BILLEDER Mandø i Vadehavet bliver trækfuglenes paradisiske rasteplads

Den Danske Naturfond vil spendere mindst 20 millioner kroner på at gøre vadehavsøen til et endnu bedre sted for fugle.

  • Store flokke af bramgæs flyver over Mandø. Landmænd har fået tilladelse til at skyde de fredede bramgæs, hvis gæssene gør skade på markerne. I foråret var der eksempler på, at landmændene var gået for voldsomt til værks, så skovridderen greb ind. (Foto: Martin Kunzendorf - DR Videnskab © Martin Kunzendorf)
  • Her flyver en havørn forbi Mandø i maj 2016. (Foto: Martin Kunzendorf - DR Videnskab © Martin Kunzendorf)
  • Hjejler yngler også på Mandø, og her ses de i flok i begyndelsen af maj 2016. (Foto: Martin Kunzendorf © Martin Kunzendorf)
  • Benene siger alt: Her er fuglearten rødben. Trækfuglen yngler i stort antal på Mandø. (Foto: Martin Kunzendorf - DR Videnskab © Martin Kunzendorf)
  • Der er et kæmpe leben af trækfugle i begyndelsen af maj. Den 5. maj 2016 fangede Martin Kunzendorf 'hvid sol' på Mandø, hvor tusindvis af især ryler og islandske ryler samledes ved Vadehavet. (Foto: Martin Kunzendorf © Martin Kunzendorf)
  • Mandø huser ingen skarvkoloni, men her har kameraet spottet en skarv, der flyver forbi. (Foto: Martin Kunzendorf - DR Videnskab © Martin Kunzendorf)
  • Rørspurven lever i vådområder i Danmark. Her er den fanget på Mandø i maj i år. (Foto: Martin Kunzendorf - DR Videnskab © Martin Kunzendorf)
  • Mandø rummer en af verdens største kolonier af strandskader. (Foto: Martin Kunzendorf - DR Videnskab © Martin Kunzendorf)
  • Hvid vipstjert er både yngle- og trækfugl på Mandø. (Foto: Martin Kunzendorf - DR Videnskab © Martin Kunzendorf)
  • Vadehavet, med Esbjerg i baggrunden, set fra Låningsvejen mellem Mandø og Vestervedsted (Foto: Martin Kunzendorf © (c) DR)
1 / 10

Den 7,63 km2 store ø Mandø ligger midt i det danske Nationalpark Vadehavet mellem de to andre beboede vadehavsøer Fanø og Rømø.

Hvert forår og efterår gæster omkring 15 millioner trækfugle øen på vej nordpå til Arktis om sommeren og syd- og sydøst på til varmen om vinteren.

Samtidig er øen hjemsted for mange ynglende engfugle og vandfugle - også sjældne arter.

Den private fond, Den Danske Naturfond, har besluttet at give mindst 20 millioner danske kroner til naturgenopretning på øen, så landbrugsarealerne bliver samlet, og områderne til fugle bliver sammenhængende.

Billederne øverst i artiklen stammer fra den første uge af maj 2016, hvor DR Videnskab sendte direkte på nettet fra Mandø i tre dage under det store fugletræk.

Herunder kan du se fascinerende videoer med fuglelivet på Mandø.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter