Mandeinfluenza: Bliver mænd hårdere ramt af sygdom end kvinder?

Mænd bliver ofte beskyldt for at klynke mere under en influenza. Men hvad siger videnskaben?

Det er hårdt at være mand, når en influenza-virus rammer. Det synes mænd i hvert fald selv, mens kvinder mener, det er klynk og overdrivelse.

Sådan lyder de kønsstereotypiske opfattelser, når mænd bliver syge, hoster og snotter. Men i de seneste år har forskere diskuteret, hvorvidt mænd faktisk lider mere end kvinder, når de rammes af virussygdomme som influenza.

En af dem, der mener, at mandeinfluenza eksisterer, er professor i almen medicin ved Memorial University of Newfoundland i Canada, Kyle Sue.

Han har forsket i begrebet, og i en videnskabelig artikel henviser han til flere studier med både mus og mennesker, der viser, at mænd er mere modtagelige overfor infektioner med virus end kvinder.

- Og det fører til, at mænd har værre symptomer, og at mænd har større sandsynlighed for at ende på hospitalet eller dø af det, sagde Kyle Sue til the Guardian i 2017:

Forskningschef og Professor Thea Kølsen Fischer fra Nordsjællands Hospital og Syddansk Universitet er dog ikke helt enig i konklusionen.

- Der er stadig for mange løse ender til at kunne konkludere noget om årsag og sammenhæng. Der er mange faktorer, der spiller ind, for eksempel genetisk ophav og miljø - med andre ord faktorer, som ikke er kønsrelaterede, siger hun og fortsætter:

- Men én ting er til gengæld sikkert. Der er er efterhånden solid videnskabelig evidens for, at der er forskelle på, hvordan mænd og kvinder reagerer på for eksempel virusinfektioner. Og kønshormonerne spiller en vigtig rolle i forklaringen af forskellene.

Mænd er mere modtagelige

Professor Kyle Sue henviser blandt andet til en undersøgelse fra Standford University i USA, der viser, at et højt niveau af det mandlige kønshormon testosteron har en negativ effektimmunforsvarets reaktioninfluenzavacciner.

I undersøgelsen analyserede forskerne reaktioner på en influenzavaccine hos 53 kvinder og 34 mænd i forskellige aldre. Og det viste sig, at deltagerne med det højeste niveau af testosteron drog mindst nytte af vaccinen.

Generelt havde kvinderne i undersøgelsen en stærkere antistofreaktion, så de blev mere beskyttede. Men de mandlige deltagere med et lavt niveau af testosteron viste i mere eller mindre grad samme respons som kvinderne.

- Det er meget interessant, og det understreger behovet for at forske mere i kønshormonerne herunder testosterons effekt i forhold til immunforsvar og infektioner, siger Thea Kølsen Fischer.

Professor Allan Randrup Thomsen fra Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet finder også undersøgelsen interessant. Men den giver umiddelbart ikke et svar på, om mænd bliver hårdere ramt end kvinderne:

- Symptomerne er én ting. Noget andet er infektionens sværhedsgrad, noget tredje er immunresponset, og noget fjerde er, hvordan vi føler symptomerne. I princippet kan alle disse været påvirket af kønnet, siger han.

- Så det er svært at være dommer over, om mænd lider mere, eller om de er mere pylrede eller ej, fortsætter Allan Randrup Thomsen.

Kønshormon kan beskytte kvinder

Andre studier fra blandt andet Johns Hopkins University i USA viser, at kvinders celler er mere modstandsdygtige over for influenza A – den mest udbredte influenza-type – takket være det kvindelige hormon, østrogen.

Forskerne har behandlet raske næse-celler fra mænd og kvinder med en bestemt type østrogen og herefter inficeret cellerne med influenza-virus. Behandlingen gjorde de kvindelige celler langt mere resistente overfor virussen, end de mandlige celler.

- Flere laboratoriestudier har dokumenteret, at østrogen kan have en beskyttende funktion i forhold til slimhinder, og at det kan reducere viras muligheder for at formere sig, siger Thea Kølsen Fischer.

- Så det er helt klart også et interessant aspekt, siger hun.

Vigtigt at forske i kønsforskelle

Hvad der har gjort, at mænd er blevet mere modtagelige overfor infektioner ved forskerne ikke. Professor Kyle Sue har sine egne bud på evolutionære årsager. For eksempel holder sygdom jo mændene i ro, og dermed bliver de potentielt holdt væk fra at gå ud og blive spist af et rovdyr, forklarer han i the Guardian.

Men uanset årsagen er det vigtigt at forske i kønsforskelle, da det er relevant for medicinsk behandling, forklarer Thea Kølsen Fischer:

- Vi ved med sikkerhed, at der er højere dødelighed og sygelighed hos nyfødte drenge end piger. Og det er vi nødt til at blive klogere på. For vi ved ikke meget om det. Og studier i kønshormoner kan være relevante i denne sammenhæng.

Allan Randrup Thomsen mener også, at det er vigtigt at kigge mere på kønsforskellene.

- Vi har forskellige doseringsskemaer for voksne og børn. Og det kan sagtens være, vi også skal have det for de to biologiske køn, siger han.

- Selv i børnealderen kan kønnet spille en rolle. Danske undersøgelesr har vist, at piger og drenge kan reagere signifikant forskelligt på forskellige normale børnevacciner, og at de burde indgå i overvejelserne omkring formuleringen af vores program for vaccinationer.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter