BILLEDER Peberholms natur er midt i karakterskifte

I takt med at bevoksningen på den kun 20-årige kunstige ø stiger, ændres naturens sammensætning langsomt.

Begiver man sig ad bilvejen fra Kastrup mod Sverige, vil man uvilkårligt nærmest svæve henover den kunstigt anlagte ø Peberholm, hvor biologer og naturinteresserede kan følge med i tilblivelsen af natur helt fra scratch.
Normalt er øen hermetisk lukket for offentligheden, men i denne uge fik DR Viden lejlighed til at besøge øen i selskab med nogle af de biologer, der holder øje med stedet.

Vadefuglene på vej ud - småfuglene på vej ind

For under femogtyve år siden var her hav. Men da grave- og boremaskinerne tog fat på etableringen af Øresundsforbindelsen, blev det overskydende materiale fra havbunden ophobet på øen, der i dag er navngivet med kraftig inspiration fra naboøen Saltholm.

Stedet har stor biologisk interesse, da naturen har fået lov at udvikle sig nogenlunde som den selv vil. Og i takt med at bevoksningen er gået i vejret, har dyre- og plantelivet på Peberholmen skiftet karakter.

Der er sket et skifte af fugle der foretrækker den helt åbne og bare flade, til fugle der gerne vil have at der er noget vækst.

- Vi har de første år haft fugle, der ikke yngler her mere, og næppe kommer til det igen, fortæller Christian Ebbe Mortensen, der har studeret fuglelivet på den kunstige ø siden 2001.

Blandt de sidste vadefugle på øen er stor præstekrave, der fortsat yngler, men som vil forsvinde, når bevoksningen gror yderligere til.

Til gengæld er andre arter ankommet.

Blandt andet en række af de små sangfugle, som fx tornsangeren, fortæller han. Sivsanger er også set, mens der sidste år blev observeret løvsanger på Peberholm.

Dog skal de mere spektakulære fugle findes blandt de større arter. Således har et ynglende par af sorthovedet måge valgt at slå sig ned i en stormmågekoloni.

Mere end femhundrede forskellige planter

Bevoksningen på den kunstige ø er i kraftig vækst. Ikke mindst havtorn, der kan blive helt op til 60-70 meter i diameter og nu kan ses brede sig mange steder på øen.

Det fortæller miljøkonsulent hos Øresundsbron Hans Ohrt.

Men på en dag i juni, er det svært at undgå at lade øjnene fange de stærkt gule blomster fra gul kællingetand og bidende stenurt, der lyser op langs jorden.

Der er dog fundet mere end femhundrede arter af forskellige planter på Peberholm, siden man startede med at tælle dem tilbage i 1999, fortæller miljøkonsulenten.

Måske derfor at øens op mod 300 ynglende skarvpar sidste år lod deres redder opføre direkte på jorden under buskene, i stedet for at bygge dem i træer, som skarver ellers har for vane.

Skarver der fra i år dog reguleres ganske stramt for ikke at komme i karambolage med flyvene fra naboerne i Kastrup Lufthavn.