Taler I forbi hinanden? Mænd og kvinder bruger forskellige ord

Mænd taler abstrakt, kvinder går mere i detaljen, indikerer ny forskning.

Tidligere undersøgelser har vist, at mænd og kvinder taler næsten lige meget. (Foto: Gelpi © ColourBox)

Mænd er fra Mars, og kvinder er fra Venus. Og nogle gange taler vi måske også med hinanden, som om, at vi er fra to forskellige planeter.

Selvom det er lidt en overdrivelse, så tyder det dog på, at vi kommunikerer på lidt forskellige måder.

Det er i hvert fald, hvad en ny undersøgelse fra San Francisco State University nu konkluderer Mænds sprog er oftest mere abstrakt, mens kvindernes sprog har flere detaljer, lyder budskabet.

Undersøgelsen er endnu ikke tilgængelig i et videnskabeligt tidsskrift. Men den passer godt med tidligere forskning, forklarer Mikkel Wallentin, der er lektor på Aarhus Universitet, og som forsker i, hvordan hjernen arbejder med sprog.

- Vi ved fra tidligere undersøgelser, at kvinder har en tendens til at bruge personlige stedord som 'jeg', 'mig' og 'min'. Mens mænd oftere bruger et ord som 'man'. Så det tyder jo også på, at mænd ofte taler mere abstrakt, siger han.

- Men det at man kan måle en forskel er ikke nødvendigvis det samme, som at den har betydning i hverdagen. Når man måler på så meget data, som de har gjort i denne her undersøgelse, kan man nemlig sagtens måle en forskel, selvom den er meget lille. Men når man så undersøger det enkelte menneske, kan forskellen være så lille, at man ikke lægger mærke til den, fortsætter Mikkel Wallentin.

Det er blevet undersøgt tidligere

Fordomme er der masser af, når det kommer til forskellen mellem mænd og kvinder. Derfor er den amerikanske undersøgelse heller ikke den første, der forsøger at finde en forskel på kønnenes sprog, forklarer Mikkel Wallentin.

- En af de tidligste hypoteser om det her emne var, at kvinder taler mere end mænd. Derfor spændte man noget måleudstyr på en række kvinder og mænd. Konklusionen var, at der ikke var nogen forskel, siger han.

Men selvom kvinder ikke taler mere end mænd, så viser tidligere undersøgelser faktisk, at kvinder er bedre til sprog end mænd, fortæller Mikkel Wallentin.

- Vi kan jo blandt andet se det på karakterer i skolen, at kvinder er en smule bedre til sprog end mænd. Og det er der også forskning, der bakker op om, siger han.

Forskelle fra land til land

Ifølge forskerne bag den nye undersøgelse opstår den forskel, de kan måle mellem mænd og kvinders sprog, på grund af den magtforskel, der historisk set har været mellem kønnene. Så fordi mænd gennem tiden har været bedre til at skaffe sig magt, så er de mere vant til at tale i brede linjer.

Den antagelse er Mikkel Wallentin enig i, men han påpeger, det er vigtigt at huske på, at det her er en udenlandsk undersøgelse.

- I USA har de, måske i højere grad end herhjemme, nogle gammeldags kønsroller. Og det kan muligvis også have en betydning for, hvordan man taler, siger han.

Ifølge Mikkel Wallentin har forskere også flere gange forsøgt at finde fysiske forskelle mellem mænd og kvinders hjerner, der kunne forklare det forskellige sprog, men det har ikke været muligt at finde en sammenhæng.

Effekten er målbar

Selvom både den nye undersøgelse og tidligere forskning har vist en forskel i mænd og kvinders sprogbrug, så er forskellen ofte så lille, at det nok ikke er noget, man lægger mærke til, hvis man taler med det modsatte køn, forklarer Mikkel Wallentin.

- I sådan en undersøgelse her, har man meget materiale, og derfor kan man finde en statistisk forskel, men det betyder ikke nødvendigvis at det har en stor effekt, siger han og fortsætter.

- Ofte er de effekter vi ser af en størrelsesorden, så hvis man skulle gætte kønnet på en enkelt person, ud fra sproget kunne man gøre det mellem 55 og 65 procent af gangene, hvor man tilfældig vil ramme 50 procent af gangene. Så den reelle forskel er ikke særlig stor, siger han.

Ifølge Mikkel Wallentin er der altså ikke nogen tvivl om, at der er en forskel på mænd og kvinders sprog. De er bare ofte så små, at de er irrelevante.