Populære e-cigaretter indeholder skadelige stoffer og massevis af ukendt kemi

Ét af fire testede mærker i stor undersøgelse kan købes i Danmark.

Tal fra Danmarks Statistik og Kræftens Bekæmpelse anslår, at omkring fem procent af danskere bruger e-cigaretter. (Foto: © Jose Luis Magana, AFP or licensors)

Mange ser e-cigaretten som et mindre skadeligt - eller endda uskadeligt - alternativ til rygning.

Tidligere forskningsartikler peger da også på, at e-cigaretter indeholder færre af de sundhedsskadelige stoffer, som findes i tobaksprodukter.

Alligevel er forskere, myndigheder og foreninger som Kræftens Bekæmpelse bekymrede for e- cigaretterne.

Blandt andet fordi de sættes i forbindelse med skader på lunger og hjerte.

Og nu vækker en ny undersøgelse vækker endnu engang bekymring.

Her har en gruppe forskere fra John Hopkins University i USA kortlagt indholdet i fire populære e-væsker på det amerikanske marked.

Hvor tidligere undersøgelser har fokuseret på at teste e-cigaretter for de skadelige stoffer, vi allerede kender fra tobaksprodukter, går den nye undersøgelse langt bredere til værks.

Det fortæller Charlotta Pisinger, som er forskningsoverlæge på Rigshospitalet og professor i tobaksforebyggelse.

Her har forskerne kigget på, hvad der rent faktisk er i væskerne, og resultaterne viser, at der er op mod 2.000 ukendte kemiske forbindelser samt flere velkendte, som mistænkes for at skade helbredet.

Det kan forklare nogle af de lunge- og hjerteproblemer, som kædes sammen med brug af e-cigaretter, siger hun.

’Der er flere røde flag’

En stor del af de kemiske forbindelser, som forskerne fandt i væskerne, er ukendte.

Antallet af ukendte stoffer varierede blandt de testede væsker. Det laveste antal var omkring 800, mens det højeste var tæt på 2.000.

At stofferne er ukendte, betyder ikke, at de er skadelige.

Men mængden alene er bemærkelsesværdig, fortæller Charlotta Pisinger.

- Det er et virkelig stort antal stoffer, vi ikke kender effekterne af. Når så mange kemiske forbindelser er til stede i samme væske, kan det være en farlig cocktail, siger hun.

Væskerne rummer også stoffer, vi kender i forvejen.

Blandt dem skiller et par stykker sig ud, fordi de har sundhedsskadelige egenskaber, fortæller Charlotta Pisinger.

- Der blev for eksempel fundet vanilin, som er en kemisk forbindelse, der giver irritationer i luftvejene og tributylfosfinoxid, som er ætsende ved kontakt med hud og væv. Desuden fandt forskerne også spor af fedtstoffer, som kan forklare nogle af tilfældene af den alvorlige akutte lungeskade, EVALI, som de seneste år har ramt mange unge amerikanere, siger hun.

Selvom tre af væskerne fra testen ikke forhandles i Danmark, er der alligevel grund til at være opmærksom på lignende produkter på det danske marked.

Stort set alle e-væsker indeholder nemlig samme ’base’ som den, der er blevet testet, fortæller Charlotta Pisinger.

- Hvis vi testede væskerne i Danmark, ville der være lige så mange ukendte og potentielt skadelige stoffer. Og kigger man på produkter med tilsat smag, vil det være endnu højere, er jeg sikker på, siger hun.

Kan skade lunge og hjerte

E-cigaretter er for ung en opfindelse til, at vi kender omfanget af de helbredsmæssige konsekvenser ved at bruge dem gennem længere tid.

Men der findes stærke indikationer på, at e-cigaretterne er skadelige, understreger Charlotta Pisinger.

- Fra eksperimenter med dyr, celler og mennesker kan vi tydeligt set, at e-cigaretter skader lungevævet og ødelægger cellerne i lungerne. Risikoen for luftvejssygdomme bliver større, og der er også indikationer på, at det kan øge risikoen for nogle typer kræft. Undersøgelser tyder også på, at for eksempel risikoen for blodpropper og slagtilfælde stiger, siger hun.

Den nye undersøgelse er første gang, indholdet i e-væsker kortlægges bredt og uden fokus på bestemte stoffer.

Og det vil være en stor fejl ikke at fortsætte med at undersøge de kemiske forbindelser, mener Charlotta Pisinger.

- Jo mere viden vi får om indholdet, desto bedre kan vi vurdere risikoen ved at bruge produkterne. For selvom det måske ikke er lige så skadelig som tobaksrygning, så kan det stadigvæk være farligt, siger hun.

Du kan læse Sundhedsstyrelsens anbefalinger om e-cigaretter her.