Klimafiks har en ulempe: Forskernes bøvsestopper dur ikke til økologiske køer

Forskere forsøger at nedbringe de økologiske køers metanudslip ved at give dem æteriske olier.

Der er i dag 1,5 millioner køer i Danmark. Ud af dem er 13 procent økologiske køer, og regeringen har en ambition om, at økologi i fremtiden skal fylde endnu mere i dansk landbrug. (Foto: © TT News Agency, Scanpix)

Inden for det næste årti ser det ud til, at det kan lykkes forskningen at gøre køer mindre klimabelastende.

Ved at tilsætte forskellige foderstoffer er forskerne allerede nu godt på vej til at mindske køernes udslip af drivhusgassen metan, som køerne bøvser op. Faktisk er det allerede lykkes i forsøg at mindske udslippet med 30 procent.

Men der er et men. De nye tilsætningsstoffer kan ikke bruges til økologiske køer, for det er ikke naturlige stoffer, der bliver brugt.

- Der bliver jo en udfordring for økologerne, hvis den konventionelle produktion kan reducere deres klimabidrag med 50 procent indenfor en kort årrække. Så står de ligesom tilbage på perronen og skal finde på noget andet, siger professor Peter Lund fra Aarhus Universitet.

Han er en af de danskere, der lige nu forsker i at sænke køernes metanudslip.

Æteriske olier til økokøerne

Der er i dag 1,5 millioner stykker kvæg i Danmark. Ud af dem er 13 procent økologiske, og regeringen har en ambition om, at økologi i fremtiden skal fylde endnu mere i dansk landbrug.

Derfor bliver der lige nu også forsket i at finde midler, der kan bruges på økologiske køer. En af dem, der står for den forskning, er Christian Friis Børsting, ph.d. og seniorrådgiver på Aarhus Universitet.

- Vi har det her pulver, der indeholder æteriske olier, som vi lige nu tester, om det er godt til at reducere metanudskillelsen, siger han og viser en pose med et hvidt pulver, der dufter af citrus, frem.

- Det er udvundet af planter. Typisk af nogle af de krydderier, som vi ville bruge til madlavning til mennesker. De planter indeholder æteriske olier, som kan have en effekt i koens vom, regner vi med, siger han.

Forskning med et tilsvarende pulver har andre steder i verden vist, at det kan give en reduktion i metanudslippet på seks til otte procent, og det skal nu undersøges, om det har samme effekt på danske køer.

Forskerne har eksperimenteret med en del forskellige urte- og plantestoffer. Blandt andet oregano, men det gav ingen resultater.

- Oregano er kun godt til pizza. Det reducerer ikke metan overhovedet, siger Peter Lund om det forsøg.

I Økologisk Landsforening følger man forskningen, og ifølge landbrugs- og fødevarepolitisk chef Sybille Kyed kan man sagtens forestille sig, at de økologiske landmænd kommer til at bruge fodertilsætningsstoffer i fremtiden.

Men hun ser også en stor fare i, at der politisk er for stort et håb og fokus på fodertilsætningsstofferne i stedet for at få lavet den omstilling af dansk landbrug, som de mener er nødvendig.

- Det er vigtigt, at vi ikke fokuserer på at udvikle teknologi for så at undlade at sætte en nødvendig omstilling af landbruget i gang, siger hun.

Økologisk Landsforening har tidligere foreslået, at antallet af husdyr i Danmark skal reduceres, for på den måde at reducere udslippet og samtidig få mere plads til natur og skov, da det kræver meget mindre landbrugsjord at producere plantebaserede fødevarer, der kan spises direkte af mennesker.

- Det er helt nødvendigt at lave en omstilling, for vi skal ikke kun løse et klimaproblem. Vi skal også skabe mere plads til natur, vi skal også beskytte vores drikkevand og vi skal give dyrerne et bedre liv, end de har det i dag.

Skal man rette sig efter efterspørgslen?

Men det mener landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevarer er urealistisk, så længe der stadig er en stor efterspørgsel på kød og mælk, som på det globale marked endda ser ud til at vokse i de kommende årtier i takt med, at vi bliver flere mennesker på jorden.

- En reduktion i produktionen i Danmark vil på ingen måde gavne klimaet. Tværtimod. Virkeligheden er, at der er stigende efterspørgsel efter både animalske og plantebaserede fødevarer globalt set. Og her er det bedst for klimaet, hvis Danmark - som er blandt de mest klimavenlige i deres produktion - står for produktionen af fødevarer, siger klimadirektør Niels Peter Nørring.

Sybille Kyed fra Økologisk Landsforening har en anden mening.

- Vi kan ikke påberåbe os at handle ansvarligt, hvis vi bare siger 'nåja, der er jo et samfund derude, der gerne vil spise flere animalske produkter, så det imødekommer vi og øger vores produktion', siger hun.

- Hvis vi gør det, vil vi komme til at producere langt ud over klodens bæreevne. Så det er ikke en ansvarlig vej at gå. Der er ingen vej uden om, at vi skal lave en omstilling af vores kultur og vores forbrug og landbrug, hvis vi skal løse klimaudfordringen.