Undersøgelse: 4 millioner børn får hvert år astma af bilernes udstødning

Forurening fra trafikken i verdens byer har store konsekvenser for børns helbred.

Ifølge undersøgelsen får fire millioner børn årligt astma på grund af forurening fra trafikken. (Foto: Photographer: Beneda Miroslav)

Det er ikke sjovt at have astma. Slet ikke hvis du er et legesygt barn.

Astma hos børn giver typisk symptomer som åndenød, hvæsende vejrtrækning og hosteanfald ved fysisk aktivitet. Når børn oplever det, kan de reagere med at blive mindre aktive.

De løber, hopper og springer simpelthen mindre for at undgå at hoste og hive efter vejret.

Nu tyder en stor amerikansk undersøgelse på, at op imod fire millioner børn faktisk kunne undgå sygdommen, hvis der var mindre luftforurening i verdens byer.

- Det er et flot studie, og for mig er det især tankevækkende, at de også finder en sammenhæng mellem astma og trafikrelateret forurening under den grænseværdi, som WHO har sat. Så børnene kan måske tåle mindre forurening, end vi går og tror, siger Gitte Juel Holst fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

Astma er en kompliceret sygdom

Gitte Juel Holst forsker selv i, hvad luftkvaliteten betyder for astma hos børn.

- Både udendørs og indendørs forurening kan spille en rolle for astma hos børn, slår hun fast.

Men i hvor høj grad børn kan udvikle astma som direkte konsekvens af forurening fra trafikken er mere usikkert. Her er det især nitrogendioxid, som benzin- og dieselbiler udleder, der er under forskernes lup.

- Der er dyreforsøg, der viser, at nitrogendioxid påvirker luftvejene. Der er også flere undersøgelser, der peger på, at astma hos børn kan blive forværret af trafikrelateret luftforurening, siger Gitte Juel Holst.

Men om astmaen ligefrem kan opstå på grund af et miljø med meget nitrogendioxid, er svært for forskerne helt at slå fast. Det er det, fordi astma er en kompliceret sygdom.

Ud over udendørs luftforurening, spiller både gener og andre miljøfaktorer ind. Hvis fx et barn ikke er blevet ammet, eller bor i et hjem med skimmelsvamp, eller hvor der ryges indendørs, er risikoen for astma også større. Så det er simpelthen svært at sige med sikkerhed, hvad der er den udløsende faktor.

Flere elbiler betyder mindre forurening i byerne

I undersøgelsen har forskerne sammenlignet antallet af tilfælde af astma hos børn med det estimerede niveau af nitrogendioxid i hele verden.

Resultaterne viser, at børn i byer generelt har en øget risiko for at få astma. Det gælder især for u-lande.

- Men i u-lande er der fx også mange steder, hvor man laver mad over bål indenfor. Det giver en betydelig forhøjet indendørs forurening, som også kan spille ind i forhold til, om et barn får astma, siger Gitte Juel Holst.

Hun peger altså på, at det er svært for forskerne ikke at udelukke, at den øgede mængde astmatilfælde i byerne ikke skyldes andre faktorer.

- Og så er det også et enormt ambitiøst projekt. Undersøgelsen dækker hele verden, og det betyder, at de har haft bedre data nogle steder end andre, og resultatets sikkerhed bliver naturligvis derefter, siger Gitte Juel Holst.

De amerikanske forskerne bag undersøgelsen mener, at de store konsekvenser af forureningen bør føre til handling. De peger i en pressemeddelelse på, at flere eldrevne køretøjer samt bedre muligheder for cyklister og gående kan være en del af løsningen for at få mindre nitrogendioxid i børnehøjde.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk