Drikker du meget light-sodavand? Sødestoffer kan give dig resistente bakterier

Det kan blive et problem for sundheden i samfundet, at vi udvikler flere resistente bakterier.

Når en bakterie er resistent, kan den eksempelvis være modstandsdygtig over for en type antibiotika. Det kan gøre det sværere at behandle en infektion. (Foto: Giorgio Trovato © Unsplash)

Light-sodavand, frugt-yoghurt og is. Det er alt sammen produkter, som kan indeholde kunstige sødestoffer.

Om de kunstige sødestoffer er dårlige for helbredet, har været bredt diskuteret i mange år.

På den ene side kan nogle mindske risikoen for at blive overvægtige, fordi der ikke er sukker i produkterne.

Men på den anden side mistænkes nogle sødestoffer for at have en negativ effekt bakterier i tarmen.

Sødestoffer kan blandt andet findes i sukkerfrit slik, tyggegummi og cider. (Foto: Luis Aguila © Unsplash)

Nu viser en ny australsk undersøgelse en sammenhæng mellem kunstige sødestoffer og bakterier i din tarm, der er resistente.

- Så vidt jeg ved, er det her den første undersøgelse, hvor forskere direkte har undersøgt, hvordan bakteriernes DNA bliver ændret af sødestoffer. Det giver os helt ny viden, der skal forskes mere i.

Sådan siger Hanne Ingmer, der er professor ved Københavns Universitet, hvor hun forsker i resistente bakterier.

- Det er svært at forudsige, hvilken risiko det giver, men det er bekymrende, at sødestoffer ser ud til at påvirke tarmbakterierne og give flere resistente bakterier, siger hun.

Sødestoffer sætter fart på bakterierne

Når du spiser eller drikker produkter, hvor der er sødestoffer i, ender det hos bakterierne i tarmen.

I dit tarmsystem er der millioner af bakterier, der alle sammen påvirker, hvordan resten af din krop har det. Tarmbakterierne hjælper dig blandt andet med at modstå sygdom.

Tarmbakterierne bliver påvirket af, hvad du spiser og drikker.

Der er fødevarer, der giver flere gode bakterier, mens der er produkter, der påvirker sammensætningen af bakterier i tarmen negativt.

De nye resultater peger på, at sødestoffer påvirker nogle bakterier i en negativ retning.

I nogle bakterier ligger der resistensgener. En bakterie kan dele sine resistensgener med en anden bakterie, der ikke havde de pågældende resistensgener i forvejen. Derefter har begge bakterier resistente gener.

- Det er helt normalt, at bakterierne udveksler resistente gener imellem sig. Men det nye studie viser, at når bakterier udsættes for sødestofferne, får det bakterierne til at overføre resistensgener mellem sig oftere, end de ellers ville, siger Hanne Ingmer.

Små doser er ikke bekymrende

Forskerne har testet bakterierne og deres reaktion på sødestoffer i et laboratorie.

Men helt sådan foregår det ikke i din krop. I din tarm er der nemlig også andre faktorer, der spiller ind.

- I din tarm bliver sødestofferne også fortyndet. Det sker ikke i laboratoriet, hvor det er en koncentreret del af sødestofferne, som bakterierne udsættes for, siger Hanne Ingmer.

Derfor vil sødestofferne muligvis ikke have en ligeså stærk effekt i din tarm.

Der kan også være faktorer i tarmen, der gør sødestofferne svagere eller stærkere i deres effekt, men det ved vi ikke ud fra det nye forsøg.

Hanne Ingmer forklarer, at den nye forskning ikke giver anledning til, at du skal være bekymret for resistente bakterier, hvis du spiser eller drikker et produkt en gang imellem, hvor der er sødestoffer i.

- I det store billede, er det relativt små ændringer som sødestoffer fremkalder i tarmen sammenlignet med de udfordringerne som bakterierne naturligt oplever i tarmen, siger hun.

Kan påvirke hele samfundet

Sagen er dog lidt anderledes, hvis du spiser eller drikker sødestoffer ofte.

Hvis du spiser eller drikker produkter med sødestoffer hver dag over en årrække, kan det få konsekvenser.

- Hvis du får sødestoffer hver dag eller hver anden dag i 30 år, kan det måske skabe en effekt på bakterierne i din tarm. Det betyder ikke nødvendigvis noget for den enkelte person, men det kan betyde noget for befolkningen, siger Hanne Ingmer.

Sødestofferne kan nemlig påvirke hele samfundets tarmflora.

Det betyder, at resistensgener bliver spredt hyppigere imellem bakterier, og på længere sigt kan det blive vanskeligere at behandle infektionssygdomme.

- Når du indtager mange sødestoffer, kan det give et lille skred i, hvor mange bakterier der er resistente i din tarm, siger hun.

Dermed skubber vi hele tiden til spredningen af resistensgener, hvilket giver endnu flere resistente bakterier og dermed endnu større vanskeligheder med behandlingen.

- Hvis en større del af befolkningen får en lille smule flere resistente bakterier i tarmen, kan det give en større samlet byrde for samfundet. Lige her og nu ser jeg ingen risiko, men på længere sigt kan det godt være, at vi vil opleve, at disse sødestoffer har været med til at øge spredningen af antibiotika-resistensgener i bakterierne, siger Hanne Ingmer.

FacebookTwitter