Forskere: Mindre luftforurening i byen giver færre børn med astma

Antallet af børn, der får astma, er faldet med 20 procent i en af USAs største byer.

Forskere er stadig ikke helt sikre på, om astma kan være en direkte konsekvens af luftforurening. Men flere undersøgelser tyder på det. (© ColourBox)

Konstant hoste, pibende vejrtrækning og åndenød i idrætstimerne.

Det er bestemt ikke rart for børn at have astma. De ender ofte med at røre sig mindre. Simpelthen for at undgå symptomerne.

Forskere har længe haft en idé om, at luftforurening kan spille en rolle i udviklingen af astma hos børn. Men hvor stor en betydning, luftforureningen har, er usikkert.

Nu konkluderer forskere fra University of Southern California, at en reducering af luftforurening i Los Angeles har fået antallet af børn, der får astma, til at falde.

Regionen er en af USA’s mest forurenende. Men miljø-initiativer mellem 1993 og 2006 har mindsket udledningen af fine partikler med 36 procent og udledningen af kvælstofdioxid med 22 procent.

Og det har, ifølge forskerne, ført til, at 20 procent færre børn i perioden 1993 til 2014 har fået stillet diagnosen astma.

- Det er en interessant undersøgelse, som bidrager til, at vi kan blive klogere på, hvorvidt forskellige luftforureningskomponenter er med til at udvikle astma hos børn, siger Gitte Juel Holst fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

Forskerne har kigget på data fra over 4.000 børn fra ni områder i Los Angeles.

Og så har de kigget på målinger af forurening fra industrien og trafikken i de forskellige områder.

- Det næste må så være at diskutere, hvordan vi kan nedsætte luftforureningen. Det vil jo også være gavnligt for andre sygdomme og kan resultere i mindre dødelighed, siger Gitte Juel Holst.

Flere faktorer spiller ind

Resultaterne fra undersøgelsen bakkes op af en række andre forskningsresultater.

Blandt andet viser en amerikansk undersøgelse fra tidligere i år, at op imod fire millioner børn kan undgå astma, hvis der er mindre trafikrelateret forurening i verdens byer.

- Og undersøgelser med fx rotter har også vist, at luftforening spiller en rolle. Derudover ved vi, at børn der i forvejen har astma får forværret sygdommen, når de er i forurenede områder, siger Marie Pedersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

Men Marie Pedersen og Gitte Juel Holst understreger begge, at der stadig en usikkerhed om, hvorvidt udvikling af astma er en direkte konsekvens af luftforurening.

- Der er indtil nu ikke så mange studier, der har undersøgt sammenhængen mellem luftforurening og astma over tid. Undersøgelsen her bidrager til videnskabelige beviser, men det kræver stadig flere undersøgelser, siger Gitte Juel Holst.

Forskere er usikre på sammenhængen, fordi astma er en kompliceret sygdom, hvor både gener og miljøfaktorer spiller ind.

- Børn kan fx også blive påvirket, hvis de er i miljøer, hvor der er rygning. Eller nogle af dem kan være stærkt overvægtige, hvilket også spiller ind, siger Marie Pedersen.

- Og den her undersøgelse bygger jo på børn, som bor i byen. Vi ved også, at blandt andet kontakt med dyr, luftforurening på landet, luftforurening fra skovbrande, kost og pollen kan have en indflydelse på udviklingen af astma, fortsætter hun.

Fulgt børnene over flere år

Selvom den amerikanske undersøgelse er interessant, har den nogle svagheder, forklarer Gitte Juel Holst:

- Der er for eksempel tale om en gruppe, som overvejende består af amerikanske hvide børn med højtuddannede forældre. Det vil sige, at der kan være forskellige kendetegn som adskiller netop den gruppe fra andre sociale grupper. Eksempelvis at de har en sundere livsstil.

- Og så har forskerne fulgt børnene, fra de er cirka otte år. Og vi ved, at astma er mindre hyppigt forekommende med alderen. Det vil sige, at vi ikke ved, om det er faldet i luftforurening, eller om det er et naturligt forekommende fald med alderen, der er årsag til resultaterne, fortsætter hun.

De amerikanske forskere har i gennemsnit fulgt børnene i otte år. Og det er, ifølge Marie Pedersen, en fordel at følge de samme børn over tid, i stedet for at sammenligne grupper af børn, der bor i forskellige områder. Her kan der nemlig være forskel på risikofaktorerne.

- Studiet er på mange måder unikt, og resultaterne støtter op om, at det kan betale sig at reducere luftforureningen i tætbefolkede byer, siger hun.

Undersøgelsen er publiceret i det amerikanske tidsskrift JAMA - Journal of the American Medical Associatio.