Luftforurening rammer børn hårdere end voksne

Tænk over, hvor du stiller barnevognen, siger professor. Børn udsættes nemlig for op til 60 procent mere luftforurening end voksne, viser forskning.

Når børn kører rundt i en klapvogn eller barnevogn, ligger de i en højde på under en meter - og det er der, hvor luftforureningen er værst. (Foto: © CLAUS BECH ANDERSEN, Scanpix)

Manglende søvn, røde numser og den generelle udfordring med at få hverdagen til at hænge sammen er nogle af de ting, der fylder hovedet hos travle småbørnsforældre.

Derimod er det nok de færreste, der tænker specielt meget over mængden af partikler og udstødningsgasser i luften, når de triller en tur med junior i barnevognen eller følger poderne i institution i de tætpakkede morgentimer.

Men der kan være grund til at skænke luftkvaliteten en tanke.

En undersøgelse fra det engelske University of Surrey viser nemlig, at børn der opholder sig i barne- og klapvogne er udsat for op til 60 procent mere luftforurening end vi voksne, fordi de sidder eller ligger i en højde, der er mindre end en meter fra jorden.

Undersøgelsen bakkes op af professor Steffen Loft, der er leder på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, hvor han blandt andet forsker i, hvordan vores kroppe håndterer partikelforurening:

- Det gælder ikke kun børn i barnevogne, men også gående børn. Deres indånding er tættere på gadeniveau, hvor udstødningsgasser og støv fra slid på dæk og vejbane er højest, siger han.

9-årig pige dør

Steffen Loft understreger, at de 60 procent afhænger af omstændighederne. Men der er ingen tvivl om, at børnene udsættes for meget mere skadelig forurening.

Og det er et tosidet problem, for børnene er også mere sårbare over for forureningen end voksne.

- Der opstår betændelsesreaktioner i luftvejene, når vi bliver udsat for luftforurening. Jo mindre vores bronkier er, desto større betydning får det. Og små børn har små bronkier, så de får nemmere anfald med hvæsende vejrtrækning, siger Steffen Loft.

Han nævner et nyligt eksempel fra London, hvor en 9-årig piges død er blevet koblet sammen med et alt for højt niveau af luftforurening.

Pigen døde af et astmaanfald. Hele 27 gange forinden havde hun været indlagt på hospitalet, og de fleste gange faldt indlæggelserne sammen med høj luftforurening.

Et problem i hele Danmark

I Danmark viste en undersøgelse i 2012, at ti procent flere københavnske børn blev indlagt med astmaanfald på dage, hvor luftkvaliteten var elendig. Og hvert år dør omkring 1.700 københavnere som følge af forurening.

Men det er ikke kun i hovedstaden, at den er gal.

- Det er et problem i alle byer og i områder, hvor folk bor tæt på forureningskilder, siger Steffen Loft.

Der kommer også meget partikelforurening hertil med vinden fra resten af Europa. Faktisk har de sparsomt beboede øer Lolland og Falster en høj forurening med partikler, fordi vindretningen fra det tætbefolkede og industrialiserede Europa særligt rammer der.

På landsplan kan omkring 4.000 årlige dødsfald kobles til luftforurening, ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE, på Aarhus Universitet.

Børn kan udvikle mindre lunger

Forureningen i Danmark stammer lokalt blandt andet fra biler, afbrænding af fossile brændsler og træ (også i brændeovnen), som udleder gasser, støv og partikler.

Det sidste er det værste. Blandt andet kan høj partikelforurening være årsag til lungekræft og hjertekarsygdomme.

- Forskning peger også på, at børns lunger ikke udvikles i samme grad, hvis de bor i områder med høj luftforurening, siger Steffen Loft.

Der kan altså være risiko for, at børnene som voksne har mindre lunger, som er mere sårbare over for lungesygdomme.

Stil bare barnevognen ud, men...

Det er de færreste forældre, der lader børnene sove i barnevognen ud til H.C Andersens Boulevard i København, Vesterbro i Aalborg eller Vester Allé i Aarhus, men som forælder kan man overveje et par ting, siger Steffen Loft:

- Jeg ville stadig stille mit barn ud og sove, men vær opmærksom på til hvilken side, du stiller vognen: Mod gadeplan eller ud mod en gård. Tænk over, om der er myldretid, når du går en lang tur med vognen og tjek vindretningen.

Det bliver bedre

Nogle steder i verden er udsigterne til opklaring i luftkvaliteten lange. I Danmark går det heldigvis fremad. Bilparken bliver nyere og klimaforandringerne tvinger os til at skære ned på de fossile brændsler kul, olie og gas.

Så på den lange bane, går det over, ifølge Steffen Loft. Men politikerne kunne godt gøre det bedre allerede nu, understreger han:

- Der burde være en skrappere regulering i byerne. Miljøzonerne (hvor der er krav til lastbiler og bussers partikeludslip, red) skal også omfatte varebiler og personbiler. Og så skal det ikke være så svært at købe en elbil.

DCE forventer, at antallet af danskere, der dør som følge af luftforurening, i 2020 vil falde til 2.200 på grund af mindre partikel- og gasudledning fra blandt andet biler og elproduktion.