Verden løber tør for livsnødvendigt mineral - men danske forskere har en løsning

SDU-forskere vrider ren fosfor ud af spildevand.

Verdens fosforminer løber langsomt tør. Fosfor af en god kvalitet løber vi tør for om 50-100 år, vurderer professor Per Halkjær Nielsen. Her ses en fosformine i Togo, Afrika. (Foto: Picasa 2.7)

Mineralet fosfor er livsnødvendigt for dyr, planter og mennesker. Vores landbrug kan faktisk ikke fungere uden det. Desværre løber Jordens rene fosfor-reserver tør indenfor de næste 50 år.

Nu har forskere ved Syddansk Universitet udviklet en metode til at udvinde en helt ren type fosfor fra almindeligt spildevand.

Fosforen er af så høj kvalitet, at den lever op til de standarder, der kræves for at kunne bruge det i foder til grise og kyllinger, der har brug for det. Og det er mange.

Danmark importerer hvert år omkring 12.000 tons foder-fosfater.

Nødvendigt at gøre noget ved fosformangel

Den ledende forsker på projektet, professor Haiyan Qu, er meget optaget af nødvendigheden af at gøre noget ved fosforproblemet.

- Det her er en naturressource, som er begrænset. Samtidig er vi nødt til at indsamle og genbruge den, ellers forurener den vores miljø, siger hun.

- Og den bedste løsning er en lukket cyklus, hvor vi fjerner det, bruger det igen - og genbruger det igen.

Det paradoksale ved fosfor er, at det både er livsnødvendigt for planter og dyr - men samtidig er skidt for vandmiljøet og naturen.

Derfor bruger vi i dag mange kræfter på at indsamle fosfor fra spildevand.

Spildevandsslam på markerne

Ideen om at genbruge fosfor er ikke ny. Landmænd bruger allerede slam fra rensningsanlæg i stor stil.

Men ofte er der for meget eller for lidt fosfor i slammet. Er der for meget fosfor, kan jorden ikke optage det, og mineralet ender i vandmiljøet, hvor det kan forårsage iltsvind og algevækst.

Samtidig er det ikke nemt at opbevare og handle med slam.

Men Haiyan Qu og hendes kollegers fosfor er helt rent.

- Vi udvinder det i stedet kemisk, og det forandrer det hele. Det kan opbevares, så længe det kræves, og det kan bruges i mange flere sammenhæng, siger hun.

Den tyske alkymist Hennig Brand fandt ved et tilfælde grundstoffet fosfor, mens han søgte efter de vises sten. Han fremstillede fosfor ved at koge store mængder urin, der indeholder fosfor. Her er opdagelsen malet af kunstneren Joseph Wright. (© WikiMedia Commons)

Renere end fosfor fra miner

Per Halkjær Nielsen er professor ved Aalborg Universitet og leder på det overliggende projekt, som Haiyan Qu's forskning er en del af. Projektet hedder ReCoverP og forsøger at forbedre genanvendelsen af fosfor i Danmark.

Han er begejstret for Haiyan Qus resultater, og kan se flere fordele ved metoden - selvom den på stående fod er dyr.

- Den her rene form af calciumfosfat kan doseres mere præcist end slammet og kan også bruges steder, hvor slam ikke dur. For eksempel i dyrefoder, siger han.

Haiyan Qus calciumfosfat er meget rent, og der er færre tungmetaller i det end i det fosfor, som kommer fra fosforminer, forklarer han.

Men metoden er dyrere end bare at bruge spildevandsslam som gødning. Og indtil videre blokerer EU-regler for at bruge den rene fosfor på anden vis.

Håber EU vil tillade brugen

På trods af den høje renhed må Haiyan Qus fosfor ikke bruges til fx dyrefoder. EU tillader ikke genanvendt fosfor i fødevareproduktion.

Og det er et problem i forhold til at gøre teknologien til en god forretning på kort sigt.

Men Haiyan Qu håber, det snart ændrer sig. Hun har søgt patent på teknologien, som hun kalder OxyCrysP - efter den oxidering og krystallisering, som er afgørende for metoden.

- Teknologien er klar til at blive opskaleret, men reglerne forhindrer det. Der er megen diskussion i EU lige nu omkring det, siger hun.

- Vi kan ikke bruge indvundet fosfat i foder og hvis vi kun bruger det i gødning, bruger vi ikke dets fulde potentiale.

Fosfor er en vigtig bestanddel i grisefoder. SDU forskers helt rene fosfor kan dog ikke bruges til foder endnu på grund af EU-regler. (Foto: Annelene Petersen © Scanpix)

Kan kun blive en god forretning

Ifølge Per Halkjær Nielsen er det svært at sige noget om EU-reglerne. Men på lang sigt, kan fosfor-genanvendelse kun være en god ide - og en god forretning.

- Alt andet lige, bliver fosfor dyrere fremover. I dag er økonomien i Haiyan Qus teknologi måske ikke der, men vi skal nok komme derhen, siger han.

- Men det er svært at gætte på, hvornår vi når derhen.

I 2008 tog prisen på fosfor på verdensmarkedet et gevaldigt hop, og det kan ske igen. Vi er helt afhængige af verdensmarkedet, da der ikke findes fosforreserver i Europa. De største forekomster er hovedsageligt i Nordafrika, som kan være politisk ustabil.

Men uanset hvad, svinder reserverne ind. Ifølge Per Halkjær Nielsen har vi omkring 50 år tilbage med fosfor af god kvalitet. Så begynder kvaliteten at falde og prisen at stige.

- Det er vigtigt at forstå, at vi ikke kan undvære fosfor. Vi kan genbruge det og omlægge brugen. Men vi kan næppe undgå en tilførsel udefra, siger han.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk