Flere danskere smittes med MRSA og andre multiresistente bakterier

Antallet af alvorlige bakterieinfektioner er steget med næsten en tredjedel siden 2009. Det er især bekymrende, at flere smittes med multiresistente bakterier, mener overlæge.

MRSA står for methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Bakterien modtager meget opmærksomhed, fordi den er såkaldt multiresistent, altså kan en MRSA-infektion ikke behandles med mange af de gængse antibiotika. (Foto: handout © Scanpix)

Det er nærmest galt med dem alle sammen.

Altså, alle de typer af bakterier, som er multiresistente - dvs. bakterier, som vi har svært ved at komme til livs med antibiotika.

I 2017 blev der fx registreret 3579 tilfælde af MRSA-infektioner hos mennesker i Danmark. Det svarer til mere end tre gange så mange som i 2009.

Infektioner med to andre multiresistent bakterier, CPO og VRE, der kan føre til alvorlige infektioner i blodbanen, er også steget markant.

Det kan man læse i en ny rapport, der tager temperaturen på antibiotikaforbruget og udviklingen af resistens i Danmark.

- Vi ser stigninger nærmest over hele linjen. Det er bekymrende, siger Brian Kristensen, Overlæge i Statens Serum Institut (SSI), som har været med til at udarbejde rapporten.

Han understreger, at noget af stigningen også skyldes, at man har fået en større opmærksomhed på de multiresistente bakterier og derved får registreret flere tilfælde.

Men det kan slet ikke forklare de voldsomme stigninger alene.

De mange infektioner sætter yderligere skub i udviklingen af multiresistente bakterier, fordi de kræver, at vi bruger mere og mere skrap antibiotika i behandlingen.

Infektioner i blodbanen stiger stødt

Det er ikke kun antallet af infektioner med multiresistente bakterier, der er steget.

Fra 2009 til 2017 er det generelle antal af bakterieinfektioner i blodbanen steget med 30 procent.

Og det er slemt.

For når bakterier først er i blodbanen, karakteriserer man infektionen som alvorlig.

- En del af den stigning skyldes infektioner med E. Coli, som er en helt almindelig bakterie i vores tarmsystem. Det skyldes, at patienterne bliver ældre, og at behandlingsaktiviteten på sygehusene generelt er steget - og hver gang man fx lægger et kateter, er der en lille risiko for at få en E. Coli-infektion i sin blodbane, forklarer Brian Kristensen.

Dårligt nyt for antibiotikaforbruget

Stigningen i bakterieinfektioner øger udviklingen af resistente bakterier.

- Et øget antal infektioner vil også automatisk øge antibiotikaforbruget. Det vil så igen øge risikoen for, at der udvikles endnu flere resistente infektioner, siger Ute Wolff Sönksen fra SSI i en pressemeddelelse.

Der er altså tale om en negativ spiral. Og det kan også ses på antibiotikaforbruget i Danmark.

For mens forbruget af penicillin er faldet, stiger brugen af mere skrappe, såkaldte bredspektrede antibiotika-typer. De bruges primært på hospitalerne til kritisk syge patienter.

Slæbt med hjem fra udlandet

Et af de tiltag, der kan være med til at vende den uheldige udvikling, er behandling af de patienter, der har været ude at rejse.

For mange af de multiresistente bakterier, som findes herhjemme, kommer nemlig fra udlandet.

Ifølge tal fra den nye rapport kom hele 54 procent af de MRSA-infektioner, der blev registrerede på danske hospitaler, fra andre lande.

Og vi kan hver især gøre noget for at få lige netop det tal ned, fortæller Brian Kristensen.

- Hvis du har været i udlandet og efterfølgende bliver syg og kommer på hospitalet, så husk at fortælle det til personalet tidligt i processen, anbefaler overlægen.