Dansk undersøgelse: Dårlig økonomi får krop og hjerne til at ældes hurtigere

Et liv under fattigdomsgrænsen nedbryder kroppen, viser forskning.

Forskerne har blandt andet testet håndgrebsstyrke og betændelsestilstand hos cirka 5500 middelaldrende danskere. (© ColourBox)

Mangel på søvn, usunde kostvaner og hårde arbejdsforhold.

Der er mange faktorer, der påvirker vores helbred, og hvor hurtigt vi ældes. Ikke kun livsstil, men også genetik og miljø.

Og nu viser en undersøgelse, at vores økonomi ligeledes kan have en afgørende betydning.

Personer, der fire eller flere gange gennem voksenlivet har været under den relative fattigdomsgrænse, ældes nemlig hurtigere end andre, viser undersøgelsen, som er lavet af Center for Sund Aldring og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

- De her data giver et fingerpeg om, at mennesker rammes langsigtet på deres helbred af at være udsat for svære økonomiske forhold i mange perioder af deres liv, siger medforfatter og professor ved Center for Sund Aldring og Institut for Folkesundhedsvidenskab Rikke Lund.

Hun forklarer, at en tidligere aldring resulterer i, at en person oftere skal behandles på sygehuset.

- Og det belaster både den enkelte og samfundet, siger Rikke Lund.

Dårligere fysik og betændelse i kroppen

Forskerne har testet omkring 5.500 midaldrende danskere på forskellige aldringsmål: Fysisk funktion, kognitiv funktion og betændelsestilstand.

- Det er tre markører, der alle sammen er sat i forbindelse med en tidlig aldring, siger Rikke Lund.

I det første mål, fysisk funktion, testede forskerne blandt andet deltagernes håndgrebsstyrke, og hvor højt de kunne hoppe.

- Forskning viser, at den her slags fysiske tests er sat i forbindelse med en risiko for at dø tidligt, hvis man præsterer dårligt. Og vi så, at de personer, som i flere år gennem voksenlivet havde ligget under den relative fattigdomsgrænse, klarede sig dårligere, siger Rikke Lund.

I de kognitive tests fik deltagerne blandt andet til opgave at huske rækkefølger. Og så fik deltagerne målt deres inflammationsniveau – altså en betændelsestilstand, som kommer indefra og måles i blodet.

- Det er nogle betændelsestilstande, som ikke skyldes virus eller bakterier, men som er kroppens eget alarmberedskab. Og de er også sat i forbindelse med tidlig aldring, siger hun og fortsætter:

- De økonomisk udfordrede havde et højere inflammationsniveau end de andre, siger Rikke Lund.

Dårlig økonomi påvirker livsstil

Forskerne har ikke undersøgt, hvorfor og hvordan fattigdom fører til tidlig aldring.

Men ifølge Rikke Lund skyldes det blandt andet, at den udfordrende økonomi påvirker livsstilen.

- Vi ved, at der er en større tendens til for eksempel at ryge og spise usundt, når man ikke har så mange ressourcer. Men jeg vil være ked af at placere ansvaret hos de enkelte personer. For det er jo svært at lave for eksempel et rygestop, når man ikke har ressourcerne til det, siger hun.

Andre undersøgelser viser lignede resultater

Adjunkt Mikael Thinggaard fra Dansk Center for Aldringsforskning ved Syddansk Universitet har læst undersøgelsen, og han finder resultaterne interessante:

- Her viser de flot, at hvis man har haft en stigning i at være økonomisk udfordret, så er der også en større risiko for at være ved dårligere helbred senere i livet, siger Mikael Thinggaard.

Han fremhæver, at resultaterne passer godt med, hvad forskere tidligere har fundet ud af omkring helbred og økonomisk status.

- Vi ved allerede, at dem i en lavere social status har middellevetid (det gennemsnitlige antal år, som en generation har tilbage at leve i, efter at de har nået en given alder, red.) som er cirka 10 år kortere end dem, som har en høj social status, siger han.

Men selv om Mikael Thinggaard generelt er positiv overfor undersøgelsen, så fremhæver han også nogle begrænsninger.

Som forskerne bag undersøgelsen selv nævner, kan en del af resultatet skyldes, at deltagerne først får dårligt helbred, som så efterfølgende resulterer i økonomiske udfordringer. For eksempel fordi, at personerne ikke længere kan varetage deres arbejde.

- Jeg vil dog sige, at jeg helt klart tror på, at det har en betydning, da det må stresse folk at have disse økonomiske udfordringer. Den type stress er ikke godt for nogle personers helbred, siger Mikael Thinggaard.

Facebook
Twitter