Hver femte 0-årige kommer til kiropraktor: Men virker det?

Ja, vurderer forsker. Men videnskaben har indtil nu ikke påvist en effekt.

Hvorfor kolik - altså langvarig, uforklarlig gråd - opstår hos spædbørn, ved læger ikke. Men det er ofte årsagen til, at forældre tager deres 0-årige med til kiropraktoren. (Foto: © Irina Murza/Unsplash)

I 2018 var mere end hvert femte, danske spædbarn på besøg hos en kiropraktor i løbet af sit første leveår.

Det er mere end en fordobling i forhold til for 10 år siden.

Ifølge formand for Dansk Kiropraktor Forening, Lone Kousgaard Jørgensen, opsøger forældre tit kiropraktoren, fordi de oplever, at deres barn græder uforklarligt meget:

- Oftest skyldes besøget, at barnet græder meget eller ikke udvikler sig motorisk på den forventede måde. Hvis gråden skyldes problemer med bevægeapparatet, kan en kiropraktor som regel hjælpe, siger hun i en pressemeddelelse.

Men trods den store stigning i antallet af spædbørn, der får kiropraktisk behandling, har forskere endnu ikke påvist, at eksempelvis behandlingen af spædbørn med kolik virker.

- Der er lavet flere undersøgelser, men de har været ret små. Vi har dog en formodning om, at der er en god effekt, og undersøgelserne peger også i den retning, siger Lise Hestbæk, der er seniorforsker ved Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, NIKKB, på Syddansk Universitet.

Barnet græder ikke for evigt

På Syddansk Universitet er Lise Hestbæk sammen med kolleger i gang med et forskningsprojekt, der undersøger netop effekten af kiropraktisk behandling af spædbørn med kolik.

Der er ikke siden 2009 lavet en opgørelse over årsagerne til, at forældre henvender sig til kiropraktor med deres spædbørn. Men dengang var den største årsag kolik, og Lise Hestbæk vurderer, at billedet er nogenlunde tilsvarende i dag.

Hun er overrasket over den store stigning i antallet af 0-årige, der kommer til kiropraktor, men samtidig ser hun det som en naturlig udvikling:

- Selvfølgelig har hvert femte spædbarn ikke muskel- eller ledsmerter, men mange forældre betragter det måske i dag som et naturligt tjek. På lige fod med konsultationer med lægen eller sundhedsplejersken, siger hun.

I gamle dage blev kolik også kaldt for tre-måneders-kolik, fordi det oftest er omkring den alder, hvor den uforklarlige gråd stopper igen.

- Men det er jo klart, hvis barnet har smerter, og der ikke er nogen, der gør noget. Det græder ikke for evigt, men det betyder ikke nødvendigvis, at det underliggende problem er væk, siger Lise Hestbæk.

Tvivl bør komme børn til gode

I 2012 lavede det uafhængige forskningsnetværk, Cochrane Collaboration, en gennemgang af den forskning, der findes omkring effekten af kiropraktisk behandling til spædbørn med kolik.

Dengang viste gennemgangen, at der ikke var videnskabeligt belæg for at sige, at kiropraktisk behandling virker.

Direktør for Nordisk Cochrane Center, Karsten Juhl Jørgensen, vurderer ikke, at der er kommet nye væsentlige undersøgelser til siden dengang.

- Som samfund kan vi godt sætte spørgsmålstegn ved, om vi skal betale for en behandling, hvor vi ikke har evidens for, at den virker, siger han, siger han.

I dag gives der offentligt tilskud til kiropraktorbehandlinger.

Lise Hestbæk mener, at tvivlen om effekten ved kiropraktisk behandling bør komme børnene til gode, fordi de undersøgelser, der er - små eller ej - peger i retning af, at der er god effekt.

- Og der er ingen andre behandlinger, der har en dokumenteret effekt på grædende spædbørn. Det er klart, at hvis der var et evidensbaseret alternativ, skulle vi selvfølgelig benytte os af det først. Men det er der ikke, siger hun.

Desuden er der aldrig blevet rapporteret om bivirkninger ved behandling af spædbørn, pointerer hun. Og der var ved seneste opgørelse i 2014 ikke indgivet klager til hverken Sundhedsstyrelsen eller Dansk Kiropraktor Råd.

Hvornår kan du overveje kiropraktor?

  • Som forældre er det svært - ja, tit umuligt at vurdere - hvorfor et spædbarn græder meget.

  • - Men som rettesnor vil jeg sige, at man efter en til to uger med uforklarlig gråd kan prøve at opsøge en kiropraktor. Eventuelt efter konsultation med egen læge eller sundhedsplejersken, som ofte opdager, hvis et spædbarn har udfordringer med led eller muskler. Fx fordi de de har en favoritside, siger Lise Hestbæk.

  • En kiropraktisk undersøgelse foregår meget blidt ved, at kiropraktoren gennemgår barnets led og muskler for at se, om det er restriktioner.

  • - Man tester for eksempel, hvor langt barnet vil dreje hovedet til siderne, og om det reagerer på hoftesmerter ved at lave cykelbevægelser, siger Lise Hestbæk.

  • De eneste bivirkninger, der er rapporteret i Danmark, er træthed og mindre lokal ømhed efter undersøgelsen.