De første mennesker var overraskende kloge: Værktøj er 700.000 år ældre, end vi troede

Opdagelsen gør, at vi må omskrive menneskets tidlige historie.

Værktøjet blev fundet i 1990'erne, men da forskere daterede den igen, fandt de ud af, at den var meget ældre end først antaget. Hele 800.000 år - og det betyder, at det var fortidsmennesket Homo erectus, der lavede det. (© Kennis & Kennis Reconstructions)

Engang troede vi, at mennesket er det eneste dyr, der bruger værktøj.

Men den idé modbeviste den berømte forsker Jane Goodall allerede i 1960'erne, da hun observerede vilde chimpanser.

Hun så blandt andet, at aberne bruger pinde til at lokke termitter ud af deres bo, så de kan spise dem.

I dag ved vi også, at krager bruger værktøj - det samme gælder en række andre dyr.

Goodalls opdagelse betød, at vi måtte genoverveje vores opfattelse af, hvad der gør mennesker særlige.

I lang tid troede vi så, at vi er den eneste art, der har været i stand til at lave avanceret værktøj af andet end sten.

Men nu er det også blev modbevist.

Et internationalt hold af forskere har nemlig opdaget, at fortidsmennesket Homo erectus var i stand til at lave en savtakket benspids for hele 800.000 år siden.

Det er 500.000 år før, vi moderne mennesker, Homo sapiens, opstod.

Den nye opdagelse overrasker tidligere genetik-forsker Peter K.A. Jensen, der har skrevet flere bøger om menneskets evolution.

- Det er et meget spændende resultat. Vi er nødt til at skrive menneskets historie om. Nu viser det sig, at Homo erectus kunne mere, end vi gik og troede, siger han.

Kræver en særlig intelligens at lave værktøjet

For os i dag virker det savtakkede værktøj måske ret primitivt.

Men set i forhold til, hvad man ellers har fundet, der er mere end 800.000 år gammelt, er det ganske enestående, mener Peter K.A. Jensen.

- For nogle år siden fandt forskere et takket redskab, der minder om det her. Det var 90.000 år gammelt, og dengang var det en meget stor overraskelse, siger han og fortsætter:

- Før det havde man kun fundet lignende redskaber, der var 25.000 år gamle og stammede fra helt moderne mennesker, siger han.

Homo erectus gik, ligesom os, oprejst på to ben og levede af at jage. Men der stopper lighederne også.

Den tidlige menneskeart havde nemlig en markant mindre hjerne - kun 70 procent af vores - og de har derfor ikke haft et sprog, som vi har det.

Derfor kommer det også som en overraskelse, at de var i stand til at lave den her slags redskaber.

Det kræver nemlig en stor intelligens.

- Hvis du skal lave den slags redskaber, kræver det, at du har en idé om, hvad benstumpen skal blive til, inden du går i gang. Du skal med andre ord kunne danne et mentalt billede af slutresultatet. En evne, man kalder for visuel analyse. Og det er der ingen dyr, der kan, siger Peter K.A. Jensen.

  • Her er det redskab, som nu er blevet dateret til at være 800.000 år gammelt. Præcis hvad det er blevet brugt til, ved forskerne dog ikke.
  • Det var i Olduvai-kløften på billedet her, at forskere i 1990'erne fandt benspidsen. Siden 1950'erne er der blevet gravet i kløften, hvor der er fundet nogle af de ældste redskaber skabt af mennesker - herunder stenøkser, der er mere end en million år gamle. (© University College London)
1 / 2

Uvist, hvad redskabet blev brugt til

Selvom redskabet viser, at Homo erectus var dygtige håndværkere og var mere intelligente, end vi troede, aner forskerne ikke, hvad det har været brugt til.

Det kan have været en pilespids, noget til en harpun eller til andre former for fiskeri.

- Det finder vi først ud af, hvis vi finder flere af den slags redskaber og kan begynde at stykke sammen, i hvilken sammenhæng de har været brugt, siger Peter K.A. Jensen.

Én ting er dog sikkert.

Homo erectus lavede de fleste af deres redskaber i sten.

- Det med at fremstille redskaber af andet end sten har været en undtagelse for Homo erectus. Først med det moderne menneske bliver det almindeligt at fremstille redskaber af alle slags materialer, siger han og fortsætter:

- Måske havde håndværkeren, der lavede redskabet, ikke mere sten tilgængeligt, og så kastede han sig over andre materialer.

Fremstillede også flotte håndøkser

Det er ikke første gang, forskerne finder redskaber, som Homo erectus har lavet.

Tidligere har forskere fundet raffinerede håndøkser i sten, der var 1,2 millioner år gamle.

Og de økser peger også på, at Homo erectus var dygtige håndværkere.

- Økserne viser på samme måde som den savtakkede benspids, at de havde en idé om, hvad de ville hugge ud af en flintesten, inden de gik i gang. Tidligere arter, dem vi kalder abemenneskene og tidlig Homo, havde slet ikke den evne, siger han og fortsætter:

- Tidlig Homo [dem, der kom før Homo erectus, red.] slog bare nogle sten mod hinanden og håbede på, at der kunne komme et redskab ud af det. De var ikke i stand til at gennemskue, at man med bestemte teknikker kunne fremstille forskellige stykker værktøj.

Fundet bidrager altså til at vise, at Homo erectus var i stand til mere, end vi ellers har troet.

Blev fundet i berømt kløft

Den savtakkede benspids er faktisk ikke et nyt fund. Den blev allerede fundet i 1990’erne i Olduvai-kløften i Tanzania.

Oprindeligt troede arkæologen, der fandt benspidsen, at den var markant yngre.

Men nu har forskere altså gendateret den og fundet ud af, at den er omkring 800.000 år gammel.

Olduvai-kløften er et af de mest berømte steder, når det kommer viden om menneskets oprindelse. Her blev der nemlig i 1950’erne fundet fossiler af abemennesker, og man fandt de ældste redskaber, der nogensinde er fundet - de såkaldte “pebble tools”.

De stenredskaber er mellem 2,6 og 1,7 millioner år gamle.