International undersøgelse understreger, hvor farligt laserlys er for synet

111 tilfælde af øjenskader fra laserpenne støtter danske øjenlægers advarsler.

Tyske forskere har samlet viden om laserpenne og øjenskader på tværs af landegrænser. (Foto: © DR Kontant, (c) DR)

Danske øjenlæger har tidligere advaret kraftigt mod risikoen for skader fra de såkaldte laserpenne, der fx bruges til præsentationer og opmåling, men i nogle tilfælde også som farligt legetøj for børn og unge.

Nu får de danske læger nye argumenter på hånden fra en grundig tysk kortlægning, der samler forskningsresultater fra en række lande.

Undersøgelsen har været gengivet i Deutsches Ärzteblatt International, som er den tyske lægeorganisations internationale videnskabelige tidsskrift. Folkene bag er blandt andet forskere og læger fra Universitetet i Bonn.

I alt dækker deres undersøgelse 111 dokumenterede tilfælde i Europa, Nordamerika, Mellemøsten og Asien.

Af dem var 51 procent forårsaget af blå laserpointere, 28 af grønne og 21 procent af røde lasere. Farven afhænger af laserlysets bølgelængde, og sammen med lysets styrke er det med til at afgøre, hvor farligt laserlyset er.

Fra kortvarigt synstab til total blindhed

Helt kortvarig eksponering for lys fra en laserpen kan i bedste fald ”blot” give et kortvarigt tab af synet. Det er fx det, der er hovedbekymringen, når piloter bliver generet af laserlys fra jorden, fordi det kan gøre piloten ude af stand til at føre flyet sikkert videre.

Ved belysning i længere tid eller med en kraftigere laser bliver energien fra laseren omdannet til varme i øjets væv, og det kan i værste fald medføre blindhed. Risikoen for de alvorligere varme-skader er ifølge forskerne større fra kortbølget grønt laserlys end for langbølget rødt laserlys.

De tyske forskere konkluderer samtidig, at vores automatiske reaktion med at lukke øjet, når noget genererer det, hverken er hurtig eller effektiv nok til at beskytte os mod skader fra lasere.

Forkert mærkning

Forskerne bag den tyske undersøgelse understreger, at varige skader på øjet ofte ser ud til at være forårsaget af laserpenne, som ikke er underlagt tilstrækkelig kontrol, og derfor er forkert klassificerede.

De undersøgte den faktiske styrke fra forskellige laserpenne, og i nogle tilfælde var den flere hundrede gange kraftige end det, der var skiltet med på varen.

De tyske forskere konstaterer også, at der uanset nationale lovgivninger er rig adgang til at købe uforsvarligt kraftige laserpenne på nettet, som slet ikke er beregnede til at blive solgt til privat brug.

Dansk øjenlæge: De samme skader vi har set

Ifølge overlæge Jon Peiter Saunte fra Rigshospitalets Øjenafdeling i Glostrup dokumenterer den tyske undersøgelse den samme type skader, som han og kollegerne i Danmark har fundet hos 13 børn, de har undersøgt

- Det drejer sig om et spektrum af øjenskader, der går fra overfladiske forbrændinger i nethinden til meget alvorlige eksplosionsagtige skader, hvor nethinden nærmest er blevet kogt af det meget kraftige laserlys, forklarer han.

Jon Peiter Saunte har selv været meget aktiv med at advare mod risikoen for øjenskader fra laserpenne. Omtale i medierne (blandt andet i Kontant på DR) har heldigvis reduceret omfanget.

- Men vi ser desværre fortsat enkelte patienter med øjenskader efter laserpointere. Og der er desværre mange andre rapporter, der dokumenterer alvorligheden af laserpointer-øjenskader også internationalt, siger han.

Jon Peiter Saunte har netop været med til at samle tal og oplysninger om de danske tilfælde, som skal indgå i en kommende videnskabelig artikel i et øjentidsskrift.

Norge har strammere regler end Danmark.

I danske fysiske butikker og netbutikker har det siden 2015 været forbudt at sælge laserpointere med en effekt større end 1 mW. Samtidig har Sikkerhedsstyrelsen i flere omgange advaret mod brug af laserpenne, samt understreget at de skal bruges efter anvisningerne.

Men Jon Peiter Saunte er fortaler for yderligere stramninger.

- Det er ikke godt nok, for vi ser desværre særlig hos børn og unge fortsat meget alvorlige øjenskader fra laserpointere. Hvis de rettes mod øjnene, kan de på millisekunder medføre permanent blindhed, siger han.

En del af problemet er efter hans mening, at det i Danmark fortsat er tilladt at bruge kraftigere laserpenne, som er købt i udlandet eller på en udenlandsk hjemmeside. Jon Peiter Saunte anbefaler i stedet at gøre som i Norge, hvor der er forbud mod både brug, import og salg af laserpointere med en effekt større end 1 mW.