Affaldssortering kan være det nye sort

Kan man få alle 300 husstande i landsbyen Tversted i Nordjylland til sortere skrald frivilligt?

Som noget nyt får borgerne i Tversted mulighed for at sortere plastaffald, mælkekartoner og madaffald fra til genbrug og forgasning. (Foto: Ann-Katrine Nielsen- Tversted © Nulskrald-kampagnen)

Sorter affald i 10 forskellige kasser, kør det selv på genbrugsstationen og få hentet madaffald og restaffald hver 14. dag.

Og find så i øvrigt selv ud af hvordan du smartest indretter sorteringen i hjemmet.

Det kan kort fortalt forklare den virkelighed, som borgerne i landsbyen Tversted i Nordjylland vågner op til i morgen. De skal være 'nulskraldere' frem til november.

Mål for Nulskrald i Tversted
 • Borgerne får en forståelse for, at de selv - via forbrug, indkøb og levevis - er med til at skaffe det affald, der skal bortskaffes
 • 40 procent mere affald genanvendes i forhold til i dag
 • 30 procent mindre skrald, der skal brændes af
 • 15-20 arrangementer for borgerne i løbet af 2014
 • Tilbyde borgerne bedre affaldsordninger/flere beholdere
 • En ph.d.-studerende fra Aalborg Universitet er tilknyttet projektet
 • Kilde: Nulskrald-projektet, AVV

Bygger på et succesfuldt projekt sidste år

Sidste forår deltog 105 familier i Hjørring og Brønderslev i et pilotprojekt, hvor affaldsmængden blev reduceret med 51 procent. Det var en succes.

Nu forsøger det fælleskommunale affaldsselskab AVV at rulle Nulskrald ud i Tversted.

Der er opstartsmøde i aften, hvor borgerne blandt andet kan høre om en ny mulighed for at sortere plastemballage, mælkekartoner og få hente madaffald.

De får også en peptalk fra organisationen Stop spild af mad om, hvordan de kan lave dejlig mad ud af rester.

Tidsånden handler om enkelhed

Lene Høg er projektleder på Nulskrald. Hun mener, at skraldeprojektet passer godt i tidsånden.

- Mange oplever, at de gerne vil have kontrol over deres forbrug og leve mere enkelt, siger Lene Høg til dr.dk/viden.

- Og det er den samme tendens i tiden, som jeg tror, vi rammer med vores Nulskrald, siger hun.

Frivilligt - gider folk være med?

I det tidligere pilotprojekt på fem uger havde folk selv meldt sig, fordi de var interesserede. I Tversted er det frivilligt.

- Vi får et lille år til at rulle projektet ud over, og det vil gøre, at vi har længere tid til at tilskynde til adfærdsændringer, siger Lene Høg.

- Det gælder dels i forhold til, hvordan man udnytter ressourcerne i sit affald, dels hvordan man skaber mindre affald, siger hun.

De seneste dage er der det blevet stillet såkaldte genbrugspletter op tre steder i Tversted som et supplement til genbrugsstationen. På genbrugspletterne kan borgerne aflevere plastemballage, kartoner, småt pap, papir og glas og dåser. (Foto: Ann-Katrine Nielsen- Tversted © Nulskrald-kampagnen)

En vane eller bare en døgnflue

AVV har ikke tal for, hvor mange af familierne fra sidste år, der stadig er tæt på at være nulskraldere.

- Men vi er i dialog med nogle af dem på vores Facebook-side. Og det er vores indtryk, at når man først får øje på, hvor mange ressourcer, der er i affald, så ændrer man sin adfærd, siger Lene Høg.

Køb kun det man har brug for

I Tversted er købmanden og Brugsen indstillet på at prøve ting af i forbindelse med Nulskrald. Fx at sælge ting i løssalg i stedet flere stykker pakket sammen i emballage: frugt, grønt, æg og andre ting, hvor det måske giver mening.

Det er noget, som flere borgere har efterlyst muligheden for, i forbindelse med snak om madspild og emballage.

Kort om landsbyen Tversted
 • 600 indbyggere i Tversted
 • Ca. 300 familier/husstande
 • 4-500 sommerhuse
 • En købmand og en brugs
 • Mange kunsthåndværkere og jazzfestivalen Jazzy Days
 • En skole
 • Et ældrecenter
 • Meget aktivt foreningsliv og mange ildsjæle
 • Turistforening
 • 2 campingpladser
 • Mange håndværkere
 • Kilde: Nulskrald-projektet, AVV

Branding af byen

Skraldekampagnen handler også om fællesskab og branding af byen. Man forventer, at Nulskrald vil føre til andre projekter i byen til gavn for miljøet og lokalsamfundet.

I forbindelse med Nulskrald bliver der foredrag om miljø og grøn livsstil, byttemarkeder med mere. Og det kan være med til at markedsføre Tversted.

- Tversted jo ligger i en del af Danmark, hvor man må kæmpe lidt for at fastholde skoler og handelsliv, siger Lene Høg.

Turister har efterlyst affaldssortering

Hen over sommeren er der mange turister i Tversted, primært tyskere der lejer sommerhus.

Det bliver formentlig ikke et problem at få dem til at sortere, selv om de kun er i byen i en uge. For Tyskland har haft fokus på affaldssortering gennem mange år.

- Og turistforeningen oplever, at turisterne efterspørger mere affaldssortering i Danmark, siger Lene Høg.

Kigger mod fremtiden

AVV lever af at tage sig af affald. Regeringens plan 'Danmark uden affald' (også kaldet Ressourcestrategien) går ud på, at mængden af husholdningsaffald i 2022 er halveret.

Derfor er det vigtigt for affaldsselskaber at teste forskellige ordninger af, så de kan se, hvordan borgerne reagerer på forskellige affaldsløsninger.

Du kan høre mere om Nulskrald og møde projektleder Lene Høg og Tversted-borgeren Ann-Katrine Nielsen i Videnskabens Verden på P1 tirsdag klokken 14:03.