Rettelse fra Sundhedsstyrelsen: Kun gravide med symptomer på coronavirus skal testes før fødsel

Det er alligevel ikke alle gravide, der skal testes for coronavirus, lyder det nu.

Sundhedsstyrelsen har her til aften rettet i forhold til de retningslinjer, der tidligere i dag blev meldt ud om coronavirus og gravide. (Foto: © Ida Marie Odgaard, Scanpix)

Når fødende fremover kommer ind på hospitalet med symptomer på coronavirus, skal de som noget af det første testes.

Sådan lyder en af Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for, hvordan man skal håndtere Covid-19-syge gravide og fødende kvinder, deres partnere og den nyfødte.

Retningslinjerne er blevet præciseret, efter styrelsen tidligere i dag meldte ud, at alle gravide - symptomer eller ej - skulle testes.

- Det er blot gået for stærkt i dag med at nå i mål med flere ting, og så fik vi ikke rettet dette, så retningslinjen kom rigtigt ud, siger Camilla Ratchke, centerchef hos Sundhedsstyrelsen.

Viser testen, at den gravide er smittet, skal der tages særlige forholdsregler, hvor personalet skal have maske og andet udstyr på. Den gravide skal også have maske på.

Er der mistanke om, at den fødende er smittet med virus, bliver hun ud fra et forsigtighedsprincip behandlet som var hun smittet, indtil hun får svar på testen.

Retningslinjerne er lavet i samarbejde med blandt andet Jordemoderforeningen og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG).

- Vi har lavet de her tiltag, fordi vi er i en særlig situation. Det er helt exceptionelt, siger landsformand for Jordemoderforeningen Lis Munk.

Ingen smittede partnere med til fødslen

Er faren eller medmoren smittet med coronavirusset eller syg af Covid-19, eller er der mistanke om det, må han eller hun ikke komme med til fødslen, lyder det i de nye retningslinjer.

Generelt er det nemlig sådan, at smittede personer ikke må være på sygehuset, medmindre de har brug for behandling.

- Det er jo meget indgribende, og derfor har vi også diskuteret det meget. Mit råd er at tænke på en plan b og c allerede nu. Altså, hvem kan man tage med, hvis ens partner er syg, siger Lis Munk.

Når faren eller medmoren er syg med virusset, skal han eller hun desuden holde sig fra barnet, indtil han eller hun har været symptomfri i to døgn. Dermed kan han eller hun risikere ikke at være sammen med moren og barnet i starten.

- Det bliver rigtig, rigtig svært for mange. Men det er vigtigt at gøre det bedste for, at barnet har det godt. Jeg har hørt om et eksempel, hvor en smittet far var med over Skype, så han stadig kunne følge med, siger Lis Munk.

For at begrænse smitten så meget som muligt, opfordrer flere hospitaler nu til, at det kun er faren eller medmoren, som er med som pårørende under fødslen. Søskende og bedsteforældre må altså blive hjemme.

Mor bliver ikke adskilt fra barnet

I denne uge kom det frem, at en nyfødt blev testet positiv med coronavirus i London. Det har der også været tilfælde af i Kina.

- Der har været nogle situationer i udlandet, hvor de har valgt at adskille mor og barn. Vores vurdering er, at ulemperne ved adskillelse er så meget større, end hvis de var sammen, siger Lis Munk.

- Derfor skal moren og barnet som udgangspunkt ikke adskilles. Det kan kun ske i en situation, hvor moren er i en kritisk tilstand på grund af Covid-19, der kræver behandling.

Som det ser ud nu, vurderer sundhedsmyndighederne, at børn påvirkes mindre og mildere af sygdommen end voksne.

Er moren testet positiv, men ikke har brug for behandling, så er anbefalingen, at hun tager hjem fra sygehuset, så hurtigt som muligt. Hun vil få vejledning i at holde øje med barnets sundhed.

- Hvis moren er smittet med Covid-19, så anbefaler vi, at man vasker brystet med vand og sæbe før amning, og at man har maske på under amningen, siger Lis Munk. (© Scanpix)

Smittede mødre skal også amme

I de nye retningslinjer anbefaler myndighederne amning som normalt, også selvom moren er smittet med Covid-19.

- Der er ingen viden om, at moren kan smitte via amning, så du skal amme, hvis du kan, siger Lis Munk. Der er dog nogle særlige forholdsregler i forhold til hygiejne i forbindelse med amningen.

Sundhedsmyndighederne anbefaler generelt, at mødre ammer, indtil barnet er mindst seks måneder gammelt. Herefter anbefales det, at man fortsætter delvist med at amme, til barnet er et år eller mere.

- Hvis moren er smittet med Covid-19, så anbefaler vi, at man vasker brystet med vand og sæbe før amning, og at man har maske på under amningen, siger Lis Munk.

Derudover skal du følge de normale corona-anbefalinger med hyppigt at vaske hænder og bruge håndsprit.

Vigtige scanninger fortsætter

Regionerne rundt i landet har allerede aflyst fødselsforberedelser, og flere jordemodertider foregår nu over telefonen.

De mest nødvendige jordemoderbesøg og scanninger bliver dog afholdt, som de plejer. Nogle steder bliver det uden, at partneren og andre pårørende er med.

- Det er som regel de tidlige konsultationer, hvor der er megen information og samtale og dermed ikke samme behov for en fysisk undersøgelse, som vil foregå over telefonen, siger Lis Munk og fortsætter:

- Men senere i graviditeten, hvor det er vigtigt at se, om barnet vokser, som det skal, og følge, hvorledes graviditeten belaster den gravide, er det fysiske møde nødvendigt. Og nakkefoldsscanninger, der er en del af foster-diagnostikken, vil også fortsætte, i hvert fald på nuværende tidspunkt, siger Lis Munk.

Hospitaler håndterer fødsler, som de plejer

De nye retningslinjer vil løbende blive opdateret i takt med, at corona-udbruddet udvikler sig.

Indtil da må hospitalerne forholde sig til de retningslinjer, der er. Det gælder for eksempel på Amager og Hvidovre Hospital, forklarer ledende overlæge på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Charlotte Wilken-Jensen.

- De fødende bliver screenet for symptomer, før de kommer ind. Har de symptomer, der giver mistanke om corona-virusset, så vil vi indføre værnemidler (masker og andet beskyttelse, red.). Men vi vil selvfølgelig ikke afvise dem, siger hun.

- Så man skal ikke være nervøs for ikke at få lov til at komme ind og føde. Det får man selvfølgelig, fortsætter Charlotte Wilken-Jensen.

I forhold til hjemmefødsler, forklarer Lis Munk, at det stadig vil kunne lade sig gøre, så længe man er sund og rask.

Du kan læse mere om reglerne her, hvor du også kan blive klogere på opfølgning af Covid-19-smittede børn og håndtering af kejsersnit.