Udrulning af 5G vækker uro: Skal du bekymre dig om mobilstråling?

Nej, siger eksperter og myndigheder. Men der er brug for mere forskning og bedre information til borgerne.

Senest i 2020 skal danskerne ifølge ny handleplan have adgang til lynhurtigt 5G-internet. Men nogle borgere er bekymrede for, om udrulningen af 5G kan have helbredkonsekvenser på grund af stråling. (Foto: © Michaela Rehle, Scanpix)

I sidste uge præsenterede regeringen en plan for udrulningen af 5G-net i Danmark.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) var begejstret:

- Med handlingsplanen får vi sat markant skub i den næste teknologiske tidsalder. (...) Vi skal være med helt fremme i førerfeltet, lød det blandt andet fra Lars Chr. Lilleholt, der ved lejligheden udtalte sig som teleminister.

Men det er ikke alle, der tilslutter sig ministerens begejstring. Få dage inden præsentationen af regeringens plan fremsatte en række bekymrede borgere et borgerforslag. De vil have staten til at teste på forsøgsdyr, om 5G kan påvirke fertiliteten.

Hos Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, der ikke (som navnet kan antyde) er et statsligt organ, men en interesseorganisation, er medlemmerne ikke bare bekymrede.

De mener, at staten vildleder og fortier skadelige effekter ved 5G og anden elektromagnetisk stråling, som skulle spænde over alt fra hjernekræft og DNA-skader hos mennesker til insekt-kollaps og fugle-død.

Mange års forskning viser ingen risiko

Men hvad siger eksperterne?

Christoffer Johansen er professor på Onkologisk Klinik på Rigshospitalet og sagkyndig rådgiver for Sundhedsstyrelsen. Efter eget udsagn har han gennem 25 år arbejdet med emnet elektromagnetiske felter, hvor han har kigget på helbredseffekter af stråling fra mobiltelefoner (og anden teknologi, der udsender radiobølger).

Han maner til sindsro.

- Med de sidste 25-30 års forskning har vi ikke bevist, at der er en forbindelse mellem radiofrekvent stråling og kræft. Heller ikke de i aldersgrupper, som vi ved anvender de her teknologier mest, siger Christoffer Johansen til videnskabsmagasinet “Så vidt vi ved” på P1.

Kræft er den frygt, som ofte fylder mest hos dem, der er bekymrede for stråling. Især hjernekræft, fordi vi jo holder mobiltelefonen op til øret og dermed tæt på hjernen.

- Men vi har altså ikke set en stigning i hjernetumorer, selvom vi blandt andet har lavet et stort studie blandt nordiske børn og unge, siger Christoffer Johansen.

Heller ikke andre sygdomme, som hjertekarsygdom, sukkersyge eller neurologiske lidelser har kunnet sættes i forbindelse stråling fra trådløs teknologi.

Sundhedsstyrelsen konklusion er den samme som Christoffer Johansens:

- Samlet set vurderer Sundhedsstyrelsen imidlertid, at der - med den viden, der foreligger i dag - ikke er undersøgelser, der på tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag er i stand til at sandsynliggøre en sammenhæng, skriver styrelsen i sin vurdering af trådløs teknologi.

Myndighederne i andre lande - eksempelvis USA - er på linje med Sundhedsstyrelsen.

Vi mangler information og forskning

Men både Sundhedsstyrelsen og Christoffer Johansen anerkender folks frygt.

- Jeg kan godt forstå, at folk er bekymrede for 5G. Det var det samme, vi oplevede, da 4G blev indført. Vi mangler en diskussion af det i samfundet, og det medfører bekymring for sundhedsproblemer ude i befolkningen, siger han.

Christoffer Johansen efterlyser, at der kommer mere information ud til borgerne. Og samtidig erkender han på linje med andre eksperter, at vi mangler viden om 5G.

- Derfor er det også svært at sige noget om, hvilken eksponering vi får fra 5G. Det savner vi at få at vide, siger Christoffer Johansen, men understreger, at der ikke er grund til bekymring.

- Den her teknologi er ikke så forskellig fra den teknologi, vi kender. Og derfor er jeg ikke selv bekymret.

Minister vil undersøge, men ikke udskyde

I denne uges udgave af P1-programmet “Ring til regeringen” lovede energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, at regeringen forholder sig til borgeres bekymring om 5G.

- Jeg er parat til, at vi får kigget på det her og får testet det bedst muligt, sagde han blandt andet i programmet.

Det glæder interesseorganisationen Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, at ministeren vil undersøge 5G. Til gengæld mener organisationen slet ikke, at det er vidtrækkende nok.

- Vi mener, at myndighederne øjeblikkeligt skal stoppe udrulningen af 5G, indtil miljø- og helbredseffekter er klarlagt, siger Vibeke Frøkjær Jensen, der udtaler sig på vegne af organisationen som videnskabelig rådgiver.

Så langt vil ministeren dog ikke gå. Til gengæld lover han at drøfte med ministeriet, om der forskes tilstrækkeligt i helbredskonsekvenser af 5G og anden stråling.

Ligesom ministeren ser Christoffer Johansen heller ikke grund til at udskyde 5G. Det samme gælder Gert Frølund, der er professor på Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet.

- Jeg synes absolut, der er fornuft i at undersøge sammenhænge mellem 5G og helbred. Men jeg kan ikke se, at man skal sætte 5G på pause imens. De samme frekvenser er brugt gennem rigtig mange år til for eksempel satellit- og militærkommunikation, og indtrængen i hjernen kan stort ikke lade sig gøre på de her frekvenser, siger han.