Dansk skilsmisse-undersøgelse: Alder, penge og konflikt har betydning for, hvor godt du klarer den

En skilsmisse rammer nogle hårdere end andre, når det kommer til det mentale og fysiske helbred.

Jo større konflikt, der er i forbindelse med skilsmissen, desto hårdere går det udover helbredet., (© ColourBox)

Mange af os ved, hvor slemt det er at få knust sit hjerte.

Og er du så tilmed blevet skilt og skal tage stilling til for eksempel børn, bopæl og økonomi kan det hurtigt blive en meget hård tid.

Nu har forskere fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet undersøgt, hvordan danskeres mentale og fysiske helbred bliver ramt efter en skilsmisse.

1.850 fraskilte kvinder og mænd har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse umiddelbart efter deres skilsmisse og igen et år senere.

Ikke overraskende viser undersøgelsen, at skilsmisser påvirker vores liv negativt. Både i mentalt og fysisk.

Men det går værre ud over nogle end andre.

- Dem, som oplever en høj grad af konflikt i forbindelse med deres skilsmisse, har et væsenligt dårligere helbred.

Det siger forsker og psykolog Søren Sander, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

- Og det er en vigtig pointe, fordi det er noget, vi kan gøre noget ved. Vi kan som samfund hjælpe fraskilte forældre med at reducere konfliktniveauet og få dem til at samarbejde bedre omkring deres børn, fortsætter han.

Han fortæller, at mange, der gennemgår en skilsmisse, bliver ramt af stress og sorg.

- Det kan blandt andet føre til symptomer på depression og angst. Og når du er ramt psykisk, så kan det måske smitte af på det fysiske helbred, siger Søren Sander.

God økonomi og lav alder gør det lidt bedre

Selvom skilsmisser generelt påvirker livskvaliteten i en negativ retning, er der nogle ting, som kan have betydning for, hvor hårdt man bliver ramt på både det fysiske og mentale helbred.

Ud fra svarene i spørgeskema-undersøgelsen tegner der sig for eksempel et billede af, at jo mere deltagerne tjener, desto bedre er deres fysiske helbred.

Det gælder både mænd og kvinder.

- Det kan måske skyldes, at hvis du har en høj indkomst, så bliver det lettere for dig at gå fra at være i et ægteskab og til at stå alene med din økonomi. Og så er du i hvert fald ikke stresset over den del, siger Søren Sander.

Hos mændene ser det desuden ud til, at det fysiske helbred er bedre jo yngre, de er.

- Ud fra en psykologisk teori kan det hænge sammen med, at det ofte er lidt lettere at komme videre i tilværelsen, når man er ung. Når man er længere oppe i alderen, kan man få en større identitetsmæssig krise. Og så er yngre mænd bare mere modstandsdygtige overfor belastninger, siger Søren Sander.

Både hos mænd og kvinder spiller det en rolle på det mentale helbred, hvis de har fået en ny partner efter skilsmissen.

Mændene ser også ud til at have det mentalt bedre, hvis de har haft én eller flere tidligere skilsmisser.

- Det giver faktisk god mening. For hvis du har været igennem en skilsmisse og de problemer, det medfører, én gang før, så er det ofte lettere anden gang, siger Søren Sander.

Efterlyser mere hjælp til skilsmisseramte

Mattias Stølen Due, der er psykolog og direktør for Center for Familieudvikling, er ikke overrasket over resultaterne i den nye undersøgelse:

- De her resultater flugter meget godt med meget af den forskning, vi i forvejen refererer til, siger han og fortsætter:

Men det bekræfter, at vi bør have mere fokus på at hjælpe personer, der er på vej til en skilsmisse

- Når vi ved, at skilsmisser er så krævende, så skal vi gøre mere også fra statslig side for at forebygge, at skilsmisser finder sted. Det kan vi gøre ved gratis eller billigere terapi og parkurser, siger Mattias Stølen Due.

- Og hvis skilsmissen alligevel kommer, vil konfliktniveauet formentlig være mindre som en effekt af, at parret allerede har fået hjælp til at arbejde aktivt og systematisk med deres relation til hinanden, fortsætter han.