Data fra alle danskere viser: Hver femte får en sygdom i hjernen

Særligt de store folkesygdomme som stress og depression rammer samfundet hårdt.

Nye tal viser, at samfundet i 2015 brugte 120 milliarder på sygdomme i hjernen.

Hvert år rammes tusindvis af danskere af sygdomme, der påvirker deres hjerne.

Det kan være psykiske lidelser som depression, angst og stress eller fysiske sygdomme som hjernerystelse, Alzheimers og blodpropper i hjernen.

Sygdommene er både alvorlige for den enkelte og dyre for samfundet.

Ifølge en ny undersøgelse baseret på data fra alle danskere, der levede i 2015, kostede mennesker med sygdomme i hjernen vores samfund over 120 milliarder kroner det år.

Det svarer til seks procent af Danmarks bruttonationalprodukt - også kaldet BNP.

Tallene i undersøgelsen viser, at mere end en million danskere i løbet af årene 1994-2014 havde mindst én sygdom i hjernen, der krævede undersøgelse eller behandling på hospital.

Det svarer til hver femte dansker.

Og det har betydning for hele samfundet, vurderer Naja Hulvej Rod. Hun er professor i epidemiologi på Københavns Universitet og har læst den nye undersøgelse.

- De nye tal giver et indtryk af, hvor meget sygdomme i hjernen fylder i samfundet, siger hun og fortsætter.

- Forskerne bag ser både på direkte sundhedsudgifter og indirekte omkostninger - for eksempel at en syg person mister evnen til at arbejde. Og de indirekte omkostninger fylder overraskende meget, siger hun.

Depression og stress er folkesygdomme

Christian Fynbo Christiansen er overlæge på Aarhus Universitetshospital og lektor på Aarhus Universitet.

Han har været med til at lave den nye undersøgelse.

- Ikke overraskende så vi, at de store folkesygdomme som depression og stress rammer rigtig mange, og det er også personer med de sygdomme, der koster samfundet mest, siger han.

Personer med depression kostede i 2015 samfundet mere end ti milliarder kroner.

Depression var den sygdom, der kostede mest. Og det er der god grund til.

- Der er ikke bare mange, der får depression. Den rammer også ofte i den arbejdsdygtige alder. Derfor koster det rigtig meget i tabt arbejdskraft, forklarer Christian Fynbo Christiansen.

Ud over depression fandt forskerne, at særligt mennesker med stress, alkoholmisbrug og psykiske sygdomme som bipolar og skitzofreni koster meget i tabt arbejdsevne.

Det er dermed sygdomme, der er rigtig dyre for samfundet, selv om det ikke nødvendigvis er de sygdomme, der koster mest i sundhedsudgifter.

Stor forskel på hjernerystelse og stress

Naja Hulvej Rod mener, at de nye tal giver et vigtigt indblik i detaljer omkring de sygdomme, der rammer hjernen.

Men hun minder dog om, at gruppen af sygdomme, der er med i undersøgelsen, er meget forskellige.

- Der er enorm stor forskel på at have haft en psykisk sygdom og for eksempel en hjernerystelse, siger hun.

Det er ikke kun i forhold til, hvordan det påvirker den enkeltes liv. Det er også i forhold til, hvilke biologiske mekanismer, der ligger bag – og hvorfor sygdommen i første omgang er opstået.

En psykisk sygdom skyldes typisk en kombination af genetik og miljø, mens en hjernerystelse skyldes, at man har slået hovedet.

Det er altså vidt forskelligt, hvordan og i hvor høj grad de to sygdomme kan forebygges.

- Men vi kan gøre noget for, at færre får for eksempel hjernerystelse eller stress. Og når vi så ser, at det koster samfundet og den enkelte så meget, så kan det være et argument for at gøre mere, vurderer Naja Hulvej Rod.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk