Godt humør og mere tryghed: Vi er gladere på jobbet, når der er lige mange mænd og kvinder

Især mænd har det svært på arbejdspladser, der er domineret af mænd.

En nogenlunde lige kønsfordelingen på jobbet har stor indflydelse på, hvor glade medarbejderne er, viser undersøgelse i 35 europæiske lande. (Foto: © Celina Dahl, Scanpix)

Hvis du ser cirka lige mange mænd og kvinder, når du træder ind på din arbejdsplads, kan du betragte dig selv som en heldig kartoffel.

En ligelig fordeling af de to køn på jobbet giver nemlig gladere og mere tilfredse medarbejdere.

Det viser en ny undersøgelse af arbejdspladser i 35 europæiske lande.

Undersøgelsen bakkes op af Florence Villeseche, som forsker i mangfoldighed og køn på Copenhagen Business School.

Blandt andet fordi det skaber dynamik og kreativitet på en arbejdsplads, at både mænd og kvinder kan byde ind.

- Hvis alle på en arbejdsplads minder for meget om hinanden, går en helt masse nuancer og perspektiver tabt. Vi har allesammen godt af at blive udfordret lidt af folk, som tænker anderledes end os selv. Her giver en lige kønsfordeling en stor fordel, siger Florence Villeseche.

Udover at holde medarbejderne skarpe giver en lige kønsfordeling også mange en større grad af tryghed på arbejdspladsen, fortæller Florence Villeseche.

- Når kønsfordelingen er lige, er der ikke en gruppe, som er i undertal. Det giver en mere ligeværdig arbejdsplads, hvor man nemmere føler sig som en del af fællesskabet. Ikke som en outsider, der forsøger at passe ind. Det giver mere overskud og ro i maven, siger hun.

Mænd har det sværest med mange mænd

Kigger man på mændene i undersøgelsen, har de det sværere end kvinder, når fordelingen af køn på arbejdspladsen er skæv.

Det gælder både, hvis der er en overvægt af kvinder, og hvis der er en overvægt af mænd.

Men årsagerne er meget forskellige, mener Florence Villeseche.

- På arbejdspladser, der er domineret af mænd, bliver stemningen oftere præget af stor konkurrence og en hård tone. Det er langt fra alle mænd, som trives i det. Når dine kolleger hele tiden føles som konkurrenter, er du mindre tilbøjelig til at spørge dem om hjælp eller fortælle, hvordan du har det.

Problemet er ikke det samme for de mænd, som har job på en arbejdsplads, hvor de kvindelige kolleger er i overtal.

Her er det i højere grad et spørgsmål om, at der i nogle brancher findes en streng opdeling i mandejobs og kvindejobs.

Også i 2021.

For eksempel er der stadigvæk kun få mandlige sygeplejersker, pædagoger eller hjemmehjælpere.

Det kan være hårdt hele tiden at skille sig ud som mand i et såkaldt kvindefag, fortæller Florence Villeseche.

- Mandlige sygeplejersker eller pædagoger kan ofte føle, at der bliver set ned på dem ude i samfundet. Det kommer tit til at handle om deres køn i stedet for at handle om, hvordan de egentlig udfører deres job. Det er selvfølgelig skidt for arbejdsglæden.

Kvinderne i undersøgelsen blev ikke i samme grad påvirket negativt, når deres arbejdsplads havde en skæv kønsfordeling, som mændene gjorde.

De var dog en anelse mindre glade for deres job, hvis de primært arbejdede sammen med andre kvinder.

Vi er stadig bagud i Danmark

Vi har de senere år haft stor fokus på emner som ligestilling og kønsfordeling i Danmark.

Der er for eksempel indført lovgivning, som skal sikre kvinder mod at blive behandlet anderledes på baggrund af graviditet og barsel.

Og dit køn må ikke spille en rolle, når det kommer til din løn.

Men ofte er det ikke til at se på fordelingen af køn ude i virksomhederne, siger Florence Villeseche.

- I Danmark har vi været gode til at sætte debatten om kønsfordeling i gang, men det betyder ikke, at vi er nået særlig langt endnu. I virkeligheden skal vi ændre på, hvad folk tænker om forskellige jobs, før vi for alvor kommer til at se ændringer i kønsfordelingen. Den slags tager lang tid.

I sidste ende er det ikke kun medarbejdere, som drager fordel af at have en mere lige kønsfordeling, mener Florence Villeseche.

Det gør arbejdsgiveren også.

- Virksomheden får simpelthen bedre medarbejdere ud af det. Når folk er glade for deres arbejde, præsterer de bedre og arbejder flere timer. En glad medarbejder siger heller ikke op, siger hun.