9 ud af 10 lever i områder med høj luftforurening

Hvert år dør mere end 4 millioner mennesker på verdensplan som følge af partikelforurening. Også i Danmark er luftkvaliteten dårlig.

Luftforureningen i København har mødt voldsom kritik fra b.la EU. (Foto: CLAUS BECH ANDERSEN © Scanpix)

Hele 92 procent af verdens befolkning lever i områder, hvor luftforurening med fine partikler overstiger Verdenssundhedsorganisation WHO's anbefalinger for god luftkvalitet.

Det viser rapporten “State of Global Air 2017”, der netop er udgivet af det amerikanske non-profit selskab Health Effects Institute, HEI.

Og det kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser.

På sigt kan høj partikelforurening lede til b.la kræft og hjertekar-sygdomme, og forureningen er i dag den femte største dræber på verdensplan efter forhøjet blodtryk, rygning, diabetes og forhøjet kolesterol.

Hvert år dør 4.2 millioner mennesker for tidligt som følge af partikelforurening, anslår HEI.

Omkring halvdelen af dødsfaldene sker i Kina og Indien, hvor partikelforureningen hele tiden når nye højder.

Fine partikler er værst

Det er især de fine- og ultrafine partikler, der er skadelige, fordi de kan ophobes i lungerne og trænge helt ud i blodet.

De små partikler kommer i den vestlige del af verden og i lande som Kina og Indien b.la fra brændeovne, biler, kvælstof i landbruget og fra kraftværker.

I fattige lande i fx Nordafrika, hvor forureningen også er høj, stammer partiklerne ofte fra kilder indendøre - såsom traditionelle bålsteder.

WHO indførte i 2010 en grænseværdi for fine partikler, der siden 2015 har været bindende for medlemslandene.

Danmark halter efter nordiske brødre

Mens de fleste lande overholder grænseværdien, overstiger de dog WHO's retningslinjer for, hvornår luftkvaliteten er god.

I Danmark oversteg gennemsnittet for forurening med fine partikler både i 2014 og 2015 WHO’s retningslinjer, efter det havde ligget lige på vippen fra 2005-2013.

Luftkvaliteten i Danmark betragtes altså som usund.

Og selvom forureningen i andre EU-lande som Italien, Holland og Tyskland er højere, halter Danmark efter sine nordiske brødre Island, Norge, Finland og særligt Sverige, hvor luften er væsentlig renere.

Hvert år dør omkring 4.000 danskere for tidligt på grund af luftforurening.

Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE, forventer, at det tal vil falde til omkring 2.200 frem mod 2020 på grund af faldende emissioner fra b.la biler og elproduktion.

Vil du dykke dybere ned i luftforureningen på verdenplan, er der mulighed for at gå på opdagelse i tallene fra HEI her.

FacebookTwitter