Børn i kemo og krigsplagede flygtninge: Her virker musik som behandling

Musikterapi bliver mere og mere udbredt i sundhedsvæsnet. Her er tre danske eksempler, hvor forskere bruger musik til at hjælpe syge.

Børn, der får kemoterapi, kan måske mindske deres kvalme og smerter ved at lytte til specialkomponerede musikstykker. (Foto: © Ilan Sanfi, www.micostudy.com)

Musik kan have stor betydning for menneskers helbred.

Det har forskere for længst dokumenteret, og derfor bruger flere psykiatriske afdelinger nu musik som en del af behandlingen af for eksempel angst, skizofreni og depression.

Blandt andet viser en ny undersøgelse fra Bispebjerg Hospital, at patienter, der skal undersøges for lungesygdomme, kan dæmpe angsten i venteperioden med musik, de selv vælger. Det kan du læse mere om her.

Og det er langt fra det eneste eksempel. Forskere arbejder på at bruge musik til mange forskellige formål i forbindelse med fysiske eller psykiske lidelser.

Her er tre danske eksempler, hvor forskere undersøger effekten af musikterapi i forbindelse med behandling.

Traumatiserede flygtninge får ro

Siden Anden Verdenskrig er musikterapi blevet en udbredt metode til at behandle soldater, der er blevet udsat for voldsomme psykiske belastninger. Det som vi i dag kalder posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Gennem tiden har flere undersøgelser vist, at musikterapi kan mindske flashbacks, stress, depression og angst i forbindelse med tilstanden.

På klinik for traumatiserede flygtninge i Region Sjælland er forskere lige nu ved at undersøge, om musikterapi er ligeså god en behandling som en normal psykologbehandling for flygtninge, der har krigstraumer og PTSD.

- Vi undersøger, om musikken aktiverer krop og følelser. Og om det hjælper med at stabilisere nervesystemet og dæmpe symptomerne, siger Bolette Beck, der er lektor og ph.d. på musikterapiuddannelsen ved Aalborg Universitet.

I alt deltager 74 flygtninge i undersøgelsen. Resultaterne er snart klar, og det ser positivt ud, forklarer Bolette Beck:

- For eksempel har jeg haft en ung syrisk flygtning, der har overlevet fængsling og tortur. Gennem en fælles lytning til rolige stykker musik, fik han mod og tillid til at fortælle sin historie. Han fik ro indeni, og han kunne dæmpe sine vredesudbrud.

Musik hjælper kræftramte børn

Mor og kræftramt søn lytter til en specialkomponeret musikfortælling. (Foto: © Ilan Sanfi, www.micostudy.com)

Børn, der får kræft, må ofte igennem et langt og ubehageligt forløb med kemoterapi, som nogle gange er kombineret med operationer eller strålebehandling. Men den rette musik kan måske mindske noget af kvalmen og nogle af de smerter, som børnene oplever.

Det antyder et flerårigt skandinavisk forskningsprojekt med kræftramte børn i alderen 7–17 år og teenagere i alderen 12-17 år.

Musikterapeut og ph.d. på Børn og Unge Klinik på Aarhus Universitetshospital Ilan Sanfi har komponeret en række musikfortællinger, såkaldte musikvisualiseringsrejser, til børnene. De er komponeret til formålet og virker særligt beroligende.

- Vi undersøger, om musikvisualiseringsrejserne kan reducere børnenes kvalme og give dem nogle redskaber, som de kan bruge til at tackle ubehag, søvnproblemer og andre udfordringer i deres ofte langvarige forløb, siger Ilan Sanfi.

Han fortæller, at musikken har fået nogle af børnene til at falde til ro om aftenen, og at deres stress og bekymringer forsvinder for en stund.

På nuværende tidspunkt er der 80 børn med i projektet, som er støttet af en række skandinaviske fonde. Herunder Børnecancerfonden og Kræftens Bekæmpelse.

Pude-musik skal hjælpe på depression

Det kan svært for mennesker, der lider af en depression at få nok søvn om natten. Hovedet bliver fyldt med negative tanker, der gør det svært at falde til ro.

Derfor har psykiatrien ved Aalborg Universitetshospital udviklet en specialdesignet musik–app, som bruges med en pude med indbyggede højtalere.

I appen er der en række spillelister, som er udviklet og testet af musikterapeuter hos voksne psykiatripatienter. Musikken er inddelt i farver, så den er simpel at forholde sig til. De forskellige farver afspejler, hvor stimulerende musikken er rent musikalsk.

Musikken skal dels lede de negative tanker væk, og dels få patienterne til at slappe mere af, så de lettere falder i søvn.

- Vi er vant til at bruge musik opregulerende, men der er måske ikke helt den samme bevidsthed om, hvordan man kan bruge musik nedregulerende. Det kan vi blive bedre til at bruge i et sundhedsperspektiv, sagde musikterapeut og ph.d.-studerende Helle Nystrup Lund til DR sidste år.

Her kan du lytte til et eksempel i den blå farve, som er meget lidt stimulerende. Nummeret hedder Be Here Now af Kristian Thorsager.

Forsker: Vi bør prioritere musikken mere

Forskere fra Aalborg Universitet har i en ny undersøgelse kortlagt brugen af musik i det danske sundhedsvæsen.

- I Danmark er vi faktisk langt, men ikke langt nok, siger Lars Ole Bonde, der er professor i musikterapi ved Aalborg Universitet.

- I Danmark er musikterapien ganske velintegreret i behandlingen af blandt andet psykiatriske lidelser. Men det kniber med at udnytte mulighederne i hospitalsvæsenet, fortsætter han.

Rapporten viser, at tre ud af fire danske hospitaler har et eller flere musiktiltag, men at indsatsen i de fleste tilfælde er tilfældig og ufokuseret. Patienter bliver i høj grad tilbudt at lytte til musik via deres egne telefoner:

- Patienterne er stort set overladt til sig selv i forhold til at bruge musik. Det rigtige ville være, at hospitalet tilbød patienterne nogle af de specielle musiktilbud, der faktisk findes, og som musikterapeuter kunne hjælpe hospitalspersonalet med at implementere, siger Lars Ole Bonde.

Du kan finde rapporten om brug af musik i det danske sundhedsvæsen her.