Pjecer til nybagte forældre kommer fra mælkeindustrien: Kritisabelt mener forskere

Information om sund kost til nyfødte burde være Sundhedsstyrelsens opgave, lyder kritikken.

Sundhedsplejerskerne mener ikke, at det er et problem, da oplysningerne i materialet følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. (billedet er taget i en anden sammenhæng og sundhedsplejerskerne herpå er ikke involveret i uddelingen). (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Hvert år uddeler Mejeriforeningen 70.000 gratis bøger til forældre med nystartede skolebørn. Bogen indeholder en masse råd om sund skolestart.

Men ifølge flere eksperter giver bogen vildledende oplysninger om mælk og sundhed.

Det kunne DR Viden fortælle for få uger siden.

Nu viser det sig, at Mejeriforeningen gennem sundhedsplejerskerne også deler materiale ud om sund spædbarnskost til nybagte forældre i flere kommuner.

Ifølge Landbrug og Fødevarer, der samarbejder med Mejeriforeningen om materialet til nybagte forældre, sender de hvert år omkring 40.000 hæfter ud til sundhedsplejerskerne.

Men ifølge Kjeld Hermansen, der er professor på Aarhus Universitet og blandt andet forsker i ernæring, burde det være Sundhedsstyrelsen og ikke industrien, der står bag den slags tryksager.

- Sundhedsstyrelsen burde prioritere flere midler her, så kommunerne ikke er nødt til at tage imod gratis materiale fra Mejeriforeningen, siger han og fortsætter:

- Men når det er sagt, så er spørgsmålet, om vi ikke var værre stillet, hvis Mejeriforeningen ikke lavede det her materiale. For så ville vi mangle noget.

Her er hæftet som bliver uddelt til forældre i mange kommuner. Det indeholder anbefalinger om kost til børn i alderen 0-6 år og en række opskrifter - mange af dem med mælk eller modermælkserstatning.

Handler ikke om at sælge mælk

I bogen, der indeholder viden om, hvad man som forælder skal give sine børn af mad fra de er nyfødte, og til de fylder seks år, er der et afsnit, som alene handler om mælk.

Og det kan være et problem, mener Kjeld Hermansen.

- Der er meget, der kan tale positivt for, at de gør det. Ulempen er, at fokus i materialet kan blive lidt for meget på mælk og modermælkserstatning. Det kan blive tendentiøst, fordi Mejeriforeningen har en økonomisk interesse i at sælge mere mælk, siger han og fortsætter:

- Informationen burde være mere balanceret og også omtale andre relevante fødevarer til de lidt større børn. Mælk alene er jo ikke nok.

Mejeribranchen i Danmark er ramt af faldende salg.

Mælkeforbruget i Danmark er ifølge Coop.dk faldet fra, at fem ud af ti danskere for ti år siden drak mælk hver dag, til at det i dag kun er fire ud af ti danskere.

Men ifølge Line Munk Damsgaard, der er ernæringschef hos Landbrug og Fødevarer og har været redaktør på materialet, handler det ikke om at sælge mælk.

- Vi vil gerne være et erhverv, der tager ansvar. Børn er jo en helt særlig målgruppe. De har helt særlige ernæringsmæssige behov, som nybagte forældre kan have lidt svært ved at finde ud af - og det vil vi gerne hjælpe forældrene med på et sagligt og fagligt grundlag, siger hun.

Sender 60.000 gratis bøger ud hvert år

Der fødes cirka 60.000 børn hvert år i Danmark - og det er det antal bøger, som Mejeriforeningen trykker.

De små bøger kan sundhedsplejen i kommunerne så selv bestille - og mindst 40.000 eksemplarer sendes til kommunerne rundt omkring i landet, hver år, fortæller Line Munk Damsgaard.

Hun forklarer, at det er sundhedsplejerskerne selv, der bestiller materialet.

- Vi annoncerer for vores gratis materiale i sundhedsplejerskernes fagblad - og så tager de selv kontakt, hvis de vil have det. Det kan bestilles på vores hjemmeside, siger hun.

Det er dog ikke alle kommuner, der tager imod det tilbud, forklarer Susanne Rank Lücke, der er formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker.

- Det er forskelligt fra kommune til kommune. Nogle mener, at materialet fra Mejeriforeningen er reklame og vil derfor ikke udlevere det. Det er op til den enkelte kommune at bestemme, siger hun.

Sundhedsplejersker mener ikke, det et problem

For Susanne Rank Lücke er det ikke nødvendigvis et problem at udlevere materiale fra Mejeriforeningen.

Bare man tænker sig om, forklarer hun.

- Hvis man har brug for informationsmateriale at udlevere til borgerne, kan det være en god ting at gøre. Så længe sundhedsplejerskerne læser det igennem og vurderer, at det er lødigt materiale, siger hun og fortsætter:

- Man skal vide, hvad man deler ud, så man ikke bare blindt tager imod en bunke pjecer. Og så skal man italesætte over for forældrene, at man godt ved, det er reklame, men at informationerne er helt reelle.

Hos Aarhus Kommunes sundhedspleje, hvor jeg fik udleveret materialet fra, ser de heller noget problem i at bruge materialet.

Det fortæller Helle Andersen, der en af fem sundhedspleje-ledere i kommunen.

- I princippet uddeler vi ikke noget, der reklamerer. Men fordi Mejeriforeningen altid samarbejder med os sundhedsplejersker om, hvad der skal stå i materialet, gør vi en undtagelse, siger hun og fortsætter:

- Vi har en konsulent, der tjekker materialet igennem, hver gang det er blevet opdateret. Så vi udleverer det ikke bare blindt.

