Aflever miljøfarligt elektronikaffald i supermarkedet

Frederikssund Kommune tester ny form for affaldssortering ud fra devisen: Så nemt er det!

Øverst oppe i 'amerikanerkøleskabet' kan man putte elsparepærer ind i de to huller uanset type. Midt på skabet kan man stoppe elektronik med ledninger ind, og nederst er der plads til batterier. På siden af skabet kan man åbne en låge og stille lysstofrør i alle størrelser. Billedet er fra indvielsen tirsdag. (Foto: Katzenmark © Katzenmark)

Når borgerne i Slangerup handler ind i SuperBrugsen, kan de aflevere en masse småt elektronikaffald og lysstofrør samtidigt.

Frederikssund Kommune tager i dag en ny miljøordning i brug, hvor man kan komme af med miljøfarligt affald, der har været strøm i som batterier, elsparepærer, legetøj, gamle mobiltelefoner og opladere.

- Vores mål at få problemstoffer ud i affaldet. Vi er interesseret i småting, der i dag ellers havner i skraldespanden, siger faglig koordinator for affaldsområdet i Frederikssund Kommune Tom Henrik Johansen til DR Viden.

Miljøvenligt 'amerikanerkøleskab'

Ordningen hedder 'Miljøautomaten', men er egentlig bare et skab, kommunens folk tømmer for elektronikaffald og så sender affaldet videre til genanvendelse.

Miljøautomaten er udviklet i Sverige, og det er første gang, at den type sorteringsskab bliver stillet op i Danmark.

Den ligner et stort amerikanerkøleskab med seks huller på fronten til sparepærer, elektronik med ledninger og batterier. På siden af automaten kan man åbne en låge og sætte lysstofrør i alle størrelser ind.

Automaten er placeret ved siden af flaskeautomaterne, og ordningen bygger på princippet om, at det skal være så nemt for folk, at det ikke er besværligt at aflevere elektronikaffaldet.

Nyhedens interesse og hverdag

Der er 3200 husstande i supermarkeds opland, men Frederikssund Kommune har ingen anelse om, hvor mange der vil benytte miljøautomaten.

Kommunen forventer en slags pulterkammereffekt, hvor de får en masse affald fra start.

- Fordi folk kommer med det, de har liggende derhjemme. Men så tynder det nok lidt ud, siger Tom Henrik Johansen.

Råstofferne skal i cirkulation igen

- Mængderne af elektronikaffaldet er ikke enorme, men det er vigtigt, at det ikke ender i forbrændingsanlægget, for så kan man ikke genanvende affaldet og udnytte de sjældne metaller, siger Tom Henrik Johansen.

Han peger på, at sjældne metaller gør os afhængige af lande fx Kina, hvor man udvinder metallerne.

- Så værdien her og nu er ikke penge, men det at nyttiggøre affaldet, så råstofferne kommer ind i driften igen. Og ud af kredsløbet, så fx kviksølvet fra elsparepærerne ikke forurener andre ting, siger han.

'Danmark (og EU) uden affald-planen'

Miljøautomaten passer godt ind i regeringens affaldsplan - 'Danmark uden affald'. Der skal affald opfattes som en ressource, og man skal genanvende 50 procent af husholdningsaffaldet i 2022.

Lige nu forsøger EU-Kommissionen at få vedtaget et mål, der hedder 70 procent genanvendelse i 2030 i alle 28 EU-lande.

Seks måneders forsøg

Frederikssund Kommune vil i de næste seks måneder se, hvor meget Miljøautomaten bliver brugt.

Derefter vil man holde indsamlingsresultatet op med udgifterne til at tømme og vedligeholde ordningen for at se, om ordningen giver mening, når man ser på miljøgevinsten.

- Vi mangler viden på det område. Vi har valgt at eksperimentere med Miljøautomaten, og så ser vi, hvad der sker, siger Tom Henrik Johansen.

Flere metoder skal i spil

Hvis ordningen i Slangerup bliver en succes, vil kommunen gerne udvide ordningen til hele kommunen.

- Vi regner med, at vi skal kombinere forskellige metoder at samle og sortere affald på, siger Tom Henrik Johansen.