Faktatjek: Er e-cigaretter et sundt alternativ til cigaretter?

Langtidskonsekvenserne af e-cigaretter kan være nogle helt andre, end dem man ser med cigaretter. Men ufarlige er de ikke.

(Foto: Illustration: Ingeborg Munk Toft)

Du er måske en af dem, der er holdt op med at ryge.

Men når rygetrangen bliver for stor, så kan en e-cigaret virke tillokkende.

I hvertfald ser man, at e-cigaretter for mange er et populært alternativ til smøgerne.

Men selvom dampen fra den elektriske cigaret ikke er lige så skadelig som røgen fra tobak, betyder det ikke, at e-cigaretter er ufarlige.

Charlotta Pisinger er professor i tobaksforebyggelse, og hun har udarbejdet en rapport for WHO om de helbredsmæssige konsekvenser ved brugen af e-cigaretter.

Ifølge hende er det ganske rimeligt at formode, at e-cigaretter er skadelige.

- Hvis man ryger cigaretter, svarer det til at hoppe ud fra 20. sal. Hvis man bruger e-cigaretter, så ved vi ikke, om man hopper fra sjette, ottende eller tredje sal. Vi ved dog, at der vil være en eller anden form for skade, siger Charlotta Pisinger.

De konkrete risici ved e-cigaretter er desuden ikke nødvendigvis de samme som ved almindelige cigaretter. Der er nemlig en lang række skadelige stoffer, som findes i e-cigaretter, men ikke i cigaretter.

Og betydningen af det for vores sundhed på lang sigt kender vi endnu ikke.

Fejl at sammenligne med cigaretter

Det er altså grundlæggende forkert at sammenligne e-cigaretter med almindelige cigaretter, mener Charlotta Pisinger.

- Hver gang vi sammenligner med cigaretter, så viser det ofte, at e-cigaretter er mindre skadelige, siger hun.

Hun forklarer, at sammenligningen åbner op for en diskussion og et etisk dilemma om, hvilken reduktion i skaden på helbredet, der er stor nok til, at e-cigaretter kan anbefales i stedet for cigaretter.

- Hvis cigaretter - undskyld udtrykket - er en meget stor lort, hvor lille skal lorten så være for, at vi kan anbefale den til vores patienter eller befolkningen, siger hun.

- E-cigaretter skal sammenlignes med frisk luft. Det er det, som vi er skabt til at indånde, siger hun.

(Foto: Illustration: Ingeborg Munk Toft)

Et helt andet produkt

En grund til, at det er en uheldig sammenligning er, at der findes skadelige stoffer i e-cigaretter, som ikke findes i cigaretter.

Det er eksempelvis smagsstoffer, sødestoffer, tungmetaller og silikonepartikler.

- Det er ikke sikkert, at det kun er skadelige stoffer vi kender fra cigaretter, som vil gøre skade i e-cigaretter, fordi e-cigaretter er et helt andet produkt, siger Charlotta Pisinger.

Der er mange smagsstoffer og sødestoffer i den elektroniske røg, forklarer hun, og når stofferne bliver opvarmet til 200-300 grader, dannes der nye, skadelige forbindelser.

- Der er altså nogle helt nye forbindelser, som vi endnu ikke ved, hvordan kommer til at påvirke helbredet, siger hun.

- I popcorn-industrien brugte man smagsstoffet Diacetyl, som er uskadeligt, når man spiser det. Men arbejderne, som har indåndet dampene fra Diacetyl på popcorn-fabrikkerne, har udviklet svære lungeskader, siger hun.

Og netop Diacetyl er et eksempel på et stof, der også er i spil, når det gælder e-cigaretter.

Stoffet er blevet fundet i 75 procent af e-cigaretter, forklarer hun. Diacetyl findes også i almindelige cigaretter.

Fristende alternativ til tobaksrygning

De dampende e-cigaretter bliver ofte set som et sundere alternativ til almindelige cigaretter, og Charlotta Pisinger kan godt forstå, at det er fristende at bruge e-cigaretter til at prøve at stoppe med at ryge.

Men det er ikke altid en god idé.

- Desværre sker der ofte det triste, at når folk er holdt op med at ryge i et lille stykke tid, begynder de at ryge igen, og så ender de fleste med at have et dobbeltforbrug af både e-cigaretter og cigaretter, siger Charlotta Pisinger.

Hun forklarer, at forskning viser, at det underminimerer, man bliver helt røgfri, når man skifter til e-cigaretter. Omkring 60-80 procent af e-cigaretbrugerne ryger nemlig også almindelige cigaretter.

Ring i stedet til Stoplinien

Og heller ikke, ifølge Sundhedsstyrelsen, er der ikke noget, der peger på, at e-cigaretter virker som rygestopmiddel.

