Biobrændsel: Er Danmarks største vedvarende energikilde grøn eller sort?

Bioenergi kan aldrig blive CO2-neutralt. Men det kan være godt for klimaet alligevel, forklarer dansk energiforsker.

Biobrændsel består bl.a. af træpiller og briketter lavet af smågrene og andre rester i træproduktionen. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

De seneste år er vi blevet stadigt bedre til at udnytte vedvarende energikilder til gavn for miljøet. Særligt sol- og vindenergi er i rivende udvikling på verdensplan.

Men også bioenergi, hvor man fx brænder træ af, vinder større indpas, og i Danmark er bioenergi den form for vedvarende energi, som vi bruger mest af.

Og når kraftværkerne brænder biobrændsel af, tæller det endda med i Danmarks produktion af CO2-neutral energi.

NGO: Det er ikke CO2-neutralt at brænde skoven

Bioenergi er nemlig ifølge FN's definition CO2-neutralt, og det er den definition, som anvendes i Danmark og de fleste andre lande, når CO2-forbruget skal regnes ud.

Men en række NGO’er retter en skarp kritik af den definition.

Ifølge Natalia Lehrmann, som er kampagnemedarbejder hos den danske miljøorganisation NOAH, er det ikke kun misvisende -men ligefrem tragisk - at kalde energi produceret af træer og andet biomasse for bæredygtigt og CO2-neutralt:

- Det er misvisende, fordi det faktisk ikke er CO2-neutralt, hvilket blandt andet EU's eget miljøagentur, EEA, anerkender, siger hun.

Bioenergi er kun CO2-neutralt på papiret

Lektor Niclas Scott Bentsen fra Københavns Universitet forsker i bioenergi og bæredygtighed.

Han giver Natalia Lehrmann fra NOAH ret i, at der udledes CO2 ved biobrændsel:

- Det kan aldrig blive CO2-neutralt, for der bliver udledt CO2, når vi brænder træ af. Sådan er det bare, siger han.

Men da man udregner CO2-forbruget ved produktionen, kan biobrændsel "på papiret" godt være CO2 neutralt.

Billig grøn energi

Regnskabssystemets opbygning gør altså, at energisektoren kan betragte bioenergi som CO2-neutralt.

Det giver ifølge NOAH og andre kritikere energisektoren et incitament til at producere masser af bioenergi, da det tæller som en CO2-neutral energiform, men er billigere end sol og vind.

Reglerne gør udregning af CO2 mulig

Selv om regnskabssystemet kan virke misvisende, er der dog en ganske god grund til, at man alligevel anvender det, siger Niclas Scott Bentsen:

- Det ville være svært -hvis ikke umuligt - at regne CO2-regnskaber ud fra forbrug, forklarer Niclas Scott Bentsen.

Det ville nemlig blive for kompliceret at følge alle produkter fra vugge til grav.

Derfor har man i stedet valgt kun at se på udledningen ved produktion.

Bioenergi er CO2-gunstigt

Niclas Scott Bentsen giver altså NOAH ret i, at bioenergi ikke nødvendigvis er CO2-neutralt. Det er dog en relativ grøn energiform, fortæller han:

- I hvert fald hvis man sørger for at øge mængden af levende træ i lige så høj grad, som man afbrænder.

Og det gør man faktisk herhjemme.

- I Danmark giver det mening at kalde bioenergi, om ikke CO2 neutral, så CO2 gunstig. Samme situation ser man generelt i EU og Nordamerika, siger Niclas Scott Bentsen.

Anderledes i troperne

Men det ser ofte anderledes ud i troperne, hvor regnskoven forsvinder til fordel for bl.a. landbrug:

- Det er absolut ikke klimavenligt, understreger Niclas Scott Bentsen.

Det handler altså om, hvordan man forvalter produktionen:

- Fornuftig forvaltning vil sige, at skovene skal forblive skove, og at mængden af træ i skovene skal opretholdes - eller endnu bedre: Øges, forklarer Niclas Scott Bentsen.

Plantager skader urørt skov

Nathalia Lehrmann fra NOAH finder det også problematisk, at bioenergi kræver så meget træ, at vild skov omdannes til plantage:

- Man ødelægger det økologiske system og nedsætter jordens frugtbarhed, når man laver skov om til plantager, forklarer hun.

Plantagerne har nemlig langt fra samme biodiversitet, dvs. mangfoldige plante- og dyreliv, som vild skov.

I stedet består plantagerne ofte af få træ-typer.

Urørt skov trues også af klimaforandringer

Niclas Scott Bentsen giver NGO’erne ret i, at biodiversiteten er større ved såkaldt urørt skov end ved plantager.

Men han mener dog ikke, at man kun skal se på problematikken lokalt:

- En af de store trusler mod biodiversitetenglobalt plan er klimaforandringer. Hvis biobrændsel kan være en del af løsningen, så er det måske værd at veje de to ting i forhold til hinanden, forklarer han.

Bioenergi udleder mere CO2 end vindenergi

Niclas Scott Bentsen forklarer, at summen er, at bioenergi generelt udleder mere CO2 end fx vindenergi. Men mindre end kul og olie.

I 2030 skal vi ifølge ambitionerne i Danmark have halvdelen af vores energi fra vedvarende kilder.

Og det er et urealistisk mål, hvis ikke bioenergi tæller med, forklarer Niclas Scott Bentsen:

-I en energiforsyning med en stor andel vind og sol, som ikke kan kontrolleres og kun i begrænset omfang lagres, kan man betragte bioenergi som et batteri.

Bioenergi kan nemlig også bruges, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner.

Der er altså ifølge Niclas Scott Bentsen brug for bioenergien i mange år frem.