BILLEDER 12 invasive arter, der skal ud af Danmarks natur

EU giver med en ny lov 37 invasive arter kniven – heraf lever de 12 i Danmark. Se dem her.

 • Bæverrotte eller sumpbæveren stammer fra Sydamerika hvor den graver sine gange i bredder og brinker. Der er endnu ikke nogen fast bestand af sumpbævere i Danmark, men hvis temperaturene stiger, står den på spring til at slå sig ned. (Foto: © Torben Huss, (c) Scanpix)
 • Gul kæmpekalla stammer oprindeligt fra det vestlige Nordamerika og er sandsynligvis kommet til Danmark som prydplante. (Foto: © Eva Rosenqvist, (c) Scanpix)
 • Den amerikanske skarveand er en direkte trussel overfor den sjældne hvidhovede and, der lever i Sydamerika. Siden arten blev importeret til England i 1940'erne har den spredt sig i Europa, blandt andet til Danmark hvor man har oplevet ynglende par. (Foto: © Dieter Betz, (c) Scanpix Denmark)
 • Kinesisk uldhåndskrabbe findes umiddelbart kun i få områder af Danmark, men under de rette forhold kan den "eksplodere" i antal. Det har man blandt andet oplevet i Tyskland. (Foto: © Terkel Broe Christensen, (c) Scanpix)
 • Hårfrugtet Bjørneklo stammer fra Tyrkiet og er en forholdsvist lav bjørneklo der kun bliver op til 170 cm høj. Den kan blive aldeles dominerende langs vandløb og dermed udkonkurrere alle andre planter i dens nærhed. (Foto: © Krister Brandser, Creative Commons- Wikimedia Commons)
 • Det menes at vaskebjørnen oprindeligt blev udsat i Tyskland i 40'erne og siden har den lille nordamerikanske bjørn spredt sig til store dele af det vestlige Europa. Foruden at have en glubende appetit på blandt andet fugleæg, kan den overføre rabies. (Foto: © Terkel Broe Christensen, (c) Scanpix Denmark)
 • Signalkrebsen er hjemmehørende langs Stillehavskysten i det nordlige USA og Canada og er en direkte konkurrent til den fredede europæiske flodkrebs. Det er særligt dens evne til at bære og overleve svampesygdommen krebsepest, der gør den uønsket i den europæiske natur. En sygdom som de europæiske krebs ikke er modstandsdygtige overfor. (Foto: © Jens Rydell, (c) Scanpix Denmark)
 • Rød- og gulørede terapiner (her en rød) er små vandlevende skildpadder, der er kommet til landet som kæledyr fra Nordamerika. De kan overføre parasitter og sygdomme og forstyrre balancerne i vore hjemlige søer. (Foto: © Ole Andersen, (c) Scanpix Denmark)
 • Den lille asiatiske muntjak hjort har i England spredt sig meget voldsomt op gennem det 20. århundrede. Blandt andet fordi den er i stand til at yngle året rundt. Den er i år blandt andet spottet i den danske natur, omkring Rørbæk Sø i Midtjylland. (Foto: © E.A. Janes, (c) Scanpix Denmark)
 • Båndgrundling blev første gang spottet i den danske natur i 2001, 40 år efter den første gang blev opdaget i Europa. Den stammer fra Asien og er kommet til Europa i forbindelse med import af karper og har efterfølgende bredt sig til det meste af Europa, hvor den er i direkte fødemæssig konkurrence med hjemmehørende arter. (Foto: © Terkel Broe Christensen, (c) Scanpix Denmark)
 • Carolina cabomba (Cabomba caroliniana) er egentlig en akvarieplante, der stammer fra subtropiske og tempererede egne af Nordøst- og Sydøstamerika. Planten er ikke registreret i Danmark endnu, men den findes fx i Sverige, Holland og England, hvor den fortrænger den lokale flora. Og man frygter, at den bliver spredt til dansk natur også. (Foto: © Leslie J. Mehrhoff og University of Connecticut og Bugwood.org, Leslie J. Mehrhoff og University of Connecticut og Bugwood.org og Wikimedia Commons)
 • Fuglen Hellig ibis’ stammer fra Afrika, men er udbredt til store dele af verden. Enkelte fugle af arten er set i Danmark. Men i Frankrig har man fået store problemer med den, fordi den har bredt sig ukontrolleret og spiser alt – både æg og unger af kolonirugende fugle, blandt andre terner. Siden 2008 har Frankrig bekæmpet arten. (Foto: © Else og Wikimedia Commons, Wikimedia Commons og Else)
1 / 12

EU har vedtaget at fjerne i alt 37 dyre- og plantearter fra den europæiske natur.

Heraf findes de 12 arter i Danmarks natur.

Det drejer sig blandt andet om den sydamerikanske bæverrotte, den kinesiske uldhåndskrabbe og planten Gul kæmpekalla.Se alle 12 arter på billederne herover.

Artiklen er blevet opdateret i forbindelse med, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning den 14. juli 2016 har opjusteret antallet fra 10 til 12 invasive arter. Fra den 3. august 2016 må arterne bekæmpes i Danmark.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning arbejder på et system, så borgere kan indrapportere arterne, hvis de ser dem.