Danske gravide har få corona-komplikationer: ‘Vi passer godt på de kommende mødre’

Smittede gravide har ikke flere komplikationer end coronafrie gravide.

Kun én ud af 20 gravide med covid-19 bliver indlagt på grund af symptomerne. (Foto: Ida Marie Odgaard © Scanpix)

Tidligere på ugen udkom et stort studie fra Oxford University.

Det skrev flere danske medier om, heriblandt Berlingske.

Her kunne forskere se på data fra 18 lande, at gravide med covid-19-smitte havde 50 procent større risiko for komplikationer end coronafrie gravide.

Hvis du eller din partner er gravid, kan det selvsagt sende et sus gennem maven, når man ser de resultater.

Men der er gode nyheder for danske gravide kvinder.

Når vi kigger på danske tal, ser det mere positivt ud for gravide, som får covid-19.

Det fortæller Anna Aabakke. Hun er afdelingslæge på Holbæk Sygehus, og ansvarlig for den database, hvor oplysninger om coronasmittede gravide i Danmark bliver indsamlet fra alle danske fødeafdelinger.

- Kun én ud af 20 danske gravide med covid-19 bliver indlagt pga. symptomer på covid-19. Det ser ikke ud til, at covid-19 smittede har flere komplikationer i graviditeten end de ikke-smittede gravide, siger hun og fortsætter:

- De danske gravide kan være rolige. Blandt alle smittede gravide, er det ganske få, der bliver indlagte på grund af covid-19.

Dansk rapport giver et større billede

Hvorfor giver de nye tal fra Oxford så et billede af, at man hyppigere får svære komplikationer i graviditeten, når man har haft covid-19?

For det første har gravide i Danmark det godt i forhold til i mange andre lande.

- En del af forklaringen er, at vi har et offentligt sundhedsvæsen, som alle har adgang til. Vi passer godt på de gravide. Derudover er de danske gravide generelt raskere, siger Anna Aabakke.

Men det handler også om, hvordan en undersøgelse er lavet.

I undersøgelsen fra Oxford har forskerne sammenlignet én gravid smittet kvinde med to gravide, der alle har været i kontakt med hospitalet på samme tid.

- Det er et fåtal af smittede gravide, der kommer på hospitalet, i forbindelse med, at de er smittet. Dem, der så faktisk indlægges, er ofte mere syge og har flere graviditetskomplikationer, siger Anna Aabakke.

I den danske rapport har det været muligt at sammenligne alle covid-smittede gravide, uanset om de blev indlagt eller ej, med alle gravide i Danmark i 2018.

Det giver et mere fyldestgørende billede af, hvor stor risikoen for komplikationer er for smittede gravide i Danmark.

Tidligere fødsel og kejsersnit

Hvis du er gravid og bliver smittet med covid-19, er det dog ikke helt uden risici.

Fra udenlandske undersøgelser ved vi, at gravide, der er syge med covid-19, har større risiko for at blive indlagt sammenlignet med ikke-gravide covid syge kvinder. Både på fødeafdelingen og på intensiv afdeling.

Den viden skal dog tolkes med forsigtighed.

- Vi ved ikke, om de gravide indlægges ud fra et forsigtighedsprincip, fordi man vil passe ekstra godt på de gravide, siger Hanne Brix Westergaard, der er overlæge og fødselslæge på Nordsjællands Hospital, Hillerød.

Derudover viser et nyt nordisk studie, at der blandt gravide med indlæggelseskrævende covid-19 infektion er en let øget risiko for at føde før tid og ved kejsersnit.

- Hvis den gravide kvinde er alvorligt syg af covid-19 påvirker det luftvejene. Den gravide kvinde kan derfor have sværere ved at trække vejret, både på grund af covid-19 og fordi barnet fylder, siger Hanne Brix Westergaard og fortsætter:

- For at bedre kvindens tilstand, kan det derfor være nødvendigt at forløse før terminen, og det sker ofte med kejsersnit.

De danske tal er udgivet som en rapport af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi.