10 arter der ville have stor gavn af urørt løvskov

664 organismer er udpeget til at få direkte gavn af et forslag om at lægge en del af Danmarks løvskove brak. Her er ti.

Ryegaard Dyrehave i efterårsfarver. Det privatejede midtsjællandske gods er blandt de skovarealer som en forskergruppe foreslår henlagt til urørt skov, for at øge Danmarks biologiske mangfoldighed. (Foto: Martin Kunzedorf © DR - Martin Kunzendorf)

Forskere fra Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet har i dag udsendt en analyse af hvordan den biologiske tilbagegang kan vendes ved at lade udvalgte skove stå urørte. Her er ti arter, som ville få direkte gavn deraf:

Rød skovlilje

Rød Skovlilje (Cephalanthera rubra) (Foto: Johnny Madsen © sCANPIX)

Orkidéen rød skovlilje findes blot tre steder i Danmark.

Sort bøgebuk

Sort bøgebuk (Cerambyx scopoli) (Foto: Johnny Madsen © sCANPIX)

Sort bøgebuk er truet og findes ni steder i Danmark. Billens larver lever i dødt ved og kun i gamle bøgeskove.

Sortplettet bredpande

Sortplettet bredpande (Foto: Urmas Ojango)

Sortplettet bredpande. Truet. Findes i skovlysninger eller lysåben løvskov. Kun på få lokaliteter på Lolland.

Rød skovsmælder

Rød skovsmælder (© WikiMedia Commons)

Rød skovsmælder. Ikke truet. En relativt udbredt vedboende bille.

Rød skivebuk

Rød skivebuk (Foto: M.R. Swadzba - Fotolia © (c) Scanpix)

Rød skivebuk er truet og findes ca. otte steder i Danmark. Billen lever som larve under barken af nyligt døde og fældede stammer og større grene af eg.

Knælæbe

Knælæbe (Foto: BOB GIBBONS/SCIENCE PHOTO LIBRAR © sCANPIX)

Orkidéen knælæbe findes kun ét sted i DK. Den kaldes af nogen Danmarks mest sjældne blomst. Den lever parasitisk på svampe (via rødderne nede i jorden).

Sort stork

Sort stork. (Foto: Johnny Madsen © sCANPIX)

Den sorte stork er en udpræget skovfugl og ynglede i Danmark indtil 1953, men er nu forsvundet. Den vil potentielt kunne vende tilbage som resultat af indsatsen.

Pirol

Pirol (Oriolus oriolus) (Foto: Mircea Bezergheanu © sCANPIX)

Pirolen er lidt mindre end en solsort og er ganske sjælden i Danmark. Den udprægede skovfugl er i tilbagegang og yngler nu kun fire steder i Danmark.

Topporesvamp

Topporesvamp (Foto: Jacob Heilmann-Clausen)

Topporesvampen er truet og blot fundet to steder i Danmark. Lever af dødt ved.

Smuk koralsvamp

Smuk koralsvamp (Foto: Jacob Heilmann-Clausen)

Smuk koralsvamp. Truet. Den er fundet otte steder i Danmark og er en mykorrhiza-dannende svamp. Det vil sige. at den lever i symbiose med planter ved kontakt imellem svampens hyfer og plantens rødder.

Kilde: Statens Naturhistoriske Museum