- Hvis man gerne vil stoppe med at ryge, så er vores klare anbefaling, at man bør ringe til Stoplinien, siger Hanne Vibjerg, der er fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er også meget klare, når det kommer til at bruge e-cigaretter.

- Fra Sundsstyrelsen side anbefaler vi ikke, at man bruger e-cigaretter. Der er stadig en betydelig usikkerhed omkring de mulige helbredsmæssige konsekvenser, siger Hanne Vibjerg.

(Foto: Illustration: Ingeborg Munk Toft)

Øger unges risiko for at starte med at ryge

De fleste e-cigaretter bliver brugt med nikotin, og derfor mener Charlotta Pisinger, at man som ung ikke-ryger skal være klar over, at man opbygger en afhængighed af nikotin, hvis man starter med at dampe på de elektriske cigaretter.

- E-cigaret- og tobaksindustrien siger, at e-cigaretter vil forhindre, at unge begynder at ryge, men man har fulgt børn og unge mennesker over tid, der begynder at eksperimentere med e-cigaretter, og kunne konstatere, at de tre- til firdobler deres risiko for at begynde at ryge rigtige cigaretter, siger Charlotta Pisinger.

Nikotinen i sig selv har desuden en dårlig indflydelse på den umodne hjerne. Den har vist sig at svække den kognitive funktion og øge risikoen for adfærdsforstyrrelser.

Og hjernen hos mennesker er først færdigudviklet langt oppe i tyverne.

- Jo yngre man er, når man begynder at bruge nikotin, desto mere afhængig bliver man, og desto sværere har man ved at slippe ud af sin afhængighed, siger hun.

Interessekonflikter i forskningsresultater

Da Charlotta Pisinger lavede rapport for WHO, lagde hun mærke til, at omkring en tredjedel af forskningsresultater var publiceret af forskere, der havde en interessekonflikt.

- Rigtig meget af forskningen er enten udført eller sponsoreret af tobaks- og e-cigaretindustrien, og de studier fandt meget sjældent helbredsskade. Det forvrænger naturligvis vores billede af, hvor skadelige e-cigaretter er, siger Charlotta Pisinger.

Og disse forskningsresultater bliver ifølge Charlotta Pisinger brugt til at prøve at overtale politikere og sundhedsprofessionelle til at anbefale e-cigaretter, som et middel til at håndtere rygeepidimien.

(Foto: Illustration: Ingeborg Munk Toft)

Dampens påvirkning af organer og helbred

Selvom vi mangler langtidsstudier, der kan sige præcist, hvilken effekt e-cigaretter har, så er det muligt at pege på helt konkrete ting, hvor e-cigaretter påvirker helbredet negativt.

- Lungerne er formodentlig det organ, der vil tage den største skade. De her dampe, der indeholder irritative, giftige og kræftfremkaldende stoffer, lander jo primært i lungerne, siger Charlotta Pisinger.

- Der er rigtig mange små partikler i e-cigaretter, og det ved man, at det øger risikoen for lungesygdomme, siger hun.

Men også resten af kroppen bliver påvirket.

Nikotin, der er i de fleste e-cigaretter, får pulsen til at stige, så hjertet slår hurtigere, hvilket stresser hjertet, forklarer Charlotta Pisinger.

Derudover øger dampning også risikoen for blodpropper, og forskningsresultater viser, at blodgennemstrømningen bliver påvirket negativt.

- Man må regne med, at hjertet også bliver belastet af e-cigaretter, siger hun.

Hos Tandlægeforeningen er man også bekymret for e-cigaretters påvirkning af helbredet i munden.

- E-cigaretter påvirker ikke bare tænderne, men det påvirker også cellerne i munden. Når man påvirker cellerne i munden, så er der en øget risiko for kræft, siger Freddie Sloth-Lisbjerg, der er formand for Tandlægeforeningen.

Dampere bør tænke sig om

Når forskere har kunne fastslå cigaretters skadelige virkninger, så er det særligt på grund af langtidsstudier, hvor rygere er blevet fulgt over en lang årrække.

Det er anderledes ved e-cigaretter, fordi det er et så nyt produkt.

- Vi har ikke langtidsstudier, der kan fortælle os præcist, hvad der sker på langt sigt, når man bruger e-cigaretter, men vi har stigende evidens for, at de er skadelige, siger Charlotta Pisinger.

Hun mener også, at folk bør tænke sig om, når de dagligt tager et sug af e-cigaretten.

- Selvom vi ikke har den endelige evidens på området, så er der ingen tvivl om, at det er en dårlig idé at dampe, siger Charlotta Pisinger.Opdateret: I en tidligere udgave af artiklen fremgik det, at smagstoffet Diacetyl var i e-cigaretter, men ikke almindelige cigaretter. Det er forkert. Diacetyl findes også i almindelige cigaretter.

FacebookTwitter