Danske forskere finder smutvej til at slå resistente bakterier ihjel

Ved at give flere typer antibiotika samtidig, er det lykkes at ramme en frygtet multiresistent bakterie hårdt.

Forskningen er lavet i petriskål og afprøvet i mus. Men da der er tale om allerede godkendte lægemidler, er der ikke så lang vej, før den nye viden kan bruges i behandlingen af infektioner hos mennesker. (Foto: © FRANCISCO BONILLA, Scanpix)

Hvis du får en blærebetændelse, er der normalt mere end et slags antibiotikum, der kan slå infektionen ned. For lægen er det nærmest bare at vælge.

Men skyldes blærebetændelsen en ESBL-producerende bakterie, er situationen helt anderledes.

Det er nemlig en bakterie, der har lært at overleve mange af de typer antibiotika, din læge normalt ville udskrive.

Derfor er den svær at komme af med. Så svær, at WHO anser ESBL-infektioner som en af de største trusler mod verdenssundheden.

Men danske forskere har opdaget, at en ESBL-infektion, der ikke bliver slået ned af to typer antibiotika hver for sig, forsvinder effektivt, hvis man giver de to typer antibiotika samtidig.

- Det er ikke første gang, at man ser, at resistens for et antibiotikum ændrer resistensen for et andet antibiotikum. Og det er interessant, fordi det åbner muligheden for at finde nye kombinationer af antibiotika, der kan klare multiresistente bakterier, siger Niels Frimodt-Møller, overlæge på Rigshospitalets kliniske mikrobiologiske afdeling, som har læst den akademiske artikel, der netop er udkommet i Nature.

Bakterierne kan ikke blæse og have mel i munden

Carola Rosenkilde er en af forskerne bag den nye undersøgelse. Hun forklarer, at bakterierne ikke kan puste og have mel i munden på samme tid.

- Hvis en ESBL-bakterie bliver resistent overfor den cefotaxim (antibiotikum, red.), som normalt ville slå den ihjel, så kan den pludselig ikke overleve et andet antibiotikum, mecillinam, som den før kunne overleve, forklarer Carola Rosenkilde, der er ph.d. ved DTU Biosustain.

Og det samme gælder den anden vej. For den enkelte bakterie er det altså enten eller: Enten er den resistent over for den ene antibiotikum, ellers er den over for en anden.

Sammen slår de to typer antibiotika det hele ned

Hvilket antibiotikum, en bakterie er resistent overfor, afhænger af en enkel genetisk forskel; en mutation.

- Så hvis nogle af bakterierne i en infektion er muteret, mens andre ikke er, vil hverken det ene eller det andet antibiotikum virke. Men til sammen slår de alle bakterierne ihjel, siger Carola Rosenkilde.

Det er ikke første gang, at man ser en positiv effekt af at bruge flere typer antibiotika samtidig. Faktisk får visse patientgrupper allerede i dag såkaldte kombinationsbehandlinger, det gælder for eksempel mennesker i hiv-behandling.

- Men den her undersøgelse er særlig interessant for os her i Danmark, hvor mecillinam er et af de mest almindelige behandlinger af urinvejsinfektioner, siger Niels Fromodt-Møller.

Flere kombinationer på vej

Undersøgelsen er lavet på mus. Men da begge slags antibiotika allerede er godkendt til mennesker, er der ikke lang vej til, at den nye viden kan bruges i behandlingen af komplicerede infektioner.

- Resultaterne er også interessante, fordi de bekræfter, at bakterier ofte ikke kan overleve bestemte kombinationer af antibiotika, forklarer Carola Rosenkilde.

Hun mener, at den nye viden kan føre til flere kombinationer, der virker mod andre resistente bakterier. Niels Frimodt-Møller fra Rigshospitalet ser også potentiale:

- Det viser, at vi skal være åbne over for nye måder at bruge antibiotika på. Vi kan opleve, at en bakterie pludselig ikke er resistent over for et antibiotikum, vi i dag ikke ser som en mulig behandling, siger han.