Risiko for kræft: Damp fra e-cigaretter kan skade DNA

E-cigaretterne er ikke så sunde som deres ry. Forskere finder skadelige kemikalier i spyt.

(ARKIVFOTO) Der er stigende evidens for, at der vil være helbredskade ved at dampe på e-cigaretter ifølge Charlotta Pisinger, der er professor i tobaksforebyggelse. (Foto: Toby Melville © Scanpix)

Et rygestop kan være svært for mange, så derfor kan e-cigaretter virke som en god mellemvej. Men der er flere og flere beviser for, at der er en sundhedsrisiko forbundet med at "dampe".

Senest har forskere fra University of Minnesota fundet ud af, at damp fra e-cigaretter kan lave skade på cellerne i munden, hvilket potentielt kan øge risikoen for kræft.

Forskerne tog spyt fra fem forsøgspersoner, der havde dampet på en e-cigaret i 15 minutter. Da forskerne bagefter testede for kemikalier, der kan skade DNA, fandt de et øget niveau af tre stoffer i spyttet: Formaldehyd, akrolein og methylglyoxal.

Alle tre stoffer kan gøre skade på DNA'et, og da forskerne testede for skader på cellerne, havde fire ud af fem testpersoner øget skade på DNA'et. Hvis cellerne ikke kan reparere skaderne, så kan kræft forekomme.

Ikke et rigtigt rygestop

Charlotta Pisinger er professor i tobaksforebyggelse. Ifølge hende stemmer forsøget overens med det, som man har set før, og hun peger på tidligere undersøgelser, hvor forskere har fundet kræftfremkaldende stoffer hos "dampere" - i deres urin og udåndingsluft.

- Der er mange studier, der har fundet et højt indhold af stoffer, som man ved, er potentielt kræftfremkaldende i dampene eller væskerne fra e-cigaretter, men typisk i en lavere dosis end i almindelige cigaretter, men ikke altid, siger Charlotta Pisinger.

Når der bliver talt om e-cigaretter som alternativ til cigaretter, så bliver der ofte talt om, at dampning er mindre slemt end rygning, men det er ikke uproblematisk, mener Charlotta Pisinger.

- Det underminerer rygernes ønske om et rigtigt rygestop, hvor du slet ikke får noget skidt og møg ned i dine lunger og dit legeme, siger hun.

Stigende evidens for helbredsskade ved e-cigaretter

Ifølge Charlotta Pisinger kan det være svært at sige noget præcist om, hvorvidt e-cigaretter er værre eller lige så slemme som almindelige cigaretter.

- Formentlig er kræftrisikoen nedsat i forhold til almindelige cigaretter, men om e-cigaretter er væsentlig mindre skadelige for hjerte og lunger, det vil jeg ikke turde æde min hat på.

En af grundene til, det er svært at sige noget præcist, er, at der er mange forskellige slags produkter. Det er med til at gøre det besværligt for forskere at vurdere risikoen ved e-cigaretter.

- Der er minimum 800 produkter på markedet med flere tusinde forskellige smagstyper. Og smagene er typisk også associeret med, at man finder de giftige eller kræftfremkaldende stoffer, siger Charlotta Pisinger.

Selvom der endnu ikke er lavet langtidsstudier, så er der ifølge Charlotta Pisinger meget, der tyder på, at der er en sundhedsrisiko ved e-cigaretter.

- Der er en stigende evidens for, at der vil være helbredskade ved e-cigaretter, og det kan vi basere at der er fundet nogle farlige stoffer i dampene eller væskerne, og der er fundet en masse små partikler, som man indånder ind i lungerne.

Charlotta Pisinger peger også på flere dyreforsøg, hvor forskning har vist, at det er giftigt overfor deres lever, nyre, testikler, og de får dårligere hjertefunktion.

Dårligt alternativ til cigaretter

Flere undersøgelser viser ifølge Charlotta Pisinger, at mellem 60 og 80 procent af dem, der bruger e-cigaretter har et dobbeltforbrug med almindelig tobak og e-cigaretter.

- Man tænker, at nu går man helt over til e-cigaretter, men så en dag savner man alligevel sine smøger, og så begynder man at ryge igen. Og så ender man med et dobbeltforbrug.

Og meget tyder på e-cigaretter heller ikke har en effekt i forhold til at mindske forbruget af tobak.

- Man har fulgt folk med et dobbeltforbrug over tid for at se, om de har halveret deres forbrug af smøger. Og det har de ikke. Så det bliver ikke et alternativ til cigaretter, men et supplement, siger Charlotta Pisinger.

Og generelt så er Charlotta Pisinger ikke begejstret for e-cigaretter, og hun ærgrer sig især over den betydning, som de har for unge.

- Det mest forbandende ved e-cigaretter er, at det spreder sig til de unge. Der er rigtig mange studier, der entydigt viser, at det øger de unges risiko for at begynde at ryge rigtige smøger.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk