BILLEDER Peberholms natur er midt i karakterskifte

I takt med at bevoksningen på den kun 20-årige kunstige ø stiger, ændres naturens sammensætning langsomt.

 • Peberholm er skabt af materiale fra udgravningerne til Øresundstunnellen. Den er 400 meter bred og fire kilometer lang. (Foto: Martin Kunzendorf © (c) DR)
 • Her får naturen lov at udvikle sig på stort set egen hånd. Og har blandt andet dannet to søer på egen hånd, der er trækplaster for en lang række fugle. Her søen på øens nordlige del. (Foto: Martin Kunzendorf © (c) DR)
 • Her har en lang række gæs, ænder og måger indtaget søen. Blandt andet et antal ganske sjældne sildemåger, med deres karakteristiske mørke vinger. (Foto: Martin Kunzendorf © (c) DR)
 • I 2016 er det mest spektakulære blandt fuglene dog et enligt par af den meget sjældne sorthovede måge, der yngler i en stormmågekoloni. De sorthovede sjældenheder var desværre som sunket i jorden, da pressen kom forbi, men sølv- og stormmågerne var rigt repræsenteret.... Her en sølvmåge. (Foto: Martin Kunzendorf © (c) DR)
 • De stærkt lysende "bidende stenurt" breder sig i øjeblikket mange steder på Peberholms arealer. (Foto: Martin Kunzendorf © (c) DR)
 • Gravænderne yngler gerne i forladte rævehuler, men selvom der ingen ræve er på Peberholm, har gravænderne indtaget øen. (Foto: Martin Kunzendorf © (c) DR)
 • Blandt de sjældne plantearter er dansk astragel, der kun vokser ganske få steder i landet. Den kræver kalkrig og næringsfattig jord og findes typisk på strandoverdrev og skrænter. (Foto: Martin Kunzendorf © (c) DR)
 • Knopnellike er endnu et eksempel på en sjælden art i Danmark, der har slået sig ned på Peberholm. (Foto: Martin Kunzendorf © (c) DR)
 • Planten slangetunge hører også til blandt Peberholms karakterarter. Dens blomst forklarer navnet ganske tydeligt. (Foto: Martin Kunzendorf © (c) DR)
 • Peberholms eneste orkidé er kødfarvet gøgeurt, der er en smule mere opportunistisk end mange andre orkidéer. Den varierer sin farve efter bundforholdende og kan med god vilje blive svinekødsfarvet. (Foto: Martin Kunzendorf © (c) DR)
 • Selvom dert kun er ganske få mennesker der har deres gang på Peberholm, viser der sig tegn på at der bor mange mennesker i nærheden. (Foto: Martin Kunzendorf © (c) DR)
 • Selvom man er en lille plante, kan man godt være stærk. Her bevæger naturen sig op gennem asfalten. (Foto: Martin Kunzedorf © (c) DR)
 • Knopsvane på tang. (Foto: Martin Kunzendorf © (c) DR)
 • Blandt de mindre fugle, som har indtaget Peberholm er stenpikkeren, som man kan komme overraskende tæt på. I hvert fald på den uforstyrrede ø. (Foto: Martin Kunzendorf © (c) DR)
1 / 14

Begiver man sig ad bilvejen fra Kastrup mod Sverige, vil man uvilkårligt nærmest svæve henover den kunstigt anlagte ø Peberholm, hvor biologer og naturinteresserede kan følge med i tilblivelsen af natur helt fra scratch. Normalt er øen hermetisk lukket for offentligheden, men i denne uge fik DR Viden lejlighed til at besøge øen i selskab med nogle af de biologer, der holder øje med stedet.

Vadefuglene på vej ud - småfuglene på vej ind

For under femogtyve år siden var her hav. Men da grave- og boremaskinerne tog fat på etableringen af Øresundsforbindelsen, blev det overskydende materiale fra havbunden ophobet på øen, der i dag er navngivet med kraftig inspiration fra naboøen Saltholm. Stedet har stor biologisk interesse, da naturen har fået lov at udvikle sig nogenlunde som den selv vil. Og i takt med at bevoksningen er gået i vejret, har dyre- og plantelivet på Peberholmen skiftet karakter. Der er sket et skifte af fugle der foretrækker den helt åbne og bare flade, til fugle der gerne vil have at der er noget vækst.

- Vi har de første år haft fugle, der ikke yngler her mere, og næppe kommer til det igen, fortæller Christian Ebbe Mortensen, der har studeret fuglelivet på den kunstige ø siden 2001. Blandt de sidste vadefugle på øen er stor præstekrave, der fortsat yngler, men som vil forsvinde, når bevoksningen gror yderligere til. Til gengæld er andre arter ankommet. Blandt andet en række af de små sangfugle, som fx tornsangeren, fortæller han. Sivsanger er også set, mens der sidste år blev observeret løvsanger på Peberholm. Dog skal de mere spektakulære fugle findes blandt de større arter. Således har et ynglende par af sorthovedet måge valgt at slå sig ned i en stormmågekoloni.

Mere end femhundrede forskellige planter

Bevoksningen på den kunstige ø er i kraftig vækst. Ikke mindst havtorn, der kan blive helt op til 60-70 meter i diameter og nu kan ses brede sig mange steder på øen. Det fortæller miljøkonsulent hos Øresundsbron Hans Ohrt. Men på en dag i juni, er det svært at undgå at lade øjnene fange de stærkt gule blomster fra gul kællingetand og bidende stenurt, der lyser op langs jorden. Der er dog fundet mere end femhundrede arter af forskellige planter på Peberholm, siden man startede med at tælle dem tilbage i 1999, fortæller miljøkonsulenten. Måske derfor at øens op mod 300 ynglende skarvpar sidste år lod deres redder opføre direkte på jorden under buskene, i stedet for at bygge dem i træer, som skarver ellers har for vane. Skarver der fra i år dog reguleres ganske stramt for ikke at komme i karambolage med flyvene fra naboerne i Kastrup Lufthavn.

Facebook
Twitter