Findes i madkasser og drikkedunke: Kemikalie kan skade drenges ordforråd

Det hormonforstyrrende stof Bisphenol A kan mindske to-årige drenges ordforråd, viser dansk undersøgelse.

Undersøgelsen viser, at det ikke ser ud til, at døtre bliver påvirket af Bisphenol A i forhold til sprogudvikling. (Foto: © Illustration af Mathis Birkeholm Duus, Dr)

Der er mange gode råd, når man er gravid - og et af dem er, at man skal holde sig fra hormonforstyrrende stoffer, hvis man kan.

Danske forskere har nu fundet endnu en god grund til at holde sig fra særligt et hormonforstyrrende stof, Bisphenol A.

Det kaldes også BPA og findes i plastikprodukter som madkasser, legetøj og drikkedunke.

En ny undersøgelse viser, at to-årige drenge, der har været mere udsat for BPA som fostre, har et mindre ordforråd end de drenge, der var mindre udsatte for det hormonforstyrrende stof som fostre.

Forskerne forklarer i en pressemeddelelse, at når drengene bliver syv år, vil de undersøge, om hjernepåvirkningen er blivende.

BPA ser ikke ud til at have en effekt på pigers sprogudvikling i undersøgelsen.

Påvirkningen skal undersøges nærmere

- Det er meget interessante resultater, og derfor er det vigtigt med opfølgende studier, der kan af-eller bekræfte forskningen, siger Anne Marie Vinggaard, der er professor ved Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktionstoksikologi på DTU Fødevareinstituttet. Hun har ikke selv været med til at lave forskningen.

- BPA er jo et af de mest testede kemikalier i vor tid. Der er lavet mange undersøgelser af BPA, og meget tyder på, at det kan påvirke hjernens udvikling i fostertilværelsen, siger Anne Marie Vinggaard.

Hun forklarer, at den nye undersøgelse viser, at der er en association mellem morens BPA-indhold og sønnernes sprogudvikling. Men derfra kan man ikke konkludere, at den ringere sprogudvikling nødvendigvis skyldes BPA.

- Mennesket er også eksponeret for mange andre kemikalier, og vi ved ikke, i hvilken udstrækning disse andre kemikalier kan påvirke resultatet, siger hun og fortsætter:

- Men der er mange andre studier, der viser, at BPA kan påvirke udviklingen af børns hjerner og reproduktionssystem.

Du skal være opmærksom, men ikke bange

Marta Axelsted Petersen, der er seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttet, forklarer, at man som gravid eller mor til en dreng ikke skal være bekymret eller have dårlig samvittighed, hvis man har været i kontakt med produkter, der indeholder BPA.

- Der er rigtig mange faktorer, der influerer på et barns intellektuelle udvikling. Helt isoleret set så betyder BPA eksponering sandsynligvis kun en meget lille del, forklarer hun og fortsætter:

- Jeg tror bestemt, at kemikalie-eksponering samlet set har en negativ indflydelse på hjernens udvikling, og det er sandsynligt, at BPA bidrager. Men hvor stor en andel, det udgør, er meget svært at svare på, da der er virkelig mange forskellige faktorer, der spiller ind.

Hun forklarer, at forskerne i undersøgelsen har taget højde for forskellige faktorer, som for eksempel om barnet er blevet ammet eller eksponering for phthalater.

- Men der kan samtidig være eksponering for rigtig mange andre kemikalier som kan have betydning, da det er blevet vist, at alle disse kan influere på hjernens udvikling, siger hun og nævner blandt andet bly, PCB’er og bromerede flammehæmmere.