Sundhedsstyrelsen udgiver også materiale

Hos Aarhus Kommune deler de dog også et link til Sundhedsstyrelsens materiale, fortæller Helle Andersen.

Sundhedsstyrelsen har nemlig - sammen med Fødevarestyrelsen og Komiteen for Sundhed - udgivet deres egen bog ‘Mad til små - fra mælk til familiens mad’.

Men til forskel fra Mejeriforeningens materiale er den ikke gratis. Bogen koster 75 kroner, og det betyder, fortæller Helle Andersen, at de ikke har råd til at dele den ud til alle.

- Vi udleverer bogen i særlige tilfælde, hvis vi vurderer, at forældrene har brug for den. Ellers henviser vi til den på nettet, hvor den ligger som en pdf til gratis afbenyttelse. I det hele taget prøver vi på at skære ned på papiret, siger hun.

Men det gælder altså ikke materialet fra Mejeriforeningen.

- Vi kan ikke helt undvære at dele noget materiale ud. Og det at materialet er gratis spiller helt klart ind, siger hun.

Køleskabsophæng er også en del af den pakke, som Mejeriforeningen giver gratis til landets sundhedsplejersker. Ophæng med opskrifter til børn i forskellige aldre fra 6 måneder og til seks år.

Delte tidligere modermælkserstatning ud

Der behøver ikke at være en modsætning mellem det, som sundhedsplejerskerne arbejder hen imod og så Mejeriforeningens mål, ifølge Helle Andersen.

Hun mener, at alle får mere ud af det, hvis de indgår et samarbejde med erhvervslivet.

- Tidligere delte vi modermælkserstatning ud, men det er vi blevet enige om, at det gør vi ikke længere. I stedet er vi gået ind i et samarbejde med Mejeriforeningen, så vi får indflydelse på, at hvad der står i deres materiale, siger hun og fortsætter:

- Jeg synes sådan set, at det er bedre at samarbejde end bare at afvise hinanden. Så kommer det til at højne niveauet for begge parter.

Materialet fra Mejeriforeningen er da også lavet med faglig sparring fra både en diætist og en række sundhedsplejersker.

En af dem, der har været med til at lave materialet, Anne W. Ravn, er til daglig diætist på Skejby Sygehus og redaktør for Fagbladet Diætisten.

Hun mener, Mejeriforeningen sådan set er modige, når de inddrager hende og sundhedsplejerskerne i udformningen af deres materiale.

- Samarbejdet har været fuldstændig på mine faglige præmisser. Vi har været enormt kritiske overfor Mejeriforening, for vi skal jo selv lægge navn til. De kunne jo bare undlade at tage os med, så var det meget lettere, at skrive hvad de ville, siger hun.

Bedre end “flagrende råd” på nettet

Anne W. Ravn fortæller, at mange sundhedsplejersker fortæller hende, at bogen er et rigtig godt værktøj. Og det mener hun også selv. Der er nemlig behov for noget ordentlig information, i modsætning til alle de råd, der cirkulerer på nettet.

- Det er et problem, at der er så mange bloggere og selvlærte kostspecialister på nettet, der giver hjemmebryggede råd om kost og sundhed. Det her materiale er godt til at sætte i forhold til de her råd, siger hun.

Hun indrømmer dog også, at det i den bedste verden ville være bedre, hvis myndighederne selv stod for udgivelsen af den slags materiale.

- Der er desværre ikke ressourcer til det. Men det ville være godt, hvis politikerne ville afsætte flere midler til at oplyse og forebygge sundhed. For der er stor forvirring og mange dårlige råd derude, siger hun.

Bruger sundhedsplejersker for at få ‘legitimitet’

Når Mejeriforeningen samarbejder med sundhedsplejerskerne om at lave deres gratis materiale, handler det ikke kun om, at sundhedsplejerskerne selv skal føle ejerskab over materialet,

Det forklarer Michael Baggesen Klitgaard, der er professor på Aalborg Universitet og forsker i, hvordan erhvervslivet prøver at påvirke politikere og myndigheder.

- Når Mejeriforeningen får sundhedsplejersken med på deres materiale, er det jo for at skabe legitimitet. De gør, at de lettere kan “sælge” deres materiale til andre sundhedsplejersker, siger han.

Professoren mener heller ikke, at Mejeriforeningen uddeler materialet, fordi de gerne vil give “faglige og saglige råd”.

- Når Mejeriforeningen siger, at de trykker materialet, fordi de gerne vil hjælpe og være et ansvarligt erhverv, er det er jo interessevaretagelsens sprog, der bliver talt der. Der er jo ingen interesseorganisationer eller virksomheder, der siger, at de gerne vil have mere magt, mere indflydelse eller tjene flere penge. Det siger de jo ikke, siger han og fortsætter:

- Der er et formål med alt, hvad de private virksomheder gør. Det handler selvfølgelig i sidste endnu om at udbrede kendskabet til deres produkter. Og det handler om at fortælle, at mælk er sundt og godt for dig, siger han.

Line Munk Damsgaard, der er redaktør bag bogen og ernæringschef i Landbrug og Fødevarer, er ikke helt enig i den udlægning.

- Vi har en helt naturlig interesse i, at viden om vores medlemmers fødevarer kommunikeres sagligt, fagligt og baseret på de officielle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Det, mener vi, tjener vores medlemmer, såvel som forældre og børn bedst, siger hun.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk