Stor ulighed i børnedødelighed: I flere afrikanske lande mister hver anden mor sit barn

Prævention og uddannelse er vejen til færre dødsfald, siger ekspert.

Selvom mødre i mange afrikanske lande får flere børn end kvinder i Vesten, er det kun en lille del af forklaringen på den store ulighed i børnedødelighed. (Foto: Annie Spratt © Unsplash)

Hvilket land man er født i, har betydning for, om man mister et barn.

Det viser ny amerikansk forskning, hvor forskere har indsamlet data fra 170 lande og lavet en oversigt over, hvor stor sandsynligheden er for, at en mor mister sit barn.

Forskerne har delt det ind i tre kategorier efter, hvornår barnet dør: Som spæd, før femårsalderen eller på et vilkårligt tidspunkt gennem morens levetid.

- Det er et meget vigtigt emne, som undersøgelsen belyser. Det er ikke noget, vi ikke vidste i forvejen, men det viser endnu en gang, hvor stor ulighed der er mellem verdens lande, når det kommer til børnedødelighed.

Sådan siger Lone Graff Stensballe, børnelæge og professor fra Rigshospitalet og Københavns Universitet. Hun har i tidligere forskning vist, hvordan der også er forskelle i børnedødeligheden helt ned på landsdele i Danmark.

Børnedødeligheden er faldende, men...

De seneste år er børnedødeligheden på verdensplan faldet.

Fra 1990 til 2019 faldt antallet af børn, der dør før deres fem års-fødselsdag, med 60 procent. Det viser en undersøgelse fra WHO.

Sandsynligheden gik fra 93 døde ud af 1000 fødsler til 38 døde ud af 1000 fødsler.

Det ændrer dog ikke på, at der er større risiko for, at et barn dør i visse afrikanske lande eller lande i Mellemøsten end i Vesten.

I 16 lande i Subsaharisk Afrika (region syd for Sahara, red.) og i Mellemøsten har 200 ud af 1000 mødre oplevet at miste et spædbarn.

I flere asiatiske og europæiske lande - herunder Danmark - er det under 10 ud af 1000 mødre, der oplever at miste et spædbarn.

Kortet viser antal ud af 1000. Det er en opgørelse over, hvor mange mødre mellem 20-44 år, der har mistet et spædbarn. (© BMJ Global Health)

Hver anden mister et barn på et tidspunkt

Kigger vi på hele morens liv, bliver tallet kun endnu større - særligt for afrikanske mødre.

I mere end 20 afrikanske lande oplever 500 ud af 1000 mødre at miste et barn på et eller andet tidspunkt i deres liv.

- I mange afrikanske lande får kvinderne flere børn, end vi gør i vesten, hvilket er en del af forklaringen på det højere tal. Selvfølgelig øges din risiko for at miste et barn, desto flere graviditeter og fødsler du har, siger Lone Graff Stensballe og fortsætter:

- Men det forklarer kun en lille del af den store ulighed mellem landene.

Lone Graff Stensballe har tidligere været med til at interviewe mødre i Guinea-Bissau i forbindelse med et forskningsprojekt. Her fik hun et indblik i, hvordan det påvirker mødrene, der står tilbage efter at have mistet et barn.

- Om du har mange børn eller ej, ændrer ikke på, at det er en kolossal sorg at miste et barn. De kvinder, vi talte med, var meget kede af det og berørte, siger hun.

Manglende ressourcer koster liv

Der er flere årsager til, at børnedødeligheden er højere i visse lande i Afrika og Mellemøsten end andre steder i verden.

Lone Graff Stensballe fortæller, at ressourcer spiller en stor rolle.

- Børnene skal brødfødes, passes på og holdes øje med, have medicin, vacciner og behandling, hvis de er syge. Det koster alt sammen, og det kræver hænder for at passe godt på børnene, siger hun og fortsætter:

- I Guinea-Bissau måtte mange kvinder rejse fra deres børn for at arbejde. Det gør det sværere at tage sig godt af sine børn, siger hun.

I hendes egen forskning over uligheden i børnedødelighed i Danmark kan hun se, at der også er flere ulykker, hvis der er mangel på ressourcer.

- Der er blandt andet større risiko for farlige fald, el-ulykker, drukneulykker og lignende. Det gør sig også gældende - i endnu højere grad - i fattige og ressourcesvage lande, siger hun.

Uddannelse og prævention kan redde liv

Forskerne bag den nye undersøgelse mener, at der skal fokus på psykologhjælp til mødrene.

Hvis mødre får flere ressourcer, giver det bedre forudsætninger for at sænke børnedødeligheden, mener Lone Graff Stensballe. (Foto: Annie Spratt © Unsplash)

- Det giver meget sorg og depression at miste et barn. Men jeg mener ikke, at det er der, vi skal starte, hvis vi skal mindske uligheden mellem landene, siger Lone Graff Stensballe.

I stedet skal uønskede graviditeter undgås.

- I mange af landene, hvor børnedødeligheden er høj, har kvinderne ikke mulighed for at fravælge sex, graviditeter og børn, siger hun.

Hun mener derfor, at det er vigtigt at starte med at give kvinderne forståelse for og adgang til prævention.

Det kan blandt andet ske gennem adgang til uddannelse.

Forskning viser, at i Subsaharisk Afrika får kvinderne færre børn, hvis de får en uddannelse.

- Adgang til uddannelse giver adgang til nye netværk, hvor det blandt andet kan være muligt at få prævention. Det giver også kvinderne mulighed for at få flere ressourcer, siger Lone Graff Stensballe.

Det mener hun alt sammen, kan mindske børnedødeligheden.

- Hvis de har flere ressourcer, kan de bedre passe på deres barn. Risikoen bliver mindre for ubehandlet sygdom, manglende vaccinationer, sult, børnearbejde eller prostitution på grund af fattigdom. Moren kan blive hos barnet og har bedre ressourcer til at tage sig af det, siger hun og fortsætter:

- Med prævention kan moren nøjes med at få de børn, hun har ressourcerne til at tage sig af.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk