning af drivhusgasser.

Vandstandsstigningerne kommer hovedsageligt fra Antarktis og Arktis, der forventes at smelte i langt højere grad fremover. (Foto: © Denis Balibouse, Scanpix)

Indenfor to generationer kan stigende temperatur og smeltende is betyde, at vandstanden i verdenshavene kommer til at stige voldsomt. En ny ekspertvurdering fordobler havniveaustigningerne til over to meter i år 2100 - hvis vi ikke reducerer vores udledning af drivhusgasser.

I 2013 vurderede FN's klimapanel IPCC, at havniveauet globalt set ville stige én meter i år 2100, hvis menneskeheden ikke skruede ned for udledningerne.

Havvandsstigninger på over to meter vil dog kræve temperaturstigninger, som langt overskrider målsætningerne i Paris-aftalen.

Den seneste uges klimanyheder viser, at det ikke går den rigtige vej. Investeringer i fossile energikilder fortsætter, og udledningerne stiger globalt set.

Forskerne ved mere nu

Ifølge den danske klimaprofessor og IPCC-hovedforfatter Sebastian Mernild, taler forskerne nu om så voldsomme havvandsstigninger, fordi de er blevet bedre til at forstå processerne bag klimaforandringerne og afsmeltningen af klodens iskapper.

- Videnskaben udvikler sig hele tiden. Det samme gør klimaet. Vi er blevet bedre til at forstå de dynamiske forhold ved klodens to store ismasser, det antarktiske isskjold og indlandsisen, siger han.

- Samtidig er klimaet blevet varmere og isen mere ustabil, og derfor er forholdene i dag anderledes, end da sidste IPCC rapport blev sammenfattet i 2011 og 2012.

Til daglig er Sebastian Mernild direktør for klimaforskningsinstutionen Nansencenteret i Bergen.

Kan forskubbe 187 millioner mennesker

Bag de nye forudsigelser står en række anerkendte eksperter på området for is og klima, blandt andet Jonathan L. Bamber fra Bristol University i England og Michael Oppenheimer fra Princeton i USA.

På trods af en stigende usikkerhed omkring klimaet generelt finder de det plausibelt, at havniveauet kan stige voldsomt - hvis vi fortsætter med at udlede drivhusgasser som nu.

Havniveaustigninger, der får store konsekvenser.

I konklusionen på deres videnskabelige artikel, som er publiceret i 'Proceedings of the National Academy of Science PNAS' i denne uge, skriver forskerne:

- Det kan resultere i tabte landmasser på 1,79 millioner kvadratkilometer, blandt andet områder, der er kritiske for fødevareproduktionen, og det kan forskubbe op til 187 millioner mennesker. Havniveaustigninger af en sådan størrelsesorden, vil helt tydeligt have dybtgående konsekvenser for menneskeheden.

Tidligere vurderinger for konservative

Ifølge forskerne var IPCC for tilbageholdende i deres vurderinger af havniveaustigninger i 2013, fordi de fokuserede for meget på, hvad der "formentlig" ville ske.

Ved at forsøge at vurdere sandsynligheden, risikerer vi at undervurdere den sande risiko, forklarer de.

I stedet har forskerne udvidet de sandsynlige scenarier - til 5-95 procent sandsynlighed - og derved regnet sig frem til en vandstandsstigning på 36-126 centimeter - allerede ved en temperaturstigning på 2 grader.

Stiger temperaturen med hele 5 grader, et scenarie med relativt lav sandsynlighed, kan vandstanden stige med helt op til 238 centimeter.

En sådan temperaturstigning er måske usandsynlig - men bestemt ikke umulig, vurderer forskerne.

Bør tage dem alvorligt

Ifølge Sebastian Mernild, bør vi tage forskernes vurderinger alvorligt - også selvom de arbejder med brede sandsynlighedsniveauer.

- Ja, det mener jeg. Specielt set i lyset af, at modellerne er bedre i dag end tidligere, siger han.

For forskerne ved nu så meget om klimaet og isafsmeltningen, at det gør ethvert fremtidscenarie usikkert.

- Bottom line er, at jo flere processer, vi inkluderer i vores modeller, jo større bliver vores usikkerheder, da vi får en bredere forståelse for klima, is og hav-systemerne - og deres samspil, siger han.

Vil du se, hvordan to meter havniveaustigningerne vil ramme Danmark, kan du taste det ind i klimasikring.dk's kort